IFRS 16 tuo vuokrasopimukset taseeseen vuonna 2019

Uusi IFRS 16 luo vuokrasopimusten käsittelyyn yhtenäisen mallin, johon kätkeytyy kuitenkin lukuisia soveltamishaasteita–teoreettisesti yksinkertainen asia on käytännön vaikutuksiltaan hyvin monimuotoinen. Tasekäsittelyn muuttuessa yritysten on mietittävä investointiensa rahoituspäätökset uusin pe...

IFRS-standardien käännöstyöryhmä luo uusia termejä ja ilmauksia

Hanna Tähtivaara: Uudet ilmaukset ovat tyypillisesti käännöksiä englanninkielisille termeille, joille kielessämme ei ollut siihen mennessä täsmällistä vastinetta. Tähän kokoamani sanat ja pidemmät ilmaukset esiintyvät nykyisin useimman listayhtiön IFRS-tilinpäätöksessä, ja ne myös vilahtelevat luontevasti asiantuntijoiden puheessa.