IFRS 16 tuo vuokrasopimukset taseeseen vuonna 2019

Uusi IFRS 16 luo vuokrasopimusten käsittelyyn yhtenäisen mallin, johon kätkeytyy kuitenkin lukuisia soveltamishaasteita–teoreettisesti yksinkertainen asia on käytännön vaikutuksiltaan hyvin monimuotoinen. Tasekäsittelyn muuttuessa yritysten on mietittävä investointiensa rahoituspäätökset uusin pe...

IFRS-standardien käännöstyöryhmä luo uusia termejä ja ilmauksia

Hanna Tähtivaara: Uudet ilmaukset ovat tyypillisesti käännöksiä englanninkielisille termeille, joille kielessämme ei ollut siihen mennessä täsmällistä vastinetta. Tähän kokoamani sanat ja pidemmät ilmaukset esiintyvät nykyisin useimman listayhtiön IFRS-tilinpäätöksessä, ja ne myös vilahtelevat luontevasti asiantuntijoiden puheessa.

IFRS 16 Vuokrasopimukset tuo vuokrat taseisiin

Pasi Pekkarinen: Pitkään valmisteltu vuokrasopimuksia koskeva standardimuutos on viimein vahvistettu ja astuu voimaan 2019. Uuden standardin myötä lähes kaikki vuokravelvoitteet siirtyvät vuokralaisen taseeseen. Muutos vaikuttaa vääjäämättä vuokralaisen liiketoimintapäätöksiin. Itse asiassa uusi...