IFRS-standardien käännöstyöryhmä luo uusia termejä ja ilmauksia

Hanna Tähtivaara: Uudet ilmaukset ovat tyypillisesti käännöksiä englanninkielisille termeille, joille kielessämme ei ollut siihen mennessä täsmällistä vastinetta. Tähän kokoamani sanat ja pidemmät ilmaukset esiintyvät nykyisin useimman listayhtiön IFRS-tilinpäätöksessä, ja ne myös vilahtelevat luontevasti asiantuntijoiden puheessa.

IFRS 16 Vuokrasopimukset tuo vuokrat taseisiin

Pasi Pekkarinen: Pitkään valmisteltu vuokrasopimuksia koskeva standardimuutos on viimein vahvistettu ja astuu voimaan 2019. Uuden standardin myötä lähes kaikki vuokravelvoitteet siirtyvät vuokralaisen taseeseen. Muutos vaikuttaa vääjäämättä vuokralaisen liiketoimintapäätöksiin. Itse asiassa uusi...