Osakeyhtiön tilinpäätösmalli – vastauksia tilinpäättäjän haasteisiin ja varautumista uudistuvaan kirjanpitolakiin

Jukka Torkkeli: Apua tilinpäätösten laadintaan voi hakea erilaisista tilinpäätösmallikirjoista, mallipohjista ja tarkastuslistoista. Nämä auttavat palauttamaan mieleen tilinpäätösnormistojen vaatimukset ja siten tehostavat tilinpäätösurakkaa. Tilinpäätösmalleja hyödyntäessä tilinpäättäjän on myös...