Kristina Jalonen

Tilintarkastusasiakkaan raportointiin vaikuttavien tietovirtojen tunteminen ja riskien arviointi

ISA 315 -standardin mukaan tilintarkastajan on riskienarviointitoimenpiteitä suorittamalla muodostettava käsitys tarkastettavan yhteisön tilinpäätöksen laatimisen kannalta relevantista tietojärjestelmästä ja kommunikaatiosta. Tämä koskee myös pk-yritysasiakkaita.Tilintarkastajan on tunnettava asiakkaan tilinpäätösraportointiin vaikuttavat tietovirrat ja arvioitava riskejä, joita prosesseihin voi liittyä. On muodostettava käsitys missä ja miten tieto syntyy, kuinka se prosesseissa kulkee ja kuinka sitä käsitellään. Pk-yrityksen IT-ympäristö ja […]

Tilintarkastusasiakkaan raportointiin vaikuttavien tietovirtojen tunteminen ja riskien arviointi Read More »

Kirjanpito on täynnä haastavia kysymyksiä!

Kirjanpitoon ja tilinpäätökseen liittyy lukuisia erityiskysymyksiä, joita tulee käytännössä ratkaista tapauskohtaisesti. Viime vuosien aikana on ollut monin paikoin nähtävissä, että erilaiset ilmiöt tai toimintaympäristön muutokset ovat nostaneet yrityksissä ja yhteisöissä erilaisia asiakokonaisuuksia pohdinnan kohteeksi. Kirjanpidon ja tilinpäätöksen arvostuskysymykset Vaikka kirjanpidon ja tilinpäätöksen arvostus- samoin kuin jaksotuskysymyksetkin ovat olleet aina esillä, voidaan niidenkin osalta todeta, että […]

Kirjanpito on täynnä haastavia kysymyksiä! Read More »

ESG-koulutukset: missä järjestyksessä ne suoritetaan Rajaton-koulutuspalvelussa?

Miten ja mitkä ESG-koulutukset kannattaa käydä läpi Rajattomassa? Kestävyysraportoinnin aloittaminen on monissa yrityksissä ajankohtaista ja uuden asian opiskeluun on varatta aikaa ja kärsivällisyyttä. Rajaton-koulutuspalvelu on täydentynyt useilla ESG-aiheisilla koulutuksilla, jotka voi suorittaa oman aikataulusi mukaisesti osissa tai kerralla, missä ja milloin vain. Mutta mistä koulutuksesta kannattaa aloittaa? Rajaton-koulutuspalvelun ESG-koulutukset Aloita perusteista Kohti raportointia Syvennä osaamistasi […]

ESG-koulutukset: missä järjestyksessä ne suoritetaan Rajaton-koulutuspalvelussa? Read More »

Sähköisen taloushallinnon datan hyödyntäminen pk-yritysten tilintarkastuksissa

Tietojärjestelmät kehittyvät – pysytkö mukana? Viime vuosien aikana erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten taloushallinnon sähköistyminen on edennyt vauhdikkaasti. Taloushallintojärjestelmien kirjo on varsin laaja, ja vaikka varhaisimmat täyssähköiset järjestelmät ovatkin jo aikuisiässä, uusia toimijoita tulee edelleen markkinoille. Myös järjestelmien tiedonkäsittelyprosessit ovat vuosien saatossa kehittyneet merkittävästi. Algoritmit sekä robotiikka ovat monissa tietojärjestelmissä arkipäivää, ja tekoälyn eri muotojen […]

Sähköisen taloushallinnon datan hyödyntäminen pk-yritysten tilintarkastuksissa Read More »

Kirjanpidon tietopalvelu – kunnan ja kuntayhtymän kirjanpito

Säännöllisesti päivittyvä ja käytännönläheinen Kirjanpidon tietopalvelu on loistava apuväline jokaiselle kirjanpidon ja tilinpäätöksen parissa toimivalle. Se kerää kirjanpitolait, soveltamisohjeet ja käytännön esimerkit näppärästi kasaan – kaikki saman palvelun alle. Tietopalvelu on toiminut tähän asti osakeyhtiön tilinpäätöksen puurtajien luotettavana kumppanina. Jatkossa samanlainen tuki on tarjolla myös kunnan ja kuntayhtymän kirjanpidon parissa työskenteleville. Tietopalvelun kirjoittajat Mikko Lilja […]

Kirjanpidon tietopalvelu – kunnan ja kuntayhtymän kirjanpito Read More »

Kouluttautuminen ESG-raportoinnin asiantuntijaksi

ESG-raportointi, kestävyysraportointi, vastuullisuusraportointi… rakkaalla lapsella on monta nimeä. Vaikka nimityksiä on monia, on yksi asia silti varmaa: raportointi on täällä ja se on tullut jäädäkseen! Aihe on kiinnostanut eri alan ja kokoluokan yrityksiä jo pitkään, mutta viimeistään nyt lakikin velvoittaa hihojen käärimistä raportoinnin suhteen. Mistä sitten lähteä liikkeelle? Kuinka kouluttautua ESG-raportoinnin asiantuntijaksi ja varmistaa viimeisimmän […]

Kouluttautuminen ESG-raportoinnin asiantuntijaksi Read More »

ESG-raportointi – 3 vinkkiä ensikertalaisille

“Mikä on ESG-raportointi ja mistä lähteä liikkeelle?”, kysyy tällä hetkellä moni. ESG Advisor Katja Tolkilla on jo pitkä taival ESG-raportoinnin parissa. Hän mielellään jakaa vinkkejä sekä parhaita oppeja muille. Ennen kestävyysteemoihin sukeltamista, Katja on toiminut erityyppisissä liiketoiminnan kehittämistehtävissä. Matkan varrella hän on ehtinyt tehdä niin taloushallinnon konsultointia, SAP-projekteja kuin myös toimitusketjun hallinnan projekteja. Nykyisessä työssä […]

ESG-raportointi – 3 vinkkiä ensikertalaisille Read More »

Vastuut, ulkopuoliset järjestelyt ja muut hankalat liitetiedot

Liitetiedot ovat suomalaisissa, muiden kuin pörssiyritysten, tilinpäätöksissä aina olleet niukat, mutta vaatimattomat. Suomen yrityskentässä suurin osa yrityksistä on ns. pien- tai mikroyrityksiä. Kun valtioneuvoston asetus pien- ja mikroyritysten tilinpäätöksissä esitettävistä tiedoista julkaistiin, niin tilinpäätöksen liitetiedot lyhenivät entisestään. Voisi kuvitella, että liitetietojen määrän väheneminen pienentäisi riskiä virheelliselle informaatiolle. Tilanne on täysin päinvastainen. Informaation näennäinen vähimmäisvaatimus on […]

Vastuut, ulkopuoliset järjestelyt ja muut hankalat liitetiedot Read More »

Olennaisuusarviointi – mitä ja miksi?

Yritysvastuu ja siihen liittyvä olennaisuus riippuu yrityksestä, toimialasta, toimintaympäristöstä ja ajasta jossa olemme. Olennaisuusarviointi tuo esille merkittävimmät näkökohdat yrityksen vastuullisuuteen liittyen. Hyvin tehty olennaisuusarviointi paljastaa, missä organisaation merkittävimmät ESG-vaikutukset, riskit ja mahdollisuudet ovat, ja siten mihin johtamisen resursseja pitää laittaa. Milloin tieto on olennaista? Olennaisuuden periaate on taloudellisen raportoinnin ja kestävyysraportoinnin kantava voima. Niin pakollinen […]

Olennaisuusarviointi – mitä ja miksi? Read More »

Ilmastoraportointi tuo uusia tehtäviä taloushallinnolle

Yrityksiltä edellytettävän ilmastonmuutokseen liittyvän tiedon ja raportoinnin määrä kasvaa voimakkaasti lähivuosina. Lisääntyvän lainsäädännön lisäksi erityisesti sijoittajien kiinnostus ja tietotarpeet yritysten ilmastonmuutokseen liittyvistä vaikutuksista, riskeistä ja mahdollisuuksista lisääntyvät. EU:n uusi CSRD-lainsäädäntö edellyttää lakisääteistä laajaa ilmastoraportointia tilikaudesta 2024 (nykyiset NFI-raportoijat) tai 2025 (muut suuret yhtiöt) alkaen. Lisäksi globaaleja tilintarkastusstandardeja laativa IFRS-säätiö on julkaissut ensimmäiset globaalit ilmastoraportoinnin luonnosstandardit […]

Ilmastoraportointi tuo uusia tehtäviä taloushallinnolle Read More »

Scroll to Top