Kristina Jalonen

Vastuut, ulkopuoliset järjestelyt ja muut hankalat liitetiedot

Liitetiedot ovat suomalaisissa, muiden kuin pörssiyritysten, tilinpäätöksissä aina olleet niukat, mutta vaatimattomat. Suomen yrityskentässä suurin osa yrityksistä on ns. pien- tai mikroyrityksiä. Kun valtioneuvoston asetus pien- ja mikroyritysten tilinpäätöksissä esitettävistä tiedoista julkaistiin, niin tilinpäätöksen liitetiedot lyhenivät entisestään. Voisi kuvitella, että liitetietojen määrän väheneminen pienentäisi riskiä virheelliselle informaatiolle. Tilanne on täysin päinvastainen. Informaation näennäinen vähimmäisvaatimus on […]

Olennaisuusarviointi – mitä ja miksi?

Yritysvastuu ja siihen liittyvä olennaisuus riippuu yrityksestä, toimialasta, toimintaympäristöstä ja ajasta jossa olemme. Olennaisuusarviointi tuo esille merkittävimmät näkökohdat yrityksen vastuullisuuteen liittyen. Hyvin tehty olennaisuusarviointi paljastaa, missä organisaation merkittävimmät ESG-vaikutukset, riskit ja mahdollisuudet ovat, ja siten mihin johtamisen resursseja pitää laittaa. Milloin tieto on olennaista? Olennaisuuden periaate on taloudellisen raportoinnin ja kestävyysraportoinnin kantava voima. Niin pakollinen […]

Ilmastoraportointi tuo uusia tehtäviä taloushallinnolle

Yrityksiltä edellytettävän ilmastonmuutokseen liittyvän tiedon ja raportoinnin määrä kasvaa voimakkaasti lähivuosina. Lisääntyvän lainsäädännön lisäksi erityisesti sijoittajien kiinnostus ja tietotarpeet yritysten ilmastonmuutokseen liittyvistä vaikutuksista, riskeistä ja mahdollisuuksista lisääntyvät. EU:n uusi CSRD-lainsäädäntö edellyttää lakisääteistä laajaa ilmastoraportointia tilikaudesta 2024 (nykyiset NFI-raportoijat) tai 2025 (muut suuret yhtiöt) alkaen. Lisäksi globaaleja tilintarkastusstandardeja laativa IFRS-säätiö on julkaissut ensimmäiset globaalit ilmastoraportoinnin luonnosstandardit […]

Scroll to Top