Yrityksen arvonmääritys – mitä, miksi ja miten? 6.10.2022 | Rajaton

Koulutus on katsottavissa 15.1.2023 saakka

Koulutuksemme perehdyttää sinut erityisesti listaamattomien yritysten arvonmäärityskäytäntöihin ja arvonmääritysstandardeihin. 

Kouluttajina päivässä toimivat Director Esko Saura KPMG:lta ja KTT, CVA, IVS-asiantuntija Harri Seppänen.


Lisätietoja koulutuksesta.

OHJELMA

Tutustuthan ennakkotehtävään ennen koulutuspäivää. Löydät sen aineistosta.

8.45 Liittyminen etäkoulutukseen

9.00 Arvonmäärityksen olennaiset lähtökohdat
– Mikä on arvo? Mistä muodostuu yrityksen arvon indikaattorit? (total firm value, enterprise value,
value of equity, value of share)
– Arvonmääritysprosessin avainvaiheet ja niiden merkitys, vaikutus arvoon – miksi yrityksellä voi olla
monta arvoa perustellusti?
KTT, CVA, IVS- asiantuntija Harri Seppänen

10.00 Tauko

10.05 Hinnoittelukertoimiin perustuvat arvonmääritysmenetelmät
– Hinnoittelukertoimien periaatteet
– Verrokkiyritysten valinta
– Kaupankäynti- ja yrityskauppakertoimet
– Menetelmän vahvuudet ja heikkoudet
KTT, CVA, IVS- asiantuntija Harri Seppänen ja Director Esko Saura, KPMG

11.30 Lounastauko

12.30 Diskontattujen kassavirtojen menetelmä
– DCF-mallin periaatteet ja rakenne
– Vapaan kassavirran määrittäminen
– Pääoman tuottovaatimus ja sen komponentit (WACC)
– Terminaali- eli jäännösarvon määrittäminen
– Menetelmän vahvuudet ja heikkoudet
Director Esko Saura, KPMG

14.15 Tauko

14.30 Kustannusarvomenetelmä ja menetelmien valinnan kriteerit
– Kustannusarvo- ja substanssiarvomenetelmä: periaatteet, soveltamisen avainseikat ja vahvuudet ja
heikkoudet
– Arvonmäärityksen lähestymistavat ja menetelmän valinta: markkina-arvo-, tuottoarvo- ja
substanssiarvomenetelmät – miten valita asianmukainen ja ”oikea” arvonmäärityksen
lähestymistapa ja menetelmä?
KTT, CVA, IVS- asiantuntija Harri Seppänen

15.00 Koulutus päättyy

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Materiaali