Tilintarkastus – Jatko

Hanki syvällisempi ymmärrys tilintarkastuksesta! Tilintarkastusteorian ja esimerkkien kautta syvennämme osaamistasi tilintarkastuksen keskeisistä käsitteistä ja prosessista tarkastustoimenpiteineen. ​

Koulutuksessa käsitellään mm. seuraavia kysymyksiä:

- Miten tilintarkastuksessa tunnistetaan ja arvioidaan riskejä?​

- Miten arvioituihin riskeihin vastataan tarkastustoimenpiteillä?​

- Miten kontrolleja testataan?​

- Miten tehdään analyyttista aineistotarkastusta?​

- Miten tilintarkastaja raportoi tarkastuksesta?

Scroll to Top