ESG-kouluttajat

Tutustu ESG-valmennusohjelman kouluttajiin ja asiantuntijoihin alta.Valmennusohjelmassamme on suuri joukko asiantuntijoita kertomassa ESG- sekä vastuullisuusaiheista. Tutustu heihin alla tarkemmin sekä lue lisää valmennusohjelmastamme.

Hanna Silvola
Associate Professor
Hanken


KTT Hanna Silvola tutkii ja opettaa vastuullista sijoittamista Hankenilla ja liikkeenjohdon koulutusohjelmissa. Silvolan tutkimusalueisiin kuuluvat yritysvastuun mittaaminen, raportointi, varmentaminen ja tulkinta osana taloudellista informaatiota ja päätöksentekoa.

Hanna toimii myös moduulien 1-3 moderaattorina.Eeva Sipilä
CFO and Deputy to CEO
Metso Outotec Oyj


Eeva on työskennellyt pörssiyhtiöiden talous- ja rahoitusjohtajana noin 15 vuoden ajan ja toiminut myös pörssiyhtiöiden hallituksissa ja tarkastusvaliokunnissa.
Tänä aikana kestävän kehityksen raportoinnista on tullut valtavirtaa ja kestävä kehitys on myös Metso Outotecin strategian ytimessä.Hannu Tyyskä
Director, Nordic Lead for Reward Consulting
EY

Hannun erityisosaamista on yritysten strategian, kulttuurin ja johtamisen yhdenmukaistaminen suunnittelemalla palkkausjärjestelmiä, jotka edesauttavat tavoitteiden ja toivottujen työskentelytapojen toteutumista.Timo Löyttyniemi
Chief Executive Officer
Valtion EläkerahastoJussi Nokkala
ESG Leader
PwC


Jussin erityisosaamista on net zero -strategian johtaminen ja tavoitteiden asettaminen, vihreä rahoitus, ESG-strategia ja implementaatio, sekä vastuullisuuteen liittyvä kehitystyö, reittaus, raportointi ja varmentaminen.Heikki Ilkka
Managing Partner
Regional Assurance
EY

Johtaa lähes 4 000 rahoitus- ja taloushallintoammattilaisen tiimiä Pohjoismaissa. KHT-tilintarkastajana Heikki vahvistaa luottamusta rahoitusmarkkinoilla, mikä osaltaan mahdollistaa tehokkaiden pääomamarkkinoiden toimivuutta.Marika Nevalainen
Managing Partner
Audit and Assurance
Deloitte

Marikalla on 20 vuoden kokemus kansainvälisten konsernien ja pörssiyhtiöiden neuvonannosta useilla toimialoilla. Marikalla on vahvaa osaamista etenkin IFRS-raportoinnista ja yritysjärjestelyistä.Tomas Otterström
Partner, Advisory
Corporate Sustainability &
Sustainable Finance
KPMG

Tomas johtaa vastuullisen sijoittamisen, ilmastoliiketoiminnan ja yritysvastuun liiketoimintaa Suomessa ja Ruotsissa. Hänellä on monipuolista kokemusta vastuullisten sijoitusinstrumenttien kehittämisestä, pääomittamisesta ja lanseeraamisesta.Riku Lumiaro
Biodiversity and
Communications Expert
Suomen ympäristökeskus SYKE


Uhanalaisten lajien ja luontotyyppien tilan seuraaminen sekä ilmastonmuutosten vaikutusten seuraaminen ja arviointi ovat Rikun erityisosaamista. Hänen työtehtäviinsä kuuluu esimerkiksi luonnon monimuotoisuuteen liittyvät asiantuntijatehtävät, lausunnot ja hankkeet.Angelina Kuokkanen
Corporate Responsibility Specialist
FIBS


Angelina toimii yritysvastuuasiantuntijana FIBS:llä ja hänen osaamiseensa kuuluu mm. biodiversiteetti, ilmastonmuutos ja muut ympäristövastuun teemat.Lia Heasman
ESG & Human Rights Leader
Deloitte OyLian erityisosaamista on yritysten vastuullisuuskysymykset, kuten ihmisoikeudet, strategia sekä ESG due diligence työ. Hän toimii myös
Deloitten globaalin ihmisoikeus-asiantuntijaryhmän johtajana

Alexander Bargum
Group CEO
Algol Oy

Perheyrittäjä, suomalaisen teknisen kaupan ja palveluiden monialakonsernin neljännen polven omistaja.Terhi Uusitalo
Acting Sustainability Manager
Tokmanni Oy

Terhi toimii Tokmannilla vastuullisuuspäällikkönä ja vastaa vastuullisuustyön kehittämisestä Tokmannilla. Erityisesti tuotteiden ja hankintaketjun vastuullisuuden kehittäminen ja siitä raportoiminen kuuluu Terhin vastuualueisiin. Terhillä on myös pitkä kokemus vastuullisen kuluttamisen edistämisestä.Katja Tolkki
ESG Advisor
ORTHEX

Katjalla on yli 8 vuoden kokemus vastuullisuusstrategian ja -mittaroinnin kehittämisestä ja vastuullisuusraportoinnista.Tytti Kaasinen
Director,
Market Outreach – ESG
S&P Global Ratings

Tytti on työskennellyt vastuullisen sijoittamisen parissa Englannissa ja Ruotsissa vuodesta 2008. Hän on urallaan keskittynyt tukemaan ja edesauttamaan instituutiosijoittajien roolia kestävän ja vastuullisen liiketoiminnan ajajina.Satu Kuoppamäki
Sustainability Manager
SOK Vastuullisuus


Satulla on pitkä kokemus vastuullisuustyöstä niin kaupan alalla kuin finanssisektorilla. Nykyisessä roolissaan S-Ryhmässä hän vastaa luonnon monimuotoisuudesta ja kestävästä kuluttamisesta.Jani Alenius
Head of Sustainability and
ESG Services
DNV Business Assurance, Finland

Jani on kokenut vastuullisuusasiantuntija, jolla on yli 15 vuoden kokemus konsultoinnista ja raporttien varmentamisesta. Erityisosaamisaluetta ovat vastuullisuuden viitekehykset, sisäinen kontrolliympäristö, varmennusprosessit sekä yrityskauppoihin liittyvät ESG Due Diligence prosessit.Minna Kröger
Vice President,
Corporate Responsibly
Elisa Oyj

Minna on työskennellyt Elisalla Yritysvastuujohtajana reilut 6 vuotta, vastaten Elisan vastuullisuuden strategisesta kehittämisestä, raportoinnista ja sidosryhmätyöstä.Elina Peill
Corporate Reporting Specialist
Deloitte


Yritysten ulkoisen raportoinnin asiantuntija ja EFRAG Administrative Boardin jäsen. Yli 20 vuoden kokemus ulkoisesta taloudellisesta raportoinnista. Fokuksessa IFRS, ESEF ja viime vuosina kestävyysraportoinnin standardit ja viitekehykset – sekä näiden kaikkien yhteys toisiinsa.Outi Haanperä
Project Director,
Climate and Nature Solutions
Sitra


Outi on taustaltaan taloustieteen tohtori ja hän analysoi, miten toimia kohti ilmasto- ja luontopositiivista yhteiskuntaa tulisi toteuttaa järkevästi ja tehokkaasti ja mikä on julkisen sektorin rooli muutoksen avittajana. Hänellä on laaja kokemus taloudellisista ohjauskeinosta, esimerkiksi Euroopan päästökauppajärjestelmästä.Veronica Palmgren
Director
KPMG


Veronicalla on laaja vastuullisuuden osaaminen sekä yritysmaailmasta että finanssialan puolelta. Hänellä on pitkä kokemus rahoitusalalta ja vastuullisuuteen liittyvästä sääntelystä, sekä vastuullisuudesta osana yrityksen strategiatyötä ja riskienhallintaa. Veronica vastaa KPMG:n EU-taksonomiapalveluista ja niiden kehittämisestä.Sirkku Palmuaro
Leading Accounting Expert
Finanssivalvonta


Sirkulla on 20 vuoden kokemus kansainvälisen laskennan vaativista asiantuntijatehtävistä sekä yksityiseltä, että julkiselta sektorilta. Hän toimii johtavana asiantuntijana Finanssivalvonnassa yhtenä vastuualueenaan listayhtiöiden kestävyysraportointivalvonnan käynnistäminen. Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen työryhmien jäsenenä hän seuraa kestävyysraportointisääntelyn kehittymistä ja on mukana kommentoimassa ehdotuksia komissiolle.Hanna Setterberg
Expert in Sustainable Business Finance & Learning Facilitator
Setterberg & Alenius AB


Hanna has a long experience as an expert in sustainable business finance and learning facilitator. She has a PhD in accounting and financial management from Stockholm School of Economics (SSE) and has done research on how capital market participants integrate ESG into their practices. She teaches sustainable finance both to companies and at various business schools.Markus Lindqvist
Director, Sustainability
Aktia Pankki Oyj


Markus toimii Aktia Pankin vastuullisuusjohtajana. Hänellä on yli viidentoista vuoden kokemus vastuullisen sijoittamisen kehittämisestä Aktialla. Markus on myös vastuullista sijoittamista Suomessa edistävän Finsif ry:n hallituksen jäsen.Annareetta Lumme-Timonen
Investment Director
Solidium Oy


Annareetta on toiminut sijoitusjohtajana Solidiumissa vuodesta 2009 lähtien. Omistajatyönsä ohella hän vastaa myös yritysvastuuasioista ja vastuullisen omistajuuden toimintamallin kehittämisestä Solidiuminssa. Hän on toiminut vastuullisen sijoittamisen saralla FINSIFin hallituksessa ja Aalto-yliopiston vastuullisuusneuvottelukunnan jäsenenä sekä pörssiyhtiöiden hallituksissa.Daniel Pasternack
CEO
EAB Group
Nancy Kamp-Roelands
Professor, non-financial information
University of GroningenTiina Puukkoniemi
Partner (KHT), Sustainability Reporting & Assurance Services Leader
PricewaterhouseCoopers Oy


Tiina on yksi PwC Suomen tilintarkastuspartnereista ja sen lisäksi hän vastaa Suomen PwC:llä yritysvastuun raportointi- ja varmennuspalveluista. Tiinalla on yli 15 vuoden kokemus tilintarkastus- ja varmennuspalveluista sekä erilaisista yritysvastuutoimeksiannoista eri toimialojen yrityksissä ja yhteisöissä. Wim Bartels
European Sustainability Senior Partner, Deloitte
Sustainability Reporting Board,
EFRAG


Wim Bartels on työskennellyt kestävyysraportoinnin ja varmennuksen parissa vuodesta 2003. Tällä hetkellä hän on partnerina Deloitten Euroopan organisaatiossa. Monen muun lisäksi hän on jäsenenä EFRAG Sustainability Boardissa.Timo Kaisanlahti
Leading expert
Työ- ja elinkeinoministeriöTimo toimii lainvalmistelutehtävissä kirjanpitolainsäädännön osalta sekä kirjanpitolautakunnan puheenjohtana

Asko Siintola
Sustainable Finance Expert and Head of ESG
OP


Merja Aulanto
Director, Finance for Sustainability
Stora Enso

Merjalla on yli kahdenkymmenen vuoden kokemus kansainvälisten yhtiöiden taloustehtävistä usealla eri osa-alueella. Stora Ensossa hän on työskennellyt 10 vuoden ajan talouden kehitystehtävissä sekä johtotehtävissä. Viimeisen vuoden ajan Merjan kiinnostus on ollut kestävyysasioiden parissa ja vastuualueena EU taksonomiaraportointi.

Kaarina Saramäki
ESG Lead
OP

Kaarina toimii johtavana asiantuntijana OP ryhmän ESG- ja vastuullisuustiimissä. Hän työskentelee muun muassa taksonomian sekä muiden ympäristö- ja ilmastoasioiden parissa. Taustaltaan hän on ympäristöasiantuntija ja on aiemmassa työssään virkamiehenä ollut jäsenenä EU:n jäsenmaiden kestävän rahoituksen asiantuntijaryhmässä.

Sanna Laakso
Business Developer
CtrlPrint Finland Oy

15 vuotta SaaS-palveluiden ja verkkoviestinnän parissa auttaen yrityksiä hallitustyöskentelyn ja yritys- sekä sijoittajaviestinnän totetuttamisessa ja kehittämisessä. Viimeiset 2,5 vuotta auttaen CtrlPrintissä asiakkaita tehostamaan yritysraportointia sekä ottamaan käyttöön digitaalisen XBRL-raportoinnin taloudellisessa raportoinnissa

Kaisa Lipponen
SVP, Communications and Sustainability
Paulig

Kaisa on tehnyt pitkän uran vastuullisten yritysten ja brändien parissa. Nykyisessä roolissaan hän vastaa Pauligin vastuullisuudesta, yhteiskuntasuhteista, yritysbrändistä ja viestinnästä sekä vaikuttaa yrityksen johtoryhmässä. Paulig on yksi elintarvikealan vastuullisista edelläkävijöistä ja yrityksen maine on kehittynyt myönteisesti vahvan vastuullisuustyön ja vuorovaikutuksen ansiosta. Lisäksi Kaisa on Lamor Oyj:n hallituksen jäsen.

Miimu Airaksinen
Senior Vice President, Development
SRV Ltd

Miimu työskentelee SRV Yhtiöt Oyj:n kehitysjohtajana, jossa hän johtaa SRV:n kestävän kehityksen ja elinkaarirakentamisen strategiaohjelmaa. Hän on myös tällä hetkellä EU:n ilmastoneutraaleja ja älykkäitä kaupunkeja käsittelevän mission hallituksen jäsen. Ennen SRV:lle tuloaan hän toimi RIL:n Rakennusinsinööriliiton toimitusjohtajana ja VTT:n tutkimusprofessorina.

Tuomas Niemi
Senior Manager, Responsibility
UPM

Tuomas on kiinnostunut vastuullisuudesta kokonaisuutena ja on saanut tehdä töitä hyvin monipuolisesti tällä saralla. Erityinen suhde hänellä on ilmasto- ja metsäaiheisiin. Nykyiset päätehtävät Tuomaksella liittyvät vastuullisuusraportointiin erityisesti ilmaston, luonnon monimuotoisuuden ja kestävän rahoituksen osalta.

Jo Iwasaki
Corporate Governance
Advisory Lead
Deloitte

Teemu Jaatinen
Senior Manager, Risk Advisory
DeloitteTiina Puukkoniemi
Partner (KHT), Sustainability Reporting & Assurance Services Leader
PricewaterhouseCoopers Oy


Tiina on yksi PwC Suomen tilintarkastuspartnereista ja sen lisäksi hän vastaa Suomen PwC:llä yritysvastuun raportointi- ja varmennuspalveluista. Tiinalla on yli 15 vuoden kokemus tilintarkastus- ja varmennuspalveluista sekä erilaisista yritysvastuutoimeksiannoista eri toimialojen yrityksissä ja yhteisöissä. Kristiina Vares-Wartiovaara
Thematic ESG funds’ portfolio manager & ESG specialist
EFRAGJoni Mäkitalo
Head of Sustainability Reporting
Stora Enso


Jonilla on yli 12 vuoden kokemus Stora Ensolla yritysvastuusta ja ESG-raportoinnin johtamisesta.

Emmy Simons
Manager Climate Change & Sustainability Services
EY Denmark


Emmy on kokenut vastuulisuusammattilainen, joka työskentelee pohjoismaisten yritysten kanssa. Emmy tukee asiakkaita muun muassa kehittämällä vastuullisuusstrategioita ja strategisia mittareita sekä kehitämällä raportointiprosesseja ja kontrolliympäristöä ESG-tiedoille. Lisäksi hänellä on monen vuoden kokemus vastuulisuustietojen varmenntamisesta.

Niina Rantti
ESG Leader
EY
Vanessa Nyman
Manager Sustainability
EY
Kirsi Saaristo
ESG Reporting & Assurance Leader, Sustainability Advisor
KPMGMarkus Weckmann
VP, Corporate business
The Upright ​Project


Markus johtaa yritysliiketoimintaa Uprightilla, joka on kehittänyt tekoälyyn pohjautuvan mallin mittaamaan yritysten nettovaikutuksia yhteiskuntaan, tietoon, terveyteen ja ympäristöön. Uprightilla on noin 200 yritys- ja sijoittaja-asiakasta, jotka käyttävät dataamme liiketoimintojen vaikutusten ymmärtämiseen, päätöksenteon parantamiseen ja eri sidosryhmille viestimiseen.