ESG-kouluttajat

Tutustu ESG-valmennusohjelman kouluttajiin ja asiantuntijoihin alta.Valmennusohjelmassamme on suuri joukko asiantuntijoita kertomassa ESG- sekä vastuullisuusaiheista. Tutustu heihin alla tarkemmin sekä lue lisää valmennusohjelmastamme.

Hanna Silvola
Associate Professor
HankenKTT Hanna Silvola tutkii ja opettaa vastuullista sijoittamista Hankenilla ja liikkeenjohdon koulutusohjelmissa. Silvolan tutkimusalueisiin kuuluvat yritysvastuun mittaaminen, raportointi, varmentaminen ja tulkinta osana taloudellista informaatiota ja päätöksentekoa.

Hanna toimii myös moduulien 1-3 moderaattorina.Eeva Sipilä
CFO and Deputy to CEO
Metso Outotec OyjEeva on työskennellyt pörssiyhtiöiden talous- ja rahoitusjohtajana noin 15 vuoden ajan ja toiminut myös pörssiyhtiöiden hallituksissa ja tarkastusvaliokunnissa.
Tänä aikana kestävän kehityksen raportoinnista on tullut valtavirtaa ja kestävä kehitys on myös Metso Outotecin strategian ytimessä.Hannu Tyyskä
Director, Nordic Lead for Reward Consulting
EY


Hannun erityisosaamista on yritysten strategian, kulttuurin ja johtamisen yhdenmukaistaminen suunnittelemalla palkkausjärjestelmiä, jotka edesauttavat tavoitteiden ja toivottujen työskentelytapojen toteutumista.Timo Löyttyniemi
Chief Executive Officer
Valtion EläkerahastoJussi Nokkala
ESG Leader
PwC


Jussin erityisosaamista on net zero -strategian johtaminen ja tavoitteiden asettaminen, vihreä rahoitus, ESG-strategia ja implementaatio, sekä vastuullisuuteen liittyvä kehitystyö, reittaus, raportointi ja varmentaminen.Heikki Ilkka
Managing Partner
Regional Assurance
EY

Johtaa lähes 4 000 rahoitus- ja taloushallintoammattilaisen tiimiä Pohjoismaissa. KHT-tilintarkastajana Heikki vahvistaa luottamusta rahoitusmarkkinoilla, mikä osaltaan mahdollistaa tehokkaiden pääomamarkkinoiden toimivuutta.Marika Nevalainen
Managing Partner
Audit and Assurance
Deloitte

Marikalla on 20 vuoden kokemus kansainvälisten konsernien ja pörssiyhtiöiden neuvonannosta useilla toimialoilla. Marikalla on vahvaa osaamista etenkin IFRS-raportoinnista ja yritysjärjestelyistä.Tomas Otterström
Partner, Advisory
Corporate Sustainability &
Sustainable Finance
KPMG

Tomas johtaa vastuullisen sijoittamisen, ilmastoliiketoiminnan ja yritysvastuun liiketoimintaa Suomessa ja Ruotsissa. Hänellä on monipuolista kokemusta vastuullisten sijoitusinstrumenttien kehittämisestä, pääomittamisesta ja lanseeraamisesta.Riku Lumiaro
Biodiversity and
Communications Expert
Suomen ympäristökeskus SYKE


Uhanalaisten lajien ja luontotyyppien tilan seuraaminen sekä ilmastonmuutosten vaikutusten seuraaminen ja arviointi ovat Rikun erityisosaamista. Hänen työtehtäviinsä kuuluu esimerkiksi luonnon monimuotoisuuteen liittyvät asiantuntijatehtävät, lausunnot ja hankkeet.Angelina Kuokkanen
Corporate Responsibility Specialist
FIBS


Angelina toimii yritysvastuuasiantuntijana FIBS:llä ja hänen osaamiseensa kuuluu mm. biodiversiteetti, ilmastonmuutos ja muut ympäristövastuun teemat.Lia Heasman
ESG & Human Rights Leader
Deloitte OyLian erityisosaamista on yritysten vastuullisuuskysymykset, kuten ihmisoikeudet, strategia sekä ESG due diligence työ. Hän toimii myös
Deloitten globaalin ihmisoikeus-asiantuntijaryhmän johtajana

Alexander Bargum
Group CEO
Algol Oy

Perheyrittäjä, suomalaisen teknisen kaupan ja palveluiden monialakonsernin neljännen polven omistaja.Terhi Uusitalo
Acting Sustainability Manager
Tokmanni Oy

Terhi toimii Tokmannilla vastuullisuuspäällikkönä ja vastaa vastuullisuustyön kehittämisestä Tokmannilla. Erityisesti tuotteiden ja hankintaketjun vastuullisuuden kehittäminen ja siitä raportoiminen kuuluu Terhin vastuualueisiin. Terhillä on myös pitkä kokemus vastuullisen kuluttamisen edistämisestä.Katja Tolkki
ESG Advisor
ORTHEX

Katjalla on yli 8 vuoden kokemus vastuullisuusstrategian ja -mittaroinnin kehittämisestä ja vastuullisuusraportoinnista.Tytti Kaasinen
Director,
Market Outreach – ESG
S&P Global Ratings

Tytti on työskennellyt vastuullisen sijoittamisen parissa Englannissa ja Ruotsissa vuodesta 2008. Hän on urallaan keskittynyt tukemaan ja edesauttamaan instituutiosijoittajien roolia kestävän ja vastuullisen liiketoiminnan ajajina.Satu Kuoppamäki
Sustainability Manager
SOK Vastuullisuu


Satulla on pitkä kokemus vastuullisuustyöstä niin kaupan alalla kuin finanssisektorilla. Nykyisessä roolissaan S-Ryhmässä hän vastaa luonnon monimuotoisuudesta ja kestävästä kuluttamisesta.Jani Alenius
Head of Sustainability and
ESG Services
DNV Business Assurance, Finland

Jani on kokenut vastuullisuusasiantuntija, jolla on yli 15 vuoden kokemus konsultoinnista ja raporttien varmentamisesta. Erityisosaamisaluetta ovat vastuullisuuden viitekehykset, sisäinen kontrolliympäristö, varmennusprosessit sekä yrityskauppoihin liittyvät ESG Due Diligence prosessit.Minna Kröger
Vice President,
Corporate Responsibly
Elisa Oyj

Minna on työskennellyt Elisalla Yritysvastuujohtajana reilut 6 vuotta, vastaten Elisan vastuullisuuden strategisesta kehittämisestä, raportoinnista ja sidosryhmätyöstä.Elina Peill
Corporate Reporting Specialist
Deloitte


Yritysten ulkoisen raportoinnin asiantuntija ja EFRAG Administrative Boardin jäsen. Yli 20 vuoden kokemus ulkoisesta taloudellisesta raportoinnista. Fokuksessa IFRS, ESEF ja viime vuosina kestävyysraportoinnin standardit ja viitekehykset – sekä näiden kaikkien yhteys toisiinsa.Outi Haanperä
Project Director,
Climate and Nature Solutions
Sitra


Outi on taustaltaan taloustieteen tohtori ja hän analysoi, miten toimia kohti ilmasto- ja luontopositiivista yhteiskuntaa tulisi toteuttaa järkevästi ja tehokkaasti ja mikä on julkisen sektorin rooli muutoksen avittajana. Hänellä on laaja kokemus taloudellisista ohjauskeinosta, esimerkiksi Euroopan päästökauppajärjestelmästä.Veronica Palmgren
Director
KPMG


Veronicalla on laaja vastuullisuuden osaaminen sekä yritysmaailmasta että finanssialan puolelta. Hänellä on pitkä kokemus rahoitusalalta ja vastuullisuuteen liittyvästä sääntelystä, sekä vastuullisuudesta osana yrityksen strategiatyötä ja riskienhallintaa. Veronica vastaa KPMG:n EU-taksonomiapalveluista ja niiden kehittämisestä.Sirkku Palmuaro
Leading Accounting Expert
Finanssivalvonta


Sirkulla on 20 vuoden kokemus kansainvälisen laskennan vaativista asiantuntijatehtävistä sekä yksityiseltä, että julkiselta sektorilta. Hän toimii johtavana asiantuntijana Finanssivalvonnassa yhtenä vastuualueenaan listayhtiöiden kestävyysraportointivalvonnan käynnistäminen. Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen työryhmien jäsenenä hän seuraa kestävyysraportointisääntelyn kehittymistä ja on mukana kommentoimassa ehdotuksia komissiolle.Hanna Setterberg
Expert in Sustainable Business Finance & Learning Facilitator
Setterberg & Alenius AB


Hanna has a long experience as an expert in sustainable business finance and learning facilitator. She has a PhD in accounting and financial management from Stockholm School of Economics (SSE) and has done research on how capital market participants integrate ESG into their practices. She teaches sustainable finance both to companies and at various business schools.Markus Lindqvist
Director, Sustainability
Aktia Pankki Oyj


Markus toimii Aktia Pankin vastuullisuusjohtajana. Hänellä on yli viidentoista vuoden kokemus vastuullisen sijoittamisen kehittämisestä Aktialla. Markus on myös vastuullista sijoittamista Suomessa edistävän Finsif ry:n hallituksen jäsen.Annareetta Lumme-Timonen
Investment Director
Solidium Oy


Annareetta on toiminut sijoitusjohtajana Solidiumissa vuodesta 2009 lähtien. Omistajatyönsä ohella hän vastaa myös yritysvastuuasioista ja vastuullisen omistajuuden toimintamallin kehittämisestä Solidiuminssa. Hän on toiminut vastuullisen sijoittamisen saralla FINSIFin hallituksessa ja Aalto-yliopiston vastuullisuusneuvottelukunnan jäsenenä sekä pörssiyhtiöiden hallituksissa.Daniel Pasternack
CEO
EAB Group
Nancy Kamp-Roelands
Professor, non-financial information
University of GroningenJo Iwasaki
Corporate Governance
Advisory Lead
DeloitteCatarina Asplund
Senior Consultant
Intito

TULOSSA PIAN