POISTUVA: Kirjanpitolaki – normeista käytäntöön | Onlinejulkaisu

Päivitetty 8/2018
Kirjoittajat ovat asiantuntijoita tilintarkastusyhteisöistä.

Tämä tuote ei ole enää myynnissä.

Korvaava tuote on Kirjanpidon tietopalvelu – Osakeyhtiön kirjanpito.

Kuvaus

Kirjanpitolaki – normeista käytäntöön -onlinejulkaisu kuuluu jokaisen kirjanpitäjän työvälineisiin. Teoksen avulla pyritään helpottamaan kirjanpidon ammattilaisten päivittäistä työtaakkaa sekä ylläpitämään ja kehittämään hyvää tilinpäätöskäytäntöä. Teos on kokoelma artikkelimaisia kirjoituksia, joissa tilintarkastusalan asiantuntijat pyrkivät mahdollisimman käytännönläheisesti valottamaan kirjanpitolain keskeisiä vaikutuksia tilinpäätöksen eri osa-alueisiin.

Teoksen uudistetussa, 2. painoksessa, pureudutaan vuonna 2016 uudistuneen kirjanpitolain mukanaan tuomiin muutoksiin käytännönläheisesti. Artikkelinomaisesti kirjoitetusta onlinejulkaisusta löytyy vastauksia mm. siihen, miten uudistunut kirjanpitolaki vaikuttaa

 • liiketapahtumien kirjaamiseen ja kirjanpitoaineistoon
 • arvostus- ja jaksotussäännöksiin, kuten hankintamenon määritelmään, rahoitusleasingin sääntelyyn, kehitysmenoihin ja pakollisiin varauksiin sekä rahoitusvälineiden ja sijoituskiinteistöjen käypään arvoon arvostamiseen
 • pienten ja mikroyritysten velvoitteisiin
 • konsernitilinpäätökseen
 • pääomalainaan.

Teoksessa valotetaan myös sitä, mitä olennaisuudella tarkoitetaan uudistuneessa laissa. Ensimmäisessä luvussa käydään selkeästi läpi uudistuneen lain oleelliset muutokset, jonka jälkeen lukijan on helppo suunnistaa juuri hänelle tarpeellisiin lukuihin.

Kirjanpitolaki – normeista käytäntöön -onlinejulkaisu on käytettävissäsi ST-Onlinessa. Onlinepalvelumme käyttäjänä

 • käytössäsi on aina tuorein julkaisuversio
 • teet haut samalla kertaa kaikista julkaisuista, ei enää erillisten kirjojen selailua
 • hyödynnät monipuoliset muistiinpano-, kopiointi- ja tulostusmahdollisuudet.

 

Lisätiedot

ISBN 978-952-218-306-4
YKL 33.362

 1. OLEELLISET MUUTOKSET UUDISTETUSSA KIRJANPITOLAISSA
  1. Kirjanpitovelvollisen kokorajat
  2. Kirjanpitovelvollisuus
  3. Kirjanpitoon merkitseminen, tositteet ja tasekirja
  4. Tulkintalähteet ja yleiset tilinpäätösperiaatteet
  5. Erityisvelvoite kaivannaisteollisuudessa ja aarniometsien puunkorjuussa
  6. Mikä ei muuttunut?
 2. OLENNAISUUS JA TILINPÄÄTÖSRAPORTOINTI
  1. Olennaisuuden käsitteen sääntelystä
   1. Kansainvälinen tilinpäätössääntely – IFRS-standardit
   2. Uudistettu tilinpäätösdirektiivi
  2. Olennaisuus uudistetussa kirjanpitolaissa
   1. Olennaisuus osana oikeaa ja riittävää kuvaa
   2. Vaikutusten arviointia
  3. Olennaisuuden arviointi käytännössä
   1. Olennaisuus ja tiedon merkityksellisyyden arviointi
   2. Olennaisuus ja virheelliset tai puutteelliset tiedot
   3. Olennaisuus, tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja liitetiedot
 3. ARVOSTUS- JA JAKSOTUSSÄÄNNÖKSET
  1. Rahoitusvälineiden ja sijoituskiinteistöjen arvostaminen käypään arvoon
   1. Kirjanpitolain poikkeuspykälä liittyen rahoitusvälineiden käypään arvoon arvostamiseen
   2. Käyvän arvon muutoksen kirjaaminen joko tuloslaskelmaan tai taseen käyvän arvon rahastoon
   3. Käyvän arvon rahasto taseessa
   4. Rahoitusvälineen määritelmä
   5. Käypään arvoon arvostaminen
   6. Käypään arvoon arvostamisesta esitettävät tilinpäätös- ja toimintakertomustiedot
   7. Rahoitusvälineiden käypään arvoon arvostamisen siirtymäsäännös
   8. Selvitettäviä asioita siirryttäessä rahoitusvälineiden käypään arvoon arvostamiseen
   9. Sijoituskiinteistön merkitseminen käypään arvoon
  2. Rahoitusleasing
   1. Mistä on kysymys?
   2. Rahoitusleasingkäsittely kirjanpidossa
   3. Myynti ja takaisinvuokraus
   4. Oikea ja riittävä kuva rahoitusleasingkirjanpidossa
   5. Muita vuokrasopimuksiin liittyviä asioita
   6. Siirtymäsäännökset
  3. Hankintameno ja sen aktivointi
   1. Mitä luetaan hankintamenoon?
   2. Vaihto-omaisuuden hankintamenon arvostaminen ja jaksottaminen
   3. Hankintamenoon liittyvät liitetiedot
  4. Kehittämismenot ja muut aineettomat hyödykkeet
   1. Mikä on muuttunut?
   2. Kehittämistoiminta ja kehittämismenot
   3. Kehittämismenojen kirjanpitokäsittely
   4. Muiden aineettomien hyödykkeiden kirjanpitokäsittely
  5. Pakolliset varaukset
   1. Milloin tulee tehdä pakollinen varaus?
   2. Varauksen määrä
   3. Pakollinen varaus verotuksessa
   4. Pakollisiin varauksiin liittyvät liitetiedot
 4. LIIKETAPAHTUMIEN KIRJAAMINEN JA KIRJANPITOAINEISTO
  1. Liiketapahtumat
  2. Tilit
  3. Tosite
   1. Numerointi
   2. Sisältö
   3. Muistiotosite
  4. Kirjaaminen
  5. Pää- ja osakirjanpidot
  6. Kirjaamisperusteet tilikauden aikana
  7. Kirjanpidon järjestäminen
   1. Audit trail
   2. Kirjanpitoaineiston muuttaminen
   3. Kirjanpitoaineiston säilyttäminen
  8. 4.8 Kirjausaika
 5. PIENYRITYKSET JA MIKROYRITYKSET
  1. Pienet ensin -periaate
   1. Suojasatamasäännös
   2. Ammatin- ja liikkeenharjoittajat
   3. Pienet ensin -periaatteen käytännön vaikutukset
  2. Pien- ja mikroyrityksen määritelmä
   1. Pien- ja mikroyrityksen kokorajat
   2. Uudistuksen merkitys suomalaiselle tilinpäätösraportoinnille
  3. Lähipiirisäännökset pien- ja mikroyrityksen näkökulmasta
   1. Liitetietoina esitettävät asiat
   2. Mitä riittävän tilinpäätösinformaation laadinta edellyttää yrityksiltä?
   3. Lähipiirilainat ja niistä annettavat tiedot
  4. Pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksen sisältö
   1. Tuloslaskelma- ja tasekaavat
   2. Pien- ja mikroyritykseltä vaadittavat liitetiedot
   3. Tilinpäätöksen tulee olla selkeä ja yhtenäinen kokonaisuus
 6. ”KESKIKOKOYRITYS” JA SUURYRITYS
  1. Uusia kokoluokkia kirjanpitolakiin
  2. Oma kirjanpitoasetus keskikokoisille yrityksille ja suuryrityksille sekä keskikokoisille ja suurkonserneille
  3. Kirjanpitoasetuksen muutokset
  4. Rahoituslaskelma ja liitetiedot
 7. KONSERNITILINPÄÄTÖS
  1. Konsernien luokittelua
  2. Konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuus
  3. Konsernin rahoituslasklema ja muut tekniset seikat
  4. Yhdistelymenetelmä poistuu
  5. Laskennallisten verojen kirjaaminen
  6. Osakkuusyhtiön määritelmä muuttuu
  7. Konsernitilinpäätöksen liitetietoihin muutoksia
 8. PÄÄOMALAINA
  1. Pääomalaina osakeyhtiölaissa
  2. Pääomalainan kirjanpito- ja tilinpäätöskäsittely
  3. IAS 32 ja pääomalaina
   1. Oman pääoman ehtoiset instrumentit
   2. Rahoitusvelat, jotka ovat lunastusvelvoitteisia instrumentteja ja jotka rinnastetaan omaan pääomaan
   3. Yhdistelmäinstrumentit
   4. Rahoitusvelan maksu osuudella nettovarallisuudesta purkautumistilanteessa
   5. Pääoman tuoton käsittely
  4. Pääomalainan määritelmän ja IAS 32:n edellytysten vertailu
  5. Pääomalaina ja verotus

ASIAHAKEMISTO

Kirjoittajat

Virpi Haaramo


Tuomas Honkamäki


Henry Kampman


Katariina Kaskimies


Turo Koila


Liisa Mäkikangas


Antti Niemisto


Jussi Paski


Maria Rekola


Jaakko Rönkkö


Heidi Vierros


Erkki Yli-Rantala


Asiakaspalvelumme apunasi

Asiakaspalvelu

Ota yhteyttä meihin!

p. 09 7552 2010 (ark. klo 9–11 ja 13–15)
aspa@stakatemia.fi
Yhteydenottolomake

 • Autamme palveluihin ja tuotteisiin liittyvissä kysymyksissä
 • Palvelemme myös Suomen Tilintarkastajat ry:n jäsenasioissa