Varojen jakaminen ja verotus osakeyhtiössä | Onlinejulkaisu

Päivitetty 4/2019
Kare Kotiranta, Merja Raunio, Leena Romppainen ja Tarmo Puustinen

0 (+ alv 10 %)

Jatkuva tilaus, laskutuskausi 12 kk (ks. tilausehdot)

Tuotetunnus (SKU): 340350 Osastot: , Avainsanat tuotteelle , , , ,

Kuvaus

Varojen jakaminen ja verotus osakeyhtiössä -onlinejulkaisu on käytännönläheinen tietopaketti pienten ja keskisuurten osakeyhtiöiden, niiden muodostamien konsernien sekä osakkeenomistajien verosuunnitteluun. Teoksessamme pureudut mm. seuraaviin teemoihin: osingonjaon ja muiden varojenjakotilanteiden verotus, yrityksestä luopuminen sekä peitellyn osingonjaon ongelmat.

Julkaisun tavoitteena on antaa sinulle käytännönläheistä tietoa osakkeenomistajan verosuunnittelusta. Tarkastelun kohteina ovat pienet ja keskisuuret osakeyhtiöt, joita usein omistetaan perhepiirissä, sekä tällaisten yhtiöiden muodostamat konsernit.

Löydät julkaisustamme käytännön ohjeistusta seuraaviin aiheisiin:

 • osingonjaon ja muiden varojenjakotilanteiden verotus
 • osakaslainoihin liittyviin yhtiöoikeudelliset ja verotukselliset kysymykset
 • yrityksestä luopuminen
 • yritysrakenteen uudelleenjärjestelyt
 • peitellyn osingonjaon ongelmat.

Varojen jakaminen ja verotus osakeyhtiössä -teokseen sisällytetyt konkreettiset esimerkit ja oikeustapaukset havainnollistavat haastavaa aihepiiriä. Julkaisussa käsitellään myös yhtiö- ja verolainsäädännön yhteensovittamisen pulmia.

Lisäksi viimeisimmän päivityksen yhteydessä on huomioitu

 • vuoden 2019 alusta voimaan tulleet uudet korkovähennysrajoitukset
 • kehittämismenojen aktivoinnin tuoma rajoitus varojen jakoon
 • Verohallinnon ohjeistuksien tuomat muutokset.

Lainsäädäntöä, oikeuskäytäntöä ja Verohallinnon ohjeita on seurattu tammikuun 2019 loppuun saakka ja sisältöä päivitetty vastaavasti.

Varojen jakaminen ja verotus osakeyhtiössä -onlinejulkaisu on käytettävissäsi ST-Onlinessa. Onlinepalvelumme käyttäjänä

 • käytössäsi on aina tuorein julkaisuversio
 • teet haut samalla kertaa kaikista julkaisuista, ei enää erillisten kirjojen selailua
 • hyödynnät muistiinpano-, kopiointi- ja tulostusmahdollisuudet.

Tilaa onlinejulkaisumme, ja saat konkreettisia vastauksia osakkeenomistajan verosuunnittelun kysymyksiin!

Lisätiedot

ISBN 978-952-218-287-6
YKL 33.25

Esipuhe

 1. Varojen jakaminen
  1. Yleistä varojen jakamisesta
  2. Varojen jakotavat
   1. Osinko ja varojen jakaminen vapaan oman pääoman rahastosta
   2. Osakepääoman alentaminen
   3. Omien osakkeiden hankkiminen ja lunastaminen
   4. Yhtiön varojen lainaaminen
   5. Yhtiön purkaminen
  3. Osakeyhtiölain uudistushankkeet
 2. Varojen jakaminen henkilöosakkaalle
  1. Varojen jakaminen osinkona
   1. Osakkaana yksityishenkilö
   2. Osakkaana osakeyhtiö
   3. Osingon verovuosi
   4. Väliosinko
   5. Osingon jakaminen muulle kuin osakkeenomistajalle
   6. Palkkana vai osinkona?
   7. Työpanokseen perustuva osinko
  2. Nettovarallisuuden laskeminen
   1. Varojen arvostaminen
   2. Velkojen vähentäminen
   3. Nettovarallisuus erityistilanteissa
   4. Osakaskohtaiset vähennykset
  3. Pääomanpalautukset
   1. Pääomanpalautuksen muodot
   2. Pääomanpalautus yhtiön verotuksessa
   3. Henkilöosakas pääomanpalautuksen saajana
   4. Peitellyn osingon riski
   5. Varainsiirtoverotus
  4. Varojen jakaminen osakaslainana
   1. Osakeyhtiölain lainarajoitukset
   2. Osakaslainat ovat pääomatuloa
   3. Lainan takaisinmaksu
   4. Osakaslainan korko
   5. Osakaslainasta ilmoittaminen
   6. Osakaslaina peiteltynä osinkona
   7. Ennen 3.4.1998 otetut lainat
   8. Oikaisu osakkaan osakkeiden arvoon
 3. Varojen jakaminen konsernissa
  1. Osingonjako konsernissa
   1. Osinko kotimaiselta yhtiöltä
   2. Osinko ulkomaiselta yhtiöltä
   3. Väliosinko
   4. Ennakko-osinko
   5. Osingonjako in natura
   6. Osingonjakajan velvollisuudet
  2. Pääomanpalautus konsernissa
   1. Pääomaa palauttavan yhtiön verotus
   2. Emoyhtiö pääomanpalautuksen saajana
   3. Peitellyn osingon riski pääomaa palautettaessa
  3. Konserniavustus
   1. Konserniavustuksen edellytykset
   2. Konserniavustuksen käsittely
   3. Konserniavustuksen ja osingonjaon vertailua
   4. Konserniavustus kansainvälisissä tilanteissa
   5. Konserniavustuksen tulevaisuus
  4. Oman vai vieraan pääoman ehtoinen sijoitus
   1. Korkojen vähennysoikeuden rajoitukset vuosina 2014 – 2018
   2. Korkojen vähennysoikeuden rajoitukset vuodesta 2019
  5. Konserniosakkeiden luovuttaminen tai hankkiminen
   1. Luovuttajaa koskevan verovapauden soveltamisala
   2. Käyttöomaisuutta vai muuta omaisuutta
   3. Luovutettavien osakkeiden omistusosuus ja omistusaika
   4. Kohdeyhtiön toiminnan luonne
   5. Verovapaaseen luovutusvoittoon tehtävät oikaisut
   6. Luovutustappiot
   7. Alihintaiset luovutukset ja hankinnat
 4. Yritysjärjestelyt
  1. Sulautuminen
  2. Kokonaisjakautuminen ja osittaisjakautuminen
  3. Liiketoimintasiirto
  4. Osakevaihto
  5. Kotipaikan siirto EU:n jäsenvaltiosta toiseen
  6. Osakeyhtiön purkaminen
   1. Liikearvo purkamistilanteessa
  7. Veron kiertäminen tai veron välttäminen
 5. Siirtohinnoittelu
  1. Siirtohinnoittelusäännösten soveltamisala
  2. Markkinaehtoisen siirtohinnan määrittäminen
   1. OECD:n siirtohinnoitteluohjeiden merkitys
   2. Markkinaehtoisen hinnan määritysprosessi
   3. Siirtohinnoittelumenetelmät
   4. Tavarakaupan hinnoittelu
   5. Palvelukaupan hinnoittelu
   6. Aineettoman omaisuuden hinnoittelu
   7. Rahoitustransaktioiden hinnoittelu
   8. Liiketoiminnan uudelleenjärjestäminen
  3. Siirtohintojen dokumentointivelvollisuus
   1. Dokumentointivelvolliset
   2. Dokumentoinnin sisältö
   3. Maakohtainen raportointi
   4. Dokumentoinnin esittäminen
  4. Kaksinkertaisen verotuksen poistaminen
   1. Kansalliset oikeussuojakeinot
   2. Keskinäinen sopimusmenettely
 6. Peitellyn osingon ongelmat
  1. Mistä peitellyssä osingossa on kyse?
   1. Yleissäännös peitellystä osingosta
   2. Osakkaan edun tavoittelu
   3. Muu kuin vero-oikeudellinen vastuu
  2. Peitellyn osingon osapuolet
   1. Kuka voi olla peitellyn osingon antaja?
   2. Etuuden saaminen osakkuusaseman perusteella
   3. Omistusosuuden suuruus
   4. Kuka on omainen?
   5. Välillinen osakkuus
   6. Osakkuuden alkaminen ja päättyminen
  3. Eri voitonjakomuotoihin liittyvät ongelmat
   1. Palkanmaksu
   2. Omien osakkeiden hankkiminen
   3. Osakaslainat
   4. Pääomatulona verotettava osakaslaina ja peitellyn osingon mahdollisuus
   5. Muu kuin pääomatulona verotettava osakaslaina
   6. Yhtiön ja osakkaan väliset sopimukset
  4. Peitelty osinko konsernissa
   1. Osakeyhtiö – erillinen verotusyksikkö
   2. Konsernin rakenne – toiminnallinen jako
   3. Etuuden realisoituminen konsernissa
  5. Peitellyn osingon kustannukset ja verotuksen kohdistaminen
   1. Verotuksen kohdistaminen
   2. Verotukseen tehtävät oikaisut
 7. Yritystoiminnasta luopuminen
  1. Yleistä omistusjärjestelyjen verokohtelusta
  2. Luopumista edeltävät ja seuraavat järjestelyt
  3. Osakkeiden myynnin verokohtelu
   1. Myyntivoittoverotus yleisesti
   2. Luovutusvoittoverotusta koskeva huojennus
   3. Osakkeiden hankkiminen
   4. Varainsiirtoveron suorittaminen
  4. Lahjoitukseen ja perintöön liittyvät veronhuojennukset
   1. Lahjaverosta yleisesti
   2. Lahjanluonteinen kauppa
   3. Käyvän arvon ja verotusarvon määrittäminen
   4. Lahjan ja perinnön sukupolvenvaihdoshuojennus
   5. Huojennuksen menettäminen
   6. Maksuajan pidennys
   7. Huojennusten vaatiminen

Kirjoittajat

Kare Kotiranta

APA, Partner, Head of Tax Services
Nexia Oy

Tarmo Puustinen

Tax Director
Deloitte

Merja Raunio

Senior Advisor
Roschier Asianajotoimisto Oy

Leena Romppainen

Senior Councel, Tax
Asianajotoimisto Castrén & Snelmann

Asiakaspalvelumme apunasi

Asiakaspalvelu

Ota yhteyttä meihin!

Asiakaspalvelu on suljettuna keskiviikkona 7.12.2022

p. 09 7552 2010 (ark. klo 9–11 ja 13–15)
aspa@stakatemia.fi
Yhteydenottolomake

 • Autamme palveluihin ja tuotteisiin liittyvissä kysymyksissä
 • Palvelemme myös Suomen Tilintarkastajat ry:n jäsenasioissa