Kohti vaikuttavaa säätiövalvontaa

Terhi Maijala: Säätiövalvonta on Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) lakisääteinen tehtävä. Tavoitteenamme on vaikuttava valvonta. Tavoitteessa

Terhi Maijala, VT, valvonta- ja lakipäällikkö, PRH

Säätiövalvonta on Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) lakisääteinen tehtävä. Tavoitteenamme on vaikuttava valvonta. Tavoitteessa onnistumme, kun säätiölain vastainen tila saadaan korjattua yksittäisessä säätiössä ja kun valvontatoimet saavat aikaan yleisestävyyttä. Tavoitetila on, että säätiöiden hallitukset järjestävät säätiön sisäisen valvonnan säätiölain mukaisesti ja niin hyvin, että ulkoiset valvojat eli tilintarkastaja ja viranomainen voivat hurrata: ”Hienosti meni!”

Tähän on kuitenkin vielä pitkä matka

Esimerkillisesti toimivien säätiön hallitusten lisäksi on niitä, jotka eivät ehdi, jaksa tai tiedä, miten pitäisi toimia. On huolimattomuutta ja passiivisuutta. Ääritapaukset koskevat rikoksia ja rikosepäilyjä, säätiön hyväksikäyttöä säätiön johtoon kuuluvan omia tarkoituksia varten. Rikosepäilyjen ja –tutkinnan laajuuden perusteella yksi synkimmistä tapauksista on Nuorisosäätiö sr. Rikostutkinnan ilmi tultua on noussut esiin kysymys:

Miksi ei puututtu aiemmin?

Esitutkinnan ja mahdollisen jatkoprosessin aikana on asian ratkaisuun asti voimassa syyttömyysolettama. Vaikka mahdolliseen rikos- ja vahingonkorvausoikeudenkäyntiin ei vielä ole päästykään, on Nuorisosäätiöön ja säätiöön ylipäätään kohdistuva talousrikostutkinta vakava asia jo sellaisenaan. Varmasti jokaisella asiassa tavalla tai toisella mukana olleella on tällaisessa tilanteessa syytä itsearviointiin.

Mitä olisimme PRH:ssa voineet tehdä – ja mitä on jatkossa tehtävä – toisin?

YLE:n vihje käynnisti Nuorisosäätiön valvonta-asian. Ulkopuoliset vihjeet ovat ja tulevat olemaan tärkeitä valvonnan käynnistäjiä. Vuosien 2016-2017 noin 90:stä säätiövalvonta-asiasta enemmistö tuli vireille PRH:n oman havainnon perusteella. Ihan tumput suorana ei siis olla seisottu. Talousrikosepäily ei kuitenkaan lähde liikkeelle, jos säätiövalvojalle jätetty vuosiselvitys on moitteeton ja tilintarkastuskertomus puhdas. Väärinkäytösepäilyn esiin tulemisessa ulkopuoliset vihjeet ovat tyypillisin tie tutkinnan käynnistymiseen.

Säätiöiden vuosittain PRH:lle toimittamien tilinpäätöstietojen tarkastamista on kehitetty ja työtä jatketaan. Ratkaisevasti eri tilanteessa olemme vasta, kun vastaanotamme säätiöiden tilinpäätöstiedot koneluettavassa muodossa. Riskiarvioinnin perusteella määritellyistä kriteereistä järjestelmän on seulottava tapaukset asiantuntijan arvioitavaksi. Muutaman välikehitysvaiheen kautta teemme PRH:ssa töitä tämän pitkäntähtäimen tavoitteen eteen. Vaikka PRH:n tehtävään ei kuulu rikosten tutkinta, säätiöihin liittyvien mahdollisten epäilyjen saattamisessa esitutkintaviranomaiselle säätiövalvonnan rooli on tärkeä.

Toimiva viranomaisyhteistyö avain eteenpäin

Nuorisosäätiön valvonta-asiassa tuli todella testattua uuden säätiölain 14 luvun 8 §:n säännöstä säätiövalvonnan oikeudesta saada tietoja muilta viranomaisilta. Vanhassa säätiölaissa ei vastaavaa oikeutta ollut. Valvonta-asian varhaisesta vaiheesta teimme tiedonsaantioikeuden perusteella tiivistä yhteistyötä Aran, verohallinnon ja Helsingin poliisin kanssa. Kiitokset lainsäätäjälle: Säätiölain 14 luvun 8 § toimii erinomaisesti ja on välttämätön valvonnan toteuttamiselle.

Toimivatko valvontakeinot?

Perinteiseen tapaan tämänkin syksyn ST-Akatemian koulutuksessa säätiövalvojalla on tilaisuus kommenttipuheenvuoroon. Tilaisuus keskustella ja haastaa itseä. Peilata säätiövalvojan keinoja säätiölaissa säätiöille asetettuihin velvollisuuksiin. Mikä toimii ja mikä taas ei? Toivottavasti paikalla on paljon aktiivisia osallistujia, kommentteja, kysymyksiä, ideoita ja palautteita!

Lisää samasta aiheesta

Blogit

ESG-koulutukset: missä järjestyksessä ne suoritetaan Rajaton-koulutuspalvelussa?

Miten ja mitkä ESG-koulutukset kannattaa käydä läpi Rajattomassa? Kestävyysraportoinnin aloittaminen on monissa yrityksissä ajankohtaista ja […]
Lue lisää
Blogit

Sähköisen taloushallinnon datan hyödyntäminen pk-yritysten tilintarkastuksissa

Tietojärjestelmät kehittyvät – pysytkö mukana? Viime vuosien aikana erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten taloushallinnon sähköistyminen […]
Lue lisää
Blogit

Kirjanpidon tietopalvelu – kunnan ja kuntayhtymän kirjanpito

Säännöllisesti päivittyvä ja käytännönläheinen Kirjanpidon tietopalvelu on loistava apuväline jokaiselle kirjanpidon ja tilinpäätöksen parissa toimivalle. […]
Lue lisää

Lisää samasta aiheesta

Poimintoja ST-Akatemian tuotteista ja palveluista

Scroll to Top