Yleiset tilaus- ja sopimusehdot

Näitä yleisiä tilaus- ja sopimusehtoja sovelletaan asiakkaan (jäljempänä ”Asiakas”) ja ST-Akatemia Oy:n (Y-tunnus: 0459426-4, Fredrikinkatu 61 A, 00100 Helsinki, jäljempänä ”ST-Akatemia”) välillä Asiakkaan tilatessa ST-Akatemialta

  • käyttöoikeuksia tietopalveluihin, verkkokirjoihin tai verkkokursseihin
  • painettuja kirjoja
  • lähi- ja etäkoulutuksia.

Tietopalveluiden, verkkokirjojen, verkkokurssien sekä lähi- ja etäkoulutusten aineistojen ja tallenteiden käyttö edellyttää ST-verkkopalveluiden käyttämistä. ST-verkkopalveluista ja siinä toimivista, edellä tässä kappaleessa kuvatuista tuotteista ja/tai palveluista, käytetään jäljempänä tässä sopimuksessa termiä (”Palvelu”).

Painetusta kirjasta käytetään tässä sopimuksessa jatkossa termiä (”Kirja”).

Nämä yleiset ehdot muodostavat sopimuksen Asiakkaan ja ST-Akatemian välille (”Sopimus”). Asiakkaaseen ja ST-Akatemiaan viitataan jäljempänä yhdessä termillä (”Osapuolet”) ja kumpaankin erikseen termillä (”Osapuoli”).

1 Palvelun käyttäjä ja käyttöä koskeva sopimus

Palvelun käyttäjäksi katsotaan jokainen luonnollinen henkilö, joka on rekisteröitynyt tai rekisteröity Palveluun, käyttää Palvelua organisaatiolle/yhteisölle tarjotun tunnistuksen kautta tai muuten käyttää Palvelua. Palvelun Asiakas on yritys, organisaatio, yhteisö tai luonnollinen henkilö, joka tilaa Palvelun tai jonka lukuun Palvelua käytetään.

Palvelun käyttöön liittyvä sitova sopimus syntyy ST-Akatemian ja Asiakkaan (eli Sopijapuolten) välillä, kun ST-Akatemia on toimittanut Asiakkaalle vahvistuksen Palvelun käyttöönottamisesta sähköpostitse.

Palvelun toimittamiseen ei liity toimituskuluja. Palvelulla ei ole palautusoikeutta.

2 Laitteistovaatimukset

Palvelun käyttö edellyttää verkkoyhteyttä. Suosittelemme käyttämään yleisesti käytössä olevia selainohjelmia ja niistä ajantasaista versiota. Selainohjelman asetuksissa JavaScript ja välttämättömät evästeet (engl. cookies) tulee olla sallittu.

Palvelun käyttö saattaa edellyttää selaimeen liitettävien lisäohjelmien, kuten pdf-lukuohjelma, tai Microsoft Office -sovellusten käyttöä. Asiakkaan vastuulla on huolehtia itse Palvelun käytön edellyttämän laitteiston, ohjelmiston ja tietoliikenneyhteyksien hankinnasta ja ylläpidosta sekä muista Palvelun käyttöön liittyvistä teknisistä laitteista ja niihin liittyvistä kustannuksista.

3 Palvelun käyttöönotto

Palvelu on käytettävissä verkkoyhteyden kautta. Palvelua pääsee käyttämään osoitteissa https://stakatemia.fi/ tai https://tilintarkastajat.fi tai https://esgpalvelu.fi.

Palveluun on tarjolla kolmenlaisia käyttöoikeuksia: henkilökohtainen käyttöoikeus, IP-tunnistus ja linkkitunnistus.

Henkilökohtaisen käyttöoikeuden käyttämiseen tarvitaan henkilökohtainen käyttäjätili (käyttäjätunnus ja salasana). Käyttäjätunnuksena toimii Asiakkaan ilmoittama sähköpostiosoite. Palvelu lähettää uudelle käyttäjälle sähköpostiviestin, jota kautta käyttäjä muodostaa itselleen salasanan. Jos käyttäjä on tilaushetkellä jo Palvelun käyttäjä, lisätään uusi käyttöoikeus olemassa olevalle tilille ja kirjautumistiedot pysyvät samoina.

Jos Asiakkaan tilaus sisältää useita henkilökohtaisia käyttöoikeuksia, Asiakkaan tulee lisätä muut käyttäjät Palvelun kautta tai ilmoittaa heidät ST-Akatemian asiakaspalveluun.

Suuremmille käyttäjäryhmille on mahdollista avata joko IP-tunnistus tai linkkitunnistus. IP-tunnistuksessa tunnistus tapahtuu Asiakkaan ST-Akatemialle ilmoittamien IP-osoitteiden kautta. IP-tunnistuksessa pitää huomioida, että se voi vaatia Asiakkaan VPN-kirjautumisen tai muita Asiakkaan teknisiä määrittelyjä, jotta tunnistaminen toimii esimerkiksi, kun käyttää Palvelua muualta kuin organisaation omasta IP-verkosta. ST-Akatemia ei vastaa Asiakkaan IP-tunnistukseen liittyvistä määrittelyistä.

Linkkitunnistuksessa Asiakas saa ST-Akatemialta linkin, jonka Asiakas asentaa verkkosivuilleen oman kirjautumisen/käyttäjähallinnan taakse. Linkkitunnistamisen linkki ei saa missään tilanteessa olla tallennettu sivulle, johon pääsevät muut kuin Palvelun sovitut käyttäjät. Linkkiä ei saa antaa tai tallentaa mihinkään muualle kuin sovitulle sivulle.

Verkkokaupan kautta tilattavien henkilökohtaisten käyttöoikeuksien toimitus tapahtuu tilauksen yhteydessä. Jos tilaus tehdään muuta kautta kuin verkkokaupasta tai tilaus koskee Palvelun käyttämistä IP-tunnisteisesti tai linkin kautta, toimitus tapahtuu 1–3 arkipäivän sisällä tilauksesta.

4 Palvelun käyttöoikeus

Palvelun käyttöoikeus alkaa, kun ST-Akatemia on luovuttanut Asiakkaalle tai käyttöoikeuden haltijalle salasanan tai Asiakkaalle/käyttöoikeuden haltijalle on avattu pääsy Palveluun sovitusta IP-osoitteesta tai Asiakkaalle/käyttöoikeuden haltijalle on toimitettu linkki linkkitunnistautumista varten. Palvelun käyttöoikeus on voimassa, kunnes se irtisanomisen johdosta päättyy tai Palvelun tilauskausi päättyy.

4.1 Henkilökohtainen käyttöoikeus

Palvelun henkilökohtainen käyttöoikeus on Asiakaskohtainen. Käyttöoikeus on sillä henkilöllä, joka on tehnyt ST-Akatemian kanssa sopimuksen palvelun käyttöönottamisesta tai jolle on jaettu käyttöoikeus Asiakkaan tai ST-Akatemian toimesta.

Palvelun käyttöön oikeuttavan käyttäjätunnuksen ja salasanan luovuttaminen, lainaaminen, vuokraaminen tai näihin rinnastettava muu käyttöoikeuden siirto kolmannelle osapuolelle on ehdottomasti kielletty ilman ST-Akatemian etukäteistä suostumusta. Asiakas on vastuussa käyttöoikeutensa käytöstä sekä kaikista kustannuksista ja vahingoista, joita niiden väärinkäytöstä aiheutuu. ST-Akatemialla on oikeus vaatia Asiakkaalta korvauksia käyttäjätunnuksen ja salasanan väärinkäytöksistä.

Asiakas tai käyttöoikeuden haltija sitoutuu ilmoittamaan ST-Akatemialle välittömästi, jos hänellä on syytä olettaa, että käyttäjätunnusta ja salasanaa on käytetty luvattomasti tai ne ovat joutuneet vääriin käsiin. Ilmoituksen voi tehdä ST-Akatemian asiakaspalveluun. ST-Akatemialla on tällöin oikeus ryhtyä harkintansa mukaan tarvittaviin toimenpiteisiin vahinkojen välttämiseksi. Tämä voi sisältää Palvelun sulkemisen kyseiseltä käyttäjältä väliaikaisesti, kunnes tilanne on korjattu.

Käyttäjätunnuksena toimiva sähköpostiosoite voidaan vaihtaa vain ST-Akatemian toimesta. Asiakkaan tai henkilökohtaisen käyttöoikeuden haltijan on otettava yhteyttä ST-Akatemian asiakaspalveluun, jos käyttäjätunnuksena toimiva sähköpostiosoite halutaan vaihtaa.

Palvelun henkilökohtaisia käyttöoikeuksia ei voi siirtää kesken tilauskauden toisen käyttäjän nimiin ilman ST-Akatemian suostumusta. Mahdollisessa Palvelun käyttöoikeuden siirtotilanteessa Asiakkaan tulee olla yhteydessä ST-Akatemian asiakaspalveluun.

4.2 IP-käyttöoikeus ja linkkitunnistus

IP-käyttöoikeutta ja linkkitunnistusta käytetään silloin, kun Palvelulla on useita käyttäjiä samasta organisaatiosta/yhteisöstä. Palvelun käyttäjä kirjautuu Palveluun sovittujen IP-osoitteiden tai linkkitunnistamisen kautta automaattisesti, eikä erillistä käyttäjätunnusta ja salasanaa tarvita.

IP-käyttöoikeuden ja linkkikäyttöoikeuden käyttäjämäärä määräytyy Asiakkaan tekemän tilauksen mukaan. Palvelun henkilökohtaiset ominaisuudet eivät ole käytettävissä vain IP-tunnisteisesti ja linkkitunnisteisesti kirjautuneella käyttäjällä. Henkilökohtaiset ominaisuudet saa käyttöön kirjautumalla lisäksi henkilökohtaisilla kirjautumistiedoillaan (käyttäjätunnus ja salasana).

5 Palvelun tilaus- laskutuskausi

Palvelun tilauskausi on pääsääntöisesti 12 kuukautta tilauspäivästä alkaen. Tilaus jatkuu automaattisesti seuraavat 12 kuukautta tilauskauden vaihtuessa. Ensimmäinen tilauskausi laskutetaan heti tilauksen jälkeen ja tulevat tilauskaudet aina tilauskauden vaihtuessa.

Joissain Palveluissa tilaus- ja laskutuskausi on edellä kuvatusta poikkeava. Poikkeuksista mainitaan esimerkiksi verkkokaupassa kyseisen tuotteen kuvauksessa. Määräaikainen tilaus laskutetaan yhteen kertaan heti tilauksen jälkeen ja tilaus loppuu automaattisesti määräajan päätyttyä. Mahdollista loppujaksoa ei hyvitetä, jos Sopimus puretaan kesken tilausjakson.

6 Laskutus

ST-Akatemia toimittaa Asiakkaalle laskun paperi-, sähköposti- tai verkkolaskuna tilauksella määritellyn mukaisesti. Maksuehto on neljätoista (14) päivää netto, ellei muuta ole nimenomaisesti sovittu Osapuolten kesken. Viivästyskorko on kulloinkin voimassa olevan korkolain mukainen. Palvelun/tuotteen hinta on ilmoitettu sitoumuksetta. Verkkokaupassa mainittuihin hintoihin lisätään soveltuva arvonlisävero.

7 Painettujen kirjojen tilaus- ja palautusehdot

Painettujen kirjojen toimitusaika on noin 3–5 arkipäivää tilauksesta lukien. Jos kirja ei ole vielä ilmestynyt, se toimitetaan jälkitoimituksena heti sen ilmestyttyä. Kestotilauskirja toimitetaan automaattisesti heti kirjan ilmestyttyä. Postitettaviin tilauksiin lisätään verkkokaupassa ilmoitetut toimituskulut. Noutamatta jätettyjen pakettien uudelleenlähetyksistä laskutamme toimituskulun uudestaan. Jäsenetukirjojen uudelleenlähetyksistä perimme 20 €/lähetys (+ alv).

Kirjojen palautusoikeus on neljätoista (14) päivää sen vastaanottamisesta. Palautusoikeus koskee myös kestotilauksia. Ilmoitus palautuksesta on tehtävä asiakaspalveluun seitsemän (7) päivän kuluessa kirjan vastaanottamisesta. Kirja on palautettava virheettömänä (pakattava hyvin) ja käyttämättömänä. Kirja palautetaan asiakaspalautuksena asiakaspalvelun antamien palautusohjeiden mukaisesti.

8 Lähi- ja etäkoulutusten peruutus- ja muutosehdot

Lähi- ja etäkoulutukseen osallistumisen peruuttaminen ilman kuluja on mahdollista viimeistään seitsemän (7) vuorokautta ennen koulutustilaisuutta ottamalla yhteyttä ST-Akatemian asiakaspalveluun. Tämän jälkeisistä peruutuksista ST-Akatemia veloittaa koko osallistumismaksun.

Sairastumisesta tai esteestä on ilmoitettava viivytyksettä ST-Akatemian asiakaspalveluun. Sairastumisen tai esteen sattuessa asiakas voi katsoa koulutuksen jälkikäteen tallenteelta. Joitain koulutuksia voi seurata myös reaaliaikaisesti etäyhteydellä kyseisen koulutuksen tuotetietojen mukaisesti. Koulutusaineistot ja tallenne ovat katsottavissa ST-verkkopalvelussa.

ST-Akatemia pidättää oikeuden koulutusten ohjelmien muutoksiin sekä luennoitsijamuutoksiin sairastumisen tai muun syyn johdosta.

9 Sopimusmuutokset

9.1 Asiakkaan muutokset tilaukseen

Sopimukseen perustuvaan tilaukseen voidaan lisätä käyttäjiä kesken tilauskauden. Uusista käyttäjistä laskutetaan jäljellä olevaa tilauskautta vastaava summa. Verkkokursseissa ja Rajaton-koulutuspalvelussa uusista käyttäjistä laskutetaan koko kuluvan tilauskauden hinta riippumatta jäljellä olevan tilauskauden pituudesta. Tilauskauden vaihteessa Asiakas voi muuttaa tai poistaa tuotteita ja lisätä tai poistaa käyttäjiä. Omakirjahyllyyn sisältyviä verkkokirjoja on mahdollista vaihtaa veloituksetta tilauskauden vaihteessa. Muutokset tilaukseen tehdään ST-Akatemian asiakaspalvelun kautta.

9.2 ST-Akatemian muutokset Palveluun

ST-Akatemialla on oikeus poistaa ja muuttaa Palvelun sisältöjä, rakenteita tai muita Palvelua koskevia seikkoja, Palvelun saatavilla oloa sekä käyttöön tarvittaville laitteistoille ja ohjelmistoille asetettavia vaatimuksia. ST-Akatemialla on myös oikeus milloin tahansa muuttaa Palvelun käyttöehtoja. ST-Akatemialla on lisäksi oikeus tilapäisesti rajoittaa kirjautumista Palveluun ja Palvelun käyttöä, jos se on tarpeen. Jos Palvelussa tapahtuneet muutokset edellyttävät Asiakkaalta (mukaan lukien Asiakkaan hankkimien käyttöoikeuksien käyttäjiltä) esimerkiksi ohjelmistojen päivittämistä tai muita toimenpiteitä, ST-Akatemia pyrkii ilmoittamaan muutoksista hyvissä ajoin etukäteen ja kukin käyttäjä vastaa tällaisista tehtävistä muutoksista omalla kustannuksellaan. ST-Akatemia pyrkii mahdollisuuksien mukaan ilmoittamaan Palvelun käyttöä koskevista muutoksista ja katkoksista hyvissä ajoin etukäteen Palvelun kautta tai jollakin muulla sopivaksi katsomallaan tavalla.

9.3 Muutokset hintoihin

ST-Akatemia pidättää oikeuden tehdä muutoksia sopimushintoihin tilauskauden vaihtuessa. Jos Asiakas ei hyväksy hintoihin tehtyjä muutoksia, Asiakkaalla on oikeus irtisanoa Sopimus tilaus kahden (2) viikon kuluessa uuden laskun päiväyksestä.

9.4 ST-Akatemian muutokset muihin Sopimuksen ehtoihin

ST-Akatemialla on oikeus muuttaa Sopimuksen ehtoja myös muutoin ilmoittamalla olennaisista muutoksista Asiakkaalle. Jos Asiakas ei hyväksy muuttuneita ehtoja, Asiakkaalla on oikeus irtisanoa Sopimus kahden (2) viikon kuluessa muutosilmoituksen saatuaan.

9.5 Muutokset yhteyshenkilöihin

Kumpikin Osapuoli sitoutuu ilmoittamaan toiselle Osapuolelle yhteystietojensa ja mahdollisen yhteyshenkilön vaihtumisesta kirjallisesti ilman aiheetonta viivytystä. ST-Akatemia ei vastaa mistään Asiakkaalle aiheutuvasta vahingosta, joka johtuu päivittämättömistä yhteystiedoista.

10 Irtisanominen

Asiakas voi irtisanoa Palvelun sopimuksen ilmoittamalla siitä ST-Akatemian asiakaspalveluun. Irtisanominen astuu voimaan tilauskauden päätyttyä tai heti, jos irtisanominen tehdään kahden (2) viikon kuluessa uuden tilauskauden alkamisesta. Uuden tilauskauden laskun maksaminen vahvistaa tilauksen jatkumisen. Laskun maksamatta jättäminen ei merkitse irtisanomista.

ST-Akatemialla on oikeus irtisanoa Sopimus päättymään kolmenkymmenen (30) päivän irtisanomisajalla. Irtisanominen voidaan suorittaa, sähköpostitse, puhelimitse tai kirjeitse.

11 Sopimuksen purkaminen

ST-Akatemialla on oikeus purkaa Sopimus välittömin vaikutuksin, jos Sopimukseen perustuvien maksujen suorittaminen laiminlyödään tai jos Asiakas tai käyttöoikeudenhaltija toimii tämän Sopimuksen, soveltuvan lainsäädännön, viranomaismääräysten tai hyvän tavan vastaisesti. Jos rikkomus on kuitenkin sellainen, että se on korjattavissa, ST-Akatemialla on oikeus purkaa Sopimus kuitenkin vasta sitten, jos rikkomusta ei ole korjattu kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa Asiakkaan saatua siitä kirjallisen huomautuksen ST-Akatemialta.

Asiakkaalla on oikeus purkaa Sopimus välittömin vaikutuksin, jos ST-Akatemia rikkoo tai laiminlyö olennaisesti Sopimuksen mukaisia velvoitteitaan tai jos Sopimukseen kuuluvan Palvelun sisältö muuttuu olennaisesti. Palvelun poistumista, sen korvaamista vastaavalla tai sen sisällön muuttumista ei pidetä edellä mainittuna olennaisena muutoksena.

Asiakas on velvollinen suorittamaan purkamisen johdosta Sopimuksen päättymiseen mennessä erääntyneet tai erääntyvät maksut mahdollisine viivästyskorkoineen Sopimuksen mukaisesti.

12 Immateriaalioikeudet

Kaikki Palveluun tai Kirjoihin liittyvät ja niiden sisällön oikeudet, mukaan lukien kaikki immateriaalioikeudet, kuten tekijänoikeudet, tietokannat, tavaramerkit, liikesalaisuudet, toiminimet ja muut immateriaalioikeudet riippumatta siitä, onko niitä rekisteröity vai ei, ja kaikkia edellä mainittuja koskevat hakemukset ovat ST-Akatemian ja/tai sen lisenssinantajien yksinomaista omaisuutta.

ST-Akatemian myöntämä käyttöoikeus sisältää ainoastaan rajoitetun oikeuden hyödyntää Palvelua ja sen sisältöä. Henkilökohtaisen käyttöoikeuden, IP-käyttöoikeuden ja linkkitunnistamisen perusteella Palvelun käyttäjällä on ei-yksinomainen, ei-siirrettävissä oleva, ei-alilisensoitava, peruutettavissa oleva ja rajoitettu oikeus käyttää Palvelua ja sen sisältöä omaan käyttöön. Palvelun käyttäjä voi käyttöoikeutensa nojalla tulostaa, kopioida ja muilla tavoilla tallentaa Palvelun sisältöä henkilökohtaisiin tarpeisiinsa. Asiakkaalla ei kuitenkaan ole oikeutta tallentaa lähi- ja etäkoulutustilaisuuksia. Asiakas ei saa jakaa Palvelun aineistoja millään tavoin eteenpäin, kuten oman organisaation sisällä sellaisille henkilöille, joilla ei ole käyttöoikeutta Palveluun.

13 ST-Akatemia Oy:n vastuu

ST-Akatemia pyrkii siihen, että Palvelun ja tai Kirjan sisältö ja toiminnot olennaisilta osiltaan vastaavat Palvelun sisällöstä määriteltyjä kuvauksia. Jos Palvelu tai Kirja on mainituilta osiltaan puutteellinen, ST-Akatemia pyrkii korjaamaan puutteet omalla kustannuksellaan. ST-Akatemia ei kuitenkaan anna mitään takuita Palvelulle, Kirjalle ja niiden sisällölle. Palvelu ja Kirja tarjotaan sellaisina kuin ne ovat (”as is”) ja sikäli kuin ne ovat saatavilla (”as available”).

Edellä todettu tarkoittaa muun muassa sitä, ettei ST-Akatemia vastaa Palvelun virheettömästä ja katkeamattomasta toimivuudesta. Vaikka ST-Akatemia pyrkii pitämään Palvelun jatkuvasti käytettävissä, ST-Akatemia ei missään tilanteessa ole vastuussa mahdollisista virheistä tai katkoksista Palvelun käytössä tai anna takeita niiden toimivuudesta.

ST-Akatemia ei vastaa mistään välillisistä tai välittömistä vahingoista, mukaan lukien mutta ei rajoittuen vahingoista, jotka aiheutuvat Palvelun tai Kirjan tilanneelle Asiakkaalle, Palvelun tai Kirjan käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle, Palvelun tai Kirjan mahdollisesti sisältämistä virheistä tai puutteellisuuksista, Palvelun tai Kirjan sisältämien tietojen käytöstä tai tulkinnasta, tai Palvelun toimimattomuudesta. ST-Akatemia ei ole vastuussa tai korvausvelvollinen palvelun tai sen osan lopettamisesta mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta, eikä Asiakkaan laitteisiin tai ohjelmistoihin tulevista vioista tai häiriöistä.

ST-Akatemia ei vastaa ylivoimaisen esteen (force majeure) Asiakkaalle aiheuttamista vahingoista tai haitoista.

Tässä kohdassa edellä todetut vastuunrajoitukset eivät kuitenkaan koske vahinkoja, jotka ST-Akatemia on aiheuttanut tahallisesti tai törkeällä tuottamuksella.

14 Tietosuoja

ST-Akatemia käsittelee Asiakkaiden ja/tai käyttäjien henkilötietoja palveluiden rekisteriselosteen ja tietosuojalausekkeen sekä yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Asiakkaan tai asiakaspalveluun yhteyttä ottaneen henkilön ja ST-Akatemian väliset puhelut sekä puhelinmyynnin soittamat myyntipuhelut voidaan tallentaa asioinnin varmentamiseksi sekä laadun ja osaamisen kehittämistä varten.

15 Sovellettava laki ja riidanratkaisu

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevia sääntöjä ja periaatteita.

Sopimuksesta aiheutuvat riidat pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti Osapuolten välisin neuvotteluin. Jos erimielisyyttä ei saada ratkaistua neuvottelemalla, asia ratkaistaan ensimmäisenä asteena Helsingin käräjäoikeudessa.

16 Muut ehdot

Osapuolella ei ole oikeutta siirtää Sopimusta tai sen mukaisia oikeuksia tai velvollisuksia kolmannelle osapuolelle, ellei toisin ole nimenomaisesti sovittu Osapuolten kesken. Edellä sanotusta huolimatta ST-Akatemia voi siirtää tämän Sopimuksen samaan konserniin kuuluville yhtiöille tai sellaiselle kolmannelle osapuolelle, jolle osa ST-Akatemian liiketoiminnasta on siirretty, ilmoittamalla tästä kirjallisesti Asiakkaalle. ST-Akatemialla on lisäksi oikeus käyttää alihankkijoita Sopimuksen mukaisten oikeuksiensa ja velvollisuuksiensa toteuttamiseksi.

Osapuoli ei menetä oikeuttaan vedota toisen Osapuolen sopimusrikkomukseen, Sopimuksen oikeaan tulkintaan tai Sopimuksesta seuraavaan oikeusvaikutukseen, ellei Osapuoli kirjallisesti ilmoita luopuvansa tällaisesta oikeudesta. Osapuolen mahdollinen oikeudesta luopuminen koskee vain kyseisessä ilmoituksessa yksilöityä sopimusrikkomusta tai muuta seikkaa, eikä se estä Osapuolta vaatimasta muilta osin Sopimuksen noudattamista.

Mikäli jokin tämän Sopimuksen osa katsotaan pätemättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, tämä ei vaikuta Sopimuksen muiden määräysten pätevyyteen. Osapuolet sitoutuvat tällaisessa tilanteessa vilpittömin mielin neuvottelemaan vastaavasta täytäntöönpanokelpoisesta ja pätevästä osasta, joka korvaa tällaisen pätemättömän tai täytäntöönpanokelvottoman osan. Jos Osapuolet eivät pääse sopimukseen tällaisesta korvaavasta määräyksestä, se ei vaikuta Sopimuksen muiden määräysten pätevyyteen.

17 Yhteystiedot

Mahdollisten kysymyksien osalta Asiakas tai käyttöoikeuden haltija voi aina olla yhteydessä ST-Akatemian asiakaspalveluun sähköpostitse aspa@stakatemia.fi, puhelimitse 09 7552 2010 tai verkkosivuston yhteydenottolomakkeen kautta.

Nämä yleiset tilaus- ja sopimusehdot on otettu käyttöön 28.8.2023 ja niitä sovelletaan ehtojen käyttöönottamisen jälkeen tehtäviin tilauksiin/sopimuksiin.

Tilauksiin/sopimuksiin, jotka on tehty ennen näiden yleisten tilaus- ja sopimusehtojen käyttöönottamista, sovelletaan tuolloin voimassa olleita Tilaus- ja sopimusehtoja.

1 Palvelun käyttäjä ja käyttöä koskeva sopimus

Palvelun käyttäjäksi katsotaan jokainen luonnollinen henkilö, joka on rekisteröitynyt tai rekisteröity Palveluun, käyttää Palvelua organisaatiolle/yhteisölle tarjotun tunnistuksen kautta tai muuten käyttää Palvelua. Palvelun Asiakas on yritys, organisaatio, yhteisö tai luonnollinen henkilö, joka tilaa Palvelun tai jonka lukuun Palvelua käytetään.

Palvelun käyttöön liittyvä sitova sopimus syntyy ST-Akatemian ja Asiakkaan (eli Sopijapuolten) välillä, kun ST-Akatemia on toimittanut Asiakkaalle vahvistuksen Palvelun käyttöönottamisesta sähköpostitse.

Palvelun toimittamiseen ei liity toimituskuluja. Palvelulla ei ole palautusoikeutta.

2 Laitteistovaatimukset

Palvelun käyttö edellyttää verkkoyhteyttä. Suosittelemme käyttämään yleisesti käytössä olevia selainohjelmia ja niistä ajantasaista versiota. Selainohjelman asetuksissa JavaScript ja välttämättömät evästeet (engl. cookies) tulee olla sallittu.

Palvelun käyttö saattaa edellyttää selaimeen liitettävien lisäohjelmien, kuten pdf-lukuohjelma, tai Microsoft Office -sovellusten käyttöä. Asiakkaan vastuulla on huolehtia itse Palvelun käytön edellyttämän laitteiston, ohjelmiston ja tietoliikenneyhteyksien hankinnasta ja ylläpidosta sekä muista Palvelun käyttöön liittyvistä teknisistä laitteista ja niihin liittyvistä kustannuksista.

3 Palvelun käyttöönotto  

Palvelu on käytettävissä verkkoyhteyden kautta. Palvelua pääsee käyttämään osoitteissa https://stakatemia.fi/ tai https://tilintarkastajat.fi tai https://esgpalvelu.fi.

Palveluun on tarjolla kolmenlaisia käyttöoikeuksia: henkilökohtainen käyttöoikeus, IP-tunnistus ja linkkitunnistus.

Henkilökohtaisen käyttöoikeuden käyttämiseen tarvitaan henkilökohtainen käyttäjätili (käyttäjätunnus ja salasana). Käyttäjätunnuksena toimii Asiakkaan ilmoittama sähköpostiosoite. Palvelu lähettää uudelle käyttäjälle sähköpostiviestin, jota kautta käyttäjä muodostaa itselleen salasanan. Jos käyttäjä on tilaushetkellä jo Palvelun käyttäjä, lisätään uusi käyttöoikeus olemassa olevalle tilille ja kirjautumistiedot pysyvät samoina.

Jos Asiakkaan tilaus sisältää useita henkilökohtaisia käyttöoikeuksia, Asiakkaan tulee lisätä muut käyttäjät Palvelun kautta tai ilmoittaa heidät ST-Akatemian asiakaspalveluun.

Suuremmille käyttäjäryhmille on mahdollista avata joko IP-tunnistus tai linkkitunnistus. IP-tunnistuksessa tunnistus tapahtuu Asiakkaan ST-Akatemialle ilmoittamien IP-osoitteiden kautta. IP-tunnistuksessa pitää huomioida, että se voi vaatia Asiakkaan VPN-kirjautumisen tai muita Asiakkaan teknisiä määrittelyjä, jotta tunnistaminen toimii esimerkiksi, kun käyttää Palvelua muualta kuin organisaation omasta IP-verkosta. ST-Akatemia ei vastaa Asiakkaan IP-tunnistukseen liittyvistä määrittelyistä. 

Linkkitunnistuksessa Asiakas saa ST-Akatemialta linkin, jonka Asiakas asentaa verkkosivuilleen oman kirjautumisen/käyttäjähallinnan taakse. Linkkitunnistamisen linkki ei saa missään tilanteessa olla tallennettu sivulle, johon pääsevät muut kuin Palvelun sovitut käyttäjät. Linkkiä ei saa antaa tai tallentaa mihinkään muualle kuin sovitulle sivulle.

Verkkokaupan kautta tilattavien henkilökohtaisten käyttöoikeuksien toimitus tapahtuu tilauksen yhteydessä. Jos tilaus tehdään muuta kautta kuin verkkokaupasta tai tilaus koskee Palvelun käyttämistä IP-tunnisteisesti tai linkin kautta, toimitus tapahtuu 1–3 arkipäivän sisällä tilauksesta.

4 Palvelun käyttöoikeus

Palvelun käyttöoikeus alkaa, kun ST-Akatemia on luovuttanut Asiakkaalle tai käyttöoikeuden haltijalle salasanan tai Asiakkaalle/käyttöoikeuden haltijalle on avattu pääsy Palveluun sovitusta IP-osoitteesta tai Asiakkaalle/käyttöoikeuden haltijalle on toimitettu linkki linkkitunnistautumista varten. Palvelun käyttöoikeus on voimassa, kunnes se irtisanomisen johdosta päättyy tai Palvelun tilauskausi päättyy.

4.1 Henkilökohtainen käyttöoikeus

Palvelun henkilökohtainen käyttöoikeus on Asiakaskohtainen. Käyttöoikeus on sillä henkilöllä, joka on tehnyt ST-Akatemian kanssa sopimuksen palvelun käyttöönottamisesta tai jolle on jaettu käyttöoikeus Asiakkaan tai ST-Akatemian toimesta.

Palvelun käyttöön oikeuttavan käyttäjätunnuksen ja salasanan luovuttaminen, lainaaminen, vuokraaminen tai näihin rinnastettava muu käyttöoikeuden siirto kolmannelle osapuolelle on ehdottomasti kielletty ilman ST-Akatemian etukäteistä suostumusta. Asiakas on vastuussa käyttöoikeutensa käytöstä sekä kaikista kustannuksista ja vahingoista, joita niiden väärinkäytöstä aiheutuu. ST-Akatemialla on oikeus vaatia Asiakkaalta korvauksia käyttäjätunnuksen ja salasanan väärinkäytöksistä.

Asiakas tai käyttöoikeuden haltija sitoutuu ilmoittamaan ST-Akatemialle välittömästi, jos hänellä on syytä olettaa, että käyttäjätunnusta ja salasanaa on käytetty luvattomasti tai ne ovat joutuneet vääriin käsiin. Ilmoituksen voi tehdä ST-Akatemian asiakaspalveluun. ST-Akatemialla on tällöin oikeus ryhtyä harkintansa mukaan tarvittaviin toimenpiteisiin vahinkojen välttämiseksi. Tämä voi sisältää Palvelun sulkemisen kyseiseltä käyttäjältä väliaikaisesti, kunnes tilanne on korjattu.

Käyttäjätunnuksena toimiva sähköpostiosoite voidaan vaihtaa vain ST-Akatemian toimesta. Asiakkaan tai henkilökohtaisen käyttöoikeuden haltijan on otettava yhteyttä ST-Akatemian asiakaspalveluun, jos käyttäjätunnuksena toimiva sähköpostiosoite halutaan vaihtaa. 

Palvelun henkilökohtaisia käyttöoikeuksia ei voi siirtää kesken tilauskauden toisen käyttäjän nimiin ilman ST-Akatemian suostumusta. Mahdollisessa Palvelun käyttöoikeuden siirtotilanteessa Asiakkaan tulee olla yhteydessä ST-Akatemian asiakaspalveluun.

4.2 IP-käyttöoikeus ja linkkitunnistus

IP-käyttöoikeutta ja linkkitunnistusta käytetään silloin, kun Palvelulla on useita käyttäjiä samasta organisaatiosta/yhteisöstä. Palvelun käyttäjä kirjautuu Palveluun sovittujen IP-osoitteiden tai linkkitunnistamisen kautta automaattisesti, eikä erillistä käyttäjätunnusta ja salasanaa tarvita.

IP-käyttöoikeuden ja linkkikäyttöoikeuden käyttäjämäärä määräytyy Asiakkaan tekemän tilauksen mukaan. Palvelun henkilökohtaiset ominaisuudet eivät ole käytettävissä vain IP-tunnisteisesti ja linkkitunnisteisesti kirjautuneella käyttäjällä. Henkilökohtaiset ominaisuudet saa käyttöön kirjautumalla lisäksi henkilökohtaisilla kirjautumistiedoillaan (käyttäjätunnus ja salasana).

5 Palvelun tilaus- laskutuskausi

Palvelun tilauskausi on pääsääntöisesti 12 kuukautta tilauspäivästä alkaen. Tilaus jatkuu automaattisesti seuraavat 12 kuukautta tilauskauden vaihtuessa. Ensimmäinen tilauskausi laskutetaan heti tilauksen jälkeen ja tulevat tilauskaudet aina tilauskauden vaihtuessa.

Joissain Palveluissa tilaus- ja laskutuskausi on edellä kuvatusta poikkeava. Poikkeuksista mainitaan esimerkiksi verkkokaupassa kyseisen tuotteen kuvauksessa. Määräaikainen tilaus laskutetaan yhteen kertaan heti tilauksen jälkeen ja tilaus loppuu automaattisesti määräajan päätyttyä. Mahdollista loppujaksoa ei hyvitetä, jos Sopimus puretaan kesken tilausjakson.

6 Laskutus

ST-Akatemia toimittaa Asiakkaalle laskun paperi-, sähköposti- tai verkkolaskuna tilauksella määritellyn mukaisesti. Maksuehto on neljätoista (14) päivää netto, ellei muuta ole nimenomaisesti sovittu Osapuolten kesken. Viivästyskorko on kulloinkin voimassa olevan korkolain mukainen. Palvelun/tuotteen hinta on ilmoitettu sitoumuksetta. Verkkokaupassa mainittuihin hintoihin lisätään soveltuva arvonlisävero.

7 Painettujen kirjojen tilaus- ja palautusehdot

Painettujen kirjojen toimitusaika on noin 3–5 arkipäivää tilauksesta lukien. Jos kirja ei ole vielä ilmestynyt, se toimitetaan jälkitoimituksena heti sen ilmestyttyä. Kestotilauskirja toimitetaan automaattisesti heti kirjan ilmestyttyä. Postitettaviin tilauksiin lisätään verkkokaupassa ilmoitetut toimituskulut. Noutamatta jätettyjen pakettien uudelleenlähetyksistä laskutamme toimituskulun uudestaan. Jäsenetukirjojen uudelleenlähetyksistä perimme 20 €/lähetys (+ alv).

Kirjojen palautusoikeus on neljätoista (14) päivää sen vastaanottamisesta. Palautusoikeus koskee myös kestotilauksia. Ilmoitus palautuksesta on tehtävä asiakaspalveluun seitsemän (7) päivän kuluessa kirjan vastaanottamisesta. Kirja on palautettava virheettömänä (pakattava hyvin) ja käyttämättömänä. Kirja palautetaan asiakaspalautuksena verkkokaupan palautusohjeiden (linkki tähän palautusohjeisiin) mukaisesti.

8 Lähi- ja etäkoulutusten peruutus- ja muutosehdot

Lähi- ja etäkoulutukseen osallistumisen peruuttaminen ilman kuluja on mahdollista viimeistään seitsemän (7) vuorokautta ennen koulutustilaisuutta ottamalla yhteyttä ST-Akatemian asiakaspalveluun. Tämän jälkeisistä peruutuksista ST-Akatemia veloittaa koko osallistumismaksun.

Sairastumisesta tai esteestä on ilmoitettava viivytyksettä ST-Akatemian asiakaspalveluun. Sairastumisen tai esteen sattuessa asiakas voi katsoa koulutuksen jälkikäteen tallenteelta. Joitain koulutuksia voi seurata myös reaaliaikaisesti etäyhteydellä kyseisen koulutuksen tuotetietojen mukaisesti. Koulutusaineistot ja tallenne ovat katsottavissa ST-verkkopalvelussa.

ST-Akatemia pidättää oikeuden koulutusten ohjelmien muutoksiin sekä luennoitsijamuutoksiin sairastumisen tai muun syyn johdosta.

9 Sopimusmuutokset

9.1 Asiakkaan muutokset tilaukseen

Sopimukseen perustuvaan tilaukseen voidaan lisätä käyttäjiä kesken tilauskauden. Uusista käyttäjistä laskutetaan jäljellä olevaa tilauskautta vastaava summa. Verkkokursseissa ja Rajaton-koulutuspalvelussa uusista käyttäjistä laskutetaan koko kuluvan tilauskauden hinta riippumatta jäljellä olevan tilauskauden pituudesta. Tilauskauden vaihteessa Asiakas voi muuttaa tai poistaa tuotteita ja lisätä tai poistaa käyttäjiä. Omakirjahyllyyn sisältyviä verkkokirjoja on mahdollista vaihtaa veloituksetta tilauskauden vaihteessa. Muutokset tilaukseen tehdään ST-Akatemian asiakaspalvelun kautta.

9.2 ST-Akatemian muutokset Palveluun

ST-Akatemialla on oikeus poistaa ja muuttaa Palvelun sisältöjä, rakenteita tai muita Palvelua koskevia seikkoja, Palvelun saatavilla oloa sekä käyttöön tarvittaville laitteistoille ja ohjelmistoille asetettavia vaatimuksia. ST-Akatemialla on myös oikeus milloin tahansa muuttaa Palvelun käyttöehtoja. ST-Akatemialla on lisäksi oikeus tilapäisesti rajoittaa kirjautumista Palveluun ja Palvelun käyttöä, jos se on tarpeen. Jos Palvelussa tapahtuneet muutokset edellyttävät Asiakkaalta (mukaan lukien Asiakkaan hankkimien käyttöoikeuksien käyttäjiltä) esimerkiksi ohjelmistojen päivittämistä tai muita toimenpiteitä, ST-Akatemia pyrkii ilmoittamaan muutoksista hyvissä ajoin etukäteen ja kukin käyttäjä vastaa tällaisista tehtävistä muutoksista omalla kustannuksellaan. ST-Akatemia pyrkii mahdollisuuksien mukaan ilmoittamaan Palvelun käyttöä koskevista muutoksista ja katkoksista hyvissä ajoin etukäteen Palvelun kautta tai jollakin muulla sopivaksi katsomallaan tavalla.

9.3 Muutokset hintoihin

ST-Akatemia pidättää oikeuden tehdä muutoksia sopimushintoihin tilauskauden vaihtuessa. Jos Asiakas ei hyväksy hintoihin tehtyjä muutoksia, Asiakkaalla on oikeus irtisanoa Sopimus tilaus kahden (2) viikon kuluessa uuden laskun päiväyksestä. 

  • ST-Akatemian muutokset muihin Sopimuksen ehtoihin

ST-Akatemialla on oikeus muuttaa Sopimuksen ehtoja myös muutoin ilmoittamalla olennaisista muutoksista Asiakkaalle. Jos Asiakas ei hyväksy muuttuneita ehtoja, Asiakkaalla on oikeus irtisanoa Sopimus kahden (2) viikon kuluessa muutosilmoituksen saatuaan. 

9.5 Muutokset yhteyshenkilöihin

Kumpikin Osapuoli sitoutuu ilmoittamaan toiselle Osapuolelle yhteystietojensa ja mahdollisen yhteyshenkilön vaihtumisesta kirjallisesti ilman aiheetonta viivytystä. ST-Akatemia ei vastaa mistään Asiakkaalle aiheutuvasta vahingosta, joka johtuu päivittämättömistä yhteystiedoista.

10 Irtisanominen

Asiakas voi irtisanoa Palvelun sopimuksen ilmoittamalla siitä ST-Akatemian asiakaspalveluun. Irtisanominen astuu voimaan tilauskauden päätyttyä tai heti, jos irtisanominen tehdään kahden (2) viikon kuluessa uuden tilauskauden alkamisesta. Uuden tilauskauden laskun maksaminen vahvistaa tilauksen jatkumisen. Laskun maksamatta jättäminen ei merkitse irtisanomista.

ST-Akatemialla on oikeus irtisanoa Sopimus päättymään kolmenkymmenen (30) päivän irtisanomisajalla. Irtisanominen voidaan suorittaa, sähköpostitse, puhelimitse tai kirjeitse.

11 Sopimuksen purkaminen

ST-Akatemialla on oikeus purkaa Sopimus välittömin vaikutuksin, jos Sopimukseen perustuvien maksujen suorittaminen laiminlyödään tai jos Asiakas tai käyttöoikeudenhaltija toimii tämän Sopimuksen, soveltuvan lainsäädännön, viranomaismääräysten tai hyvän tavan vastaisesti. Jos rikkomus on kuitenkin sellainen, että se on korjattavissa, ST-Akatemialla on oikeus purkaa Sopimus kuitenkin vasta sitten, jos rikkomusta ei ole korjattu kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa Asiakkaan saatua siitä kirjallisen huomautuksen ST-Akatemialta.

Asiakkaalla on oikeus purkaa Sopimus välittömin vaikutuksin, jos ST-Akatemia rikkoo tai laiminlyö olennaisesti Sopimuksen mukaisia velvoitteitaan tai jos Sopimukseen kuuluvan Palvelun sisältö muuttuu olennaisesti. Palvelun poistumista, sen korvaamista vastaavalla tai sen sisällön muuttumista ei pidetä edellä mainittuna olennaisena muutoksena.

Asiakas on velvollinen suorittamaan purkamisen johdosta Sopimuksen päättymiseen mennessä erääntyneet tai erääntyvät maksut mahdollisine viivästyskorkoineen Sopimuksen mukaisesti. 

12 Immateriaalioikeudet

Kaikki Palveluun tai Kirjoihin liittyvät ja niiden sisällön oikeudet, mukaan lukien kaikki immateriaalioikeudet, kuten tekijänoikeudet, tietokannat, tavaramerkit, liikesalaisuudet, toiminimet ja muut immateriaalioikeudet riippumatta siitä, onko niitä rekisteröity vai ei, ja kaikkia edellä mainittuja koskevat hakemukset ovat ST-Akatemian ja/tai sen lisenssinantajien yksinomaista omaisuutta.

ST-Akatemian myöntämä käyttöoikeus sisältää ainoastaan rajoitetun oikeuden hyödyntää Palvelua ja sen sisältöä. Henkilökohtaisen käyttöoikeuden, IP-käyttöoikeuden ja linkkitunnistamisen perusteella Palvelun käyttäjällä on ei-yksinomainen, ei-siirrettävissä oleva, ei-alilisensoitava, peruutettavissa oleva ja rajoitettu oikeus käyttää Palvelua ja sen sisältöä omaan käyttöön. Palvelun käyttäjä voi käyttöoikeutensa nojalla tulostaa, kopioida ja muilla tavoilla tallentaa Palvelun sisältöä henkilökohtaisiin tarpeisiinsa. Asiakkaalla ei kuitenkaan ole oikeutta tallentaa lähi- ja etäkoulutustilaisuuksia. Asiakas ei saa jakaa Palvelun aineistoja millään tavoin eteenpäin, kuten oman organisaation sisällä sellaisille henkilöille, joilla ei ole käyttöoikeutta Palveluun. 

13 ST-Akatemia Oy:n vastuu

ST-Akatemia pyrkii siihen, että Palvelun ja tai Kirjan sisältö ja toiminnot olennaisilta osiltaan vastaavat Palvelun sisällöstä määriteltyjä kuvauksia. Jos Palvelu tai Kirja on mainituilta osiltaan puutteellinen, ST-Akatemia pyrkii korjaamaan puutteet omalla kustannuksellaan. ST-Akatemia ei kuitenkaan anna mitään takuita Palvelulle, Kirjalle ja niiden sisällölle. Palvelu ja Kirja tarjotaan sellaisina kuin ne ovat (”as is”) ja sikäli kuin ne ovat saatavilla (”as available”).

Edellä todettu tarkoittaa muun muassa sitä, ettei ST-Akatemia vastaa Palvelun virheettömästä ja katkeamattomasta toimivuudesta. Vaikka ST-Akatemia pyrkii pitämään Palvelun jatkuvasti käytettävissä, ST-Akatemia ei missään tilanteessa ole vastuussa mahdollisista virheistä tai katkoksista Palvelun käytössä tai anna takeita niiden toimivuudesta.

ST-Akatemia ei vastaa mistään välillisistä tai välittömistä vahingoista, mukaan lukien mutta ei rajoittuen vahingoista, jotka aiheutuvat Palvelun tai Kirjan tilanneelle Asiakkaalle, Palvelun tai Kirjan käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle, Palvelun tai Kirjan mahdollisesti sisältämistä virheistä tai puutteellisuuksista, Palvelun tai Kirjan sisältämien tietojen käytöstä tai tulkinnasta, tai Palvelun toimimattomuudesta. ST-Akatemia ei ole vastuussa tai korvausvelvollinen palvelun tai sen osan lopettamisesta mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta, eikä Asiakkaan laitteisiin tai ohjelmistoihin tulevista vioista tai häiriöistä.

ST-Akatemia ei vastaa ylivoimaisen esteen (force majeure) Asiakkaalle aiheuttamista vahingoista tai haitoista.

Tässä kohdassa edellä todetut vastuunrajoitukset eivät kuitenkaan koske vahinkoja, jotka ST-Akatemia on aiheuttanut tahallisesti tai törkeällä tuottamuksella.

14 Tietosuoja

ST-Akatemia käsittelee Asiakkaiden ja/tai käyttäjien henkilötietoja palveluiden rekisteriselosteen ja tietosuojalausekkeen sekä yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Asiakkaan tai asiakaspalveluun yhteyttä ottaneen henkilön ja ST-Akatemian väliset puhelut sekä puhelinmyynnin soittamat myyntipuhelut voidaan tallentaa asioinnin varmentamiseksi sekä laadun ja osaamisen kehittämistä varten.

15 Sovellettava laki ja riidanratkaisu

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevia sääntöjä ja periaatteita.

Sopimuksesta aiheutuvat riidat pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti Osapuolten välisin neuvotteluin. Jos erimielisyyttä ei saada ratkaistua neuvottelemalla, asia ratkaistaan ensimmäisenä asteena Helsingin käräjäoikeudessa.

16 Muut ehdot

Osapuolella ei ole oikeutta siirtää Sopimusta tai sen mukaisia oikeuksia tai velvollisuksia kolmannelle osapuolelle, ellei toisin ole nimenomaisesti sovittu Osapuolten kesken. Edellä sanotusta huolimatta ST-Akatemia voi siirtää tämän Sopimuksen samaan konserniin kuuluville yhtiöille tai sellaiselle kolmannelle osapuolelle, jolle osa ST-Akatemian liiketoiminnasta on siirretty, ilmoittamalla tästä kirjallisesti Asiakkaalle. ST-Akatemialla on lisäksi oikeus käyttää alihankkijoita Sopimuksen mukaisten oikeuksiensa ja velvollisuuksiensa toteuttamiseksi.

Osapuoli ei menetä oikeuttaan vedota toisen Osapuolen sopimusrikkomukseen, Sopimuksen oikeaan tulkintaan tai Sopimuksesta seuraavaan oikeusvaikutukseen, ellei Osapuoli kirjallisesti ilmoita luopuvansa tällaisesta oikeudesta. Osapuolen mahdollinen oikeudesta luopuminen koskee vain kyseisessä ilmoituksessa yksilöityä sopimusrikkomusta tai muuta seikkaa, eikä se estä Osapuolta vaatimasta muilta osin Sopimuksen noudattamista.

Mikäli jokin tämän Sopimuksen osa katsotaan pätemättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, tämä ei vaikuta Sopimuksen muiden määräysten pätevyyteen. Osapuolet sitoutuvat tällaisessa tilanteessa vilpittömin mielin neuvottelemaan vastaavasta täytäntöönpanokelpoisesta ja pätevästä osasta, joka korvaa tällaisen pätemättömän tai täytäntöönpanokelvottoman osan. Jos Osapuolet eivät pääse sopimukseen tällaisesta korvaavasta määräyksestä, se ei vaikuta Sopimuksen muiden määräysten pätevyyteen.

17 Yhteystiedot

Mahdollisten kysymyksien osalta Asiakas tai käyttöoikeuden haltija voi aina olla yhteydessä ST-Akatemian asiakaspalveluun sähköpostitse aspa@stakatemia.fi, puhelimitse 09 7552 2010 tai verkkosivuston yhteydenottolomakkeen kautta.

Nämä yleiset tilaus- ja sopimusehdot on otettu käyttöön 28.8.2023 ja niitä sovelletaan ehtojen käyttöönottamisen jälkeen tehtäviin tilauksiin/sopimuksiin.

Tilauksiin/sopimuksiin, jotka on tehty ennen näiden yleisten tilaus- ja sopimusehtojen käyttöönottamista, sovelletaan tuolloin voimassa olleita Tilaus- ja sopimusehtoja

1 ST-verkkopalveluiden tilausehdot

ST-verkkopalvelut on sähköinen osaamisympäristö, jonka käyttö edellyttää verkkoyhteyttä. ST-verkkopalveluihin myydään käyttöoikeuksia eli lisenssejä erilaisiin verkkotuotteisiin: yksittäisiin verkkokirjoihin ja verkkokursseihin sekä niistä muodostettuihin/muodostettaviin kokonaisuuksiin.

Verkkotuotteisiin voi sisältyä Excel-, Word- tai pdf-muotoisia lisämateriaaleja. Verkkotuotteisiin sisältyy haku-, muistiinpano-, tulostus- ja kopiointimahdollisuudet (verkkokursseihin nämä ominaisuudet eivät sisälly).

1.1 Toimitusaika ja -kulut

Verkkokaupasta tilattaessa henkilökohtaisen/käyttäjätunnisteisen lisenssin toimitus tapahtuu välittömästi tilauksen jälkeen. Jos tilaus tehdään muuta kautta kuin verkkokaupasta tai tilaus koskee IP-tunnisteista lisenssiä, toimitus tapahtuu 1–3 arkipäivän sisällä tilauksesta.

ST-verkkopalvelut lähettää automaattisesti uudelle tilaajalle/käyttäjälle kirjautumistiedot. Jos tilaaja on jo palvelun käyttäjä, lisätään uusi käyttöoikeus olemassa olevalle tilille ja kirjautumistiedot pysyvät samoina.

Verkkotilauksiin ei lisätä toimituskuluja.

1.2 Käyttäjät

Jos tilaus sisältää useita henkilökohtaisia lisenssejä, tulee tilaajan lisätä muut käyttäjät ST-verkkopalveluiden kautta tai ilmoittaa heidät asiakaspalveluumme. Käyttöoikeudet ovat henkilökohtaisia, eikä niitä voi siirtää kesken tilauskauden toisen käyttäjän nimiin, ellei aiemmin nimetty käyttäjä siirry pois ostajayrityksen palveluksesta.

Tilaukseen voidaan lisätä käyttäjiä kesken tilauskauden. Verkkopalveluissa ja -hyllyissä uusista käyttäjistä laskutetaan jäljellä olevaa tilauskautta vastaava summa. Verkkopalveluissa sekä Rajaton-palveluissa uusista käyttäjistä laskutetaan koko kuluvan tilauskauden hinta riippumatta jäljellä olevan tilauskauden pituudesta.

Tilauksen yhteydessä on määritelty käyttöoikeudet tilattuihin aineistoihin. Käyttöoikeuksia tai palvelun aineistoja ei saa jakaa eteenpäin tilauksen määrittelyistä poikkeavasti ilman ST-Akatemian lupaa. ST-Akatemia voi vaatia korvauksia väärinkäytöksistä.

1.3 Tilauksen voimassaoloaika ja laskutus

Verkkotuotteiden tilaus- ja laskutuskausi on pääsääntöisesti 12 kuukautta tilauspäivästä alkaen, ja tilaus jatkuu automaattisesti voimassa olevaan hintaan kauden vaihtuessa. Ensimmäinen kausi laskutetaan heti tilauksen jälkeen ja tulevat kaudet aina kauden vaihtuessa.

Verkkokursseissa voidaan sopia erikseen määritellystä kuukausiveloituksesta tilauskauden (12 kk) pysyessä kuitenkin ennallaan.

Joissain verkkotuotteissa tilaus- ja laskutuskausi on edellä mainitusta poikkeava. Poikkeuksista mainitaan ko. tuotteen kuvauksessa. Määräaikainen tilaus laskutetaan yhteen kertaan heti tilauksen jälkeen, ja tilaus loppuu automaattisesti määräajan päätyttyä. Kertalaskutteinen tilaus laskutetaan yhteen kertaan heti tilauksen jälkeen, ja tilaus jatkuu niin kauan kuin tuote on palvelussa saatavilla.

Maksutapana on aina lasku (paperi- tai verkkolasku) ja maksuehtona 14 pv. netto.

1.4 Palautukset

Verkkotuotteilla ei ole palautusoikeutta.

1.5 Irtisanominen

Automaattisesti uusiutuvan tilauksen voi irtisanoa tilauskauden (12 kk) vaihtuessa ilmoittamalla siitä kahden viikon kuluessa uuden kauden alusta. Tilauksen irtisanominen ja tilausmuutokset hoidetaan asiakaspalvelun kautta. Mahdollista loppujaksoa ei hyvitetä, jos palvelu irtisanotaan kesken tilauskauden. Uuden laskutuskauden laskun maksaminen vahvistaa tilauksen jatkumisen.

Määräaikainen tilaus loppuu automaattisesti tilausjakson päätyttyä. Mahdollista loppujaksoa ei hyvitetä, jos palvelu irtisanotaan kesken tilausjakson.

1.6 Muutokset

Tilauskauden uusiutuessa on mahdollista vaihtaa omavalintahyllyjen verkkokirjoja ja omavalinta-verkkokurssien teemoja.

Pidätämme oikeuden hintojen ja sisältöjen muutoksiin vuosittain tai tilaus- ja laskutuskauden vaihtuessa.

2 Painettujen kirjojen tilausehdot

2.1 Toimitusaika

Kirjojen toimitusaika on 3–5 arkipäivää tilauksesta lukien. Jos kirja ei ole vielä ilmestynyt, se toimitetaan jälkitoimituksena heti sen ilmestyttyä.

Kestotilauskirja toimitetaan automaattisesti heti kirjan ilmestyttyä.

2.2 Toimituskulut

Postitettaviin tilauksiin lisätään toimituskulut 9,90 €/tilaus (+ alv 10 %).

Noutamatta jätettyjen pakettien uudelleenlähetyksistä laskutamme toimituskulun uudestaan.

2.3 Laskutus

Tilaukset laskutetaan (paperi- tai verkkolasku) toimituksen jälkeen maksuehdolla 14 pv. netto.

Tuotteiden hinnat on ilmoitettu sitoumuksetta. Verkkokaupassa mainittuihin hintoihin lisätään arvonlisävero (kirjat 10 %).

2.4 Palautukset

Kirjojen palautusoikeus on 14 päivää sen vastaanottamisesta. Palautusoikeus koskee myös kestotilauksia.

Ilmoitus palautuksesta on tehtävä asiakaspalveluumme 7 päivän kuluessa kirjan vastaanottamisesta. Kirja on palautettava myyjälle virheettömänä (pakattava hyvin) ja käyttämättömänä. Kirja palautetaan asiakaspalautuksena alla olevilla tiedoilla:

Vastaanottaja: Barona Varastopalvelut Oy / ST-Akatemia Oy
Palautuskoodi: 639288

Jos käytät samaa kirjekuorta/pakettia, jolla kirjan sait, kirjoita päälle ”Asiakaspalautus” ja ruksi yli omat osoitetietosi.

2.5 Kestotilauksen irtisanominen

Kestotilauksen voi irtisanoa ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun. Irtisanominen astuu voimaan heti ja koskee seuraavaa tulossa olevaa painosta kyseisestä tuotteesta.

3 Koulutusten peruutusehdot

Koulutukset laskutetaan (paperi- tai verkkolasku) koulutustilaisuuden jälkeen maksuehdolla 14 pv. Seuraavassa on kuvattu eri koulutustyyppien peruutusehdot.

3.1 Talouden ammattilaisten lähi- ja etäkoulutukset >

3.2 Jäsenkoulutukset >

3.3 Valmennukset >

3.1 Talouden ammattilaisten lähi- ja etäkoulutukset

3.1.1 Peruuttaminen ilman kuluja

Osallistumisen peruuttaminen ilman kuluja on mahdollista viimeistään 10 vuorokautta ennen koulutustilaisuutta. Tämän jälkeisistä peruutuksista veloitamme peruutuskulun. Ilmoittautumisen voi perua ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.

3.1.2 Peruutuskulut

Viimeistään viittä arkipäivää ennen koulutustilaisuutta tehdyistä peruutuksista veloitamme 50 % osallistumismaksusta. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista laskutamme koko osallistumismaksun.

3.1.3 Sairaustapaukset

Äkillisissä sairaustapauksissa, joista ei ole voitu tiedottaa ennen koulutusta, veloitamme lääkärintodistusta vastaan puolet osallistumismaksusta. Sairastumisen tai esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa kollegalle ilman ylimääräisiä kuluja.

3.2 Tilintarkastajien jäsenkoulutukset

3.2.1 Peruuttaminen ilman kuluja

Osallistumisen voi perua ilman kuluja viimeistään 7 vuorokautta ennen koulutustilaisuutta ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.

3.2.2 Peruutuskulut

Jos peruutuksesta ilmoitetaan myöhemmin kuin 7 vuorokautta ennen koulutustilaisuutta, veloitetaan koko kurssimaksu. Tässä tapauksessa osallistuja saa koulutusaineiston käyttöönsä.

3.2.3 Äkilliset poissaolot

Osallistumisen voi perua kuluitta myöhemmin kuin 7 vuorokautta ennen tilaisuutta vain seuraavien pätevien syiden vuoksi:

  •     äkillinen sairastuminen (lääkärintodistus)
  •     huollettavana olevan lapsen (alle 10 v.) sairastuminen
  •     kuultavana oleminen oikeudessa
  •     muu yllä olevaan verrattava pätevä syy.

Peruutuksista tulee aina ilmoittaa asiakaspalveluumme. Mikäli osallistuja jää tilaisuudesta pois ilmoittamatta asiasta viimeistään tilaisuutta edeltävä päivänä, laskutamme koko osallistumismaksun. Tässä tapauksessa osallistuja saa koulutusaineiston käyttöönsä.

Äkillisissä sairastapauksissa, joista ei ole voitu tiedottaa ennen koulutusta, palautamme lääkärintodistusta vastaan osallistumismaksun.

Työestettä ei huomioida päteväksi syyksi peruuttaa osallistuminen.

3.2.4 Koulutuspaikkakunnan muuttaminen

Koulutuspaikkakuntaa voi muuttaa veloituksetta 7 vuorokautta ennen tilaisuutta. Tämän jälkeen tehdyistä muutoksista veloitamme muutoskuluina 60 € + alv kurssimaksun lisäksi.

3.2.5 Ohjelman muutokset, tilaisuuksien järjestäminen ja vastuu

Tilaisuudet järjestetään, jos osallistujamäärä on vähintään 20.

Mikäli ST-Akatemia Oy joutuu perumaan tai keskeyttämään tilaisuuden, se ei ole velvollinen palauttamaan ilmoittautuneille enempää kuin heidän maksamansa osallistumismaksun määrän. Tässä tapauksessa pyritään kuitenkin ensisijaisesti järjestämään uusi, korvaava tilaisuus.

Pidätämme oikeuden jäsenkoulutusten ja -tilaisuuksien ohjelmien muutoksiin sekä luennoitsijamuutoksiin esim. sairastumisen tai muun syyn johdosta.

3.3 Valmennukset tilintarkastajaksi

3.3.1 Peruuttaminen ilman kuluja

Osallistumisen voi peruuttaa ilman kuluja viimeistään 7 vuorokautta ennen koulutustilaisuutta ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.

3.3.2 Peruutuskulut

Jos peruutuksesta ilmoitetaan myöhemmin kuin 7 vuorokautta ennen koulutustilaisuutta, laskutamme peruutuskuluina 150 € + alv.

Jos osallistuja jää tilaisuudesta pois ilmoittamatta asiasta viimeistään tilaisuutta edeltävänä arkipäivänä, laskutamme koko osallistumismaksun. Äkillisissä sairastapauksissa, joista ei ole voitu tiedottaa ennen koulutusta, palautamme lääkärintodistusta vastaan osallistumismaksun.

Kysyttävää? Autamme mielellämme!

Asiakaspalvelu

p. 09 7552 2010 (ark. klo 9–11 ja 13–15)
aspa@stakatemia.fi
Yhteydenottolomake

  • ST-Akatemian asiakaspalvelu: julkaisut ja koulutukset
  • Jäsenrekisterin tietojen muutokset
Scroll to Top