TUV-valmennusohjelma .

TUV-valmennusohjelma on ensisijaisesti sinulle, jolla on tähtäimessä tilintarkastajatutkinnot.  

Aloituspäivä

4.4.2024

Toteutustapa

Etä, lähi, hybridi

Kesto

yht. 80 h

Hinta

alk. 250 € (+alv)

Tähtäätkö tilintarkastajatutkintoihin?

TUV-valmennusohjelma antaa hyvät valmiudet tutkintojen suorittamiseen.

Mahdollisuudet

Luotettava ja monipuolinen uravalinta.

Valmiudet

Tavoitteena antaa hyvät valmiudet tutkintojen suorittamiseen

Oppiminen

Opi kokeneiden asiantuntijoiden ohjauksessa

Tutkinto

Läpäise tutkinto hyväksytysti valmennuksen avulla

Tutkintoon valmentavat koulutukset

TUV-valmennusohjelmassamme valmistaudut tilintarkastusyhteisöissä toimivien asiantuntijoiden johdattamana tilintarkastajatutkintoihin:

Edit Content

Nyt TUV-valmennusohjelman kaikki 11 koulutusta edulliseen pakettihintaan!

Vahvista osaamistasi innostavien ja osaavien asiantuntijoiden ohjeuksessa. Kouluttajamme ovat kokeneita tilintarkastajia tai taloushallinon osaajia. Saat myös viimeisimmän tiedon hiljattain valmistuneilta tilintarkastajilta, joilla on tuore kokemus tutkinnon suorittamisesta.

Valmennusohjelma sisältää kevään koulutuspäivät, syksyn harjoitustentit sekä syventävät moduulit. Kokonaisuus auttaa sinua  valmistautumaan HT-, KHT -ja JHT-tilintarkastajatutkintoihin kokeneiden asiantuntijoiden ohjauksessa

Edit Content

IFRS-standardit – Perusteet

Koulutuksen opit keskeisten IFRS-standardien perusperiaatteet, joihin perehdyt vertailemalla IFRS-normiston ja Suomen kirjanpitolainsäädännön olennaisia eroja käytännössä. 

Koulutuksessa opit perusperiaatteet keskeisimmistä IFRS-standardeista:
- IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen
- IFRS-standardien käyttöönotto
- IFRS 15 Tulouttaminen – keskeiset periaatteet
- IAS 2 Vaihto-omaisuus
- IAS 37 Varaukset, ehdolliset velat ja oikaisutarpeet.
- IAS 38 ja IAS 16 Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet
- IAS 36 Omaisuuserien arvonalentuminen
- Tiivis katsaus vuokrasopimusten käsittelyyn (IFRS 16)
- IFRS 10 Konsernitilinpäätös ja IFRS 3 Liiketoimintojen yhdistäminen
- IAS 12 Laskennalliset verot.

Edit Content

Tilintarkastusalan standardit ja hyvä tilintarkastustapa

Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää sinut hyvään tilintarkastustapaan sekä kansainvälisiin tilintarkastusalan standardeihin. 

Koulutuksessa käsitellään mm. seuraavia aiheita:

- hyvä tilintarkastustapa
- ammattieettiset perusperiaatteet ja eettiset säännöt
- kansainväliset tilintarkastusalan standardit
- keskeisimmät ISA-standardit
- ISA-standardit tilintarkastajatentissä.

Edit Content

Konsernitilinpäätöksen laadinta (FAS)

Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää sinut konsernitilinpäätöksen laadintaan (FAS).

Koulutuksessa käsitellään mm. seuraavia teemoja:

- konsernitilinpäätöksen laadinnan periaatteet
- konsernitilinpäätöksen sisällön
- konsernitilinpäätöksen laadintatekniikan ja dokumentoinnin.
- konsernin sisäisten katteiden eliminointi
- poistoeron käsittely konsernitilinpäätöksessä
- vähemmistöosuuden erottaminen

 

Edit Content

Osakeyhtiölain erityiskysymyksiä

Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää sinut osakeyhtiölain erityiskysymyksiin.

Koulutuksessa käsitellään mm. seuraavia teemoja:

- varojen sijoittaminen 
- varojen jakaminen 
- osakkeet 
- pääomalainat 
- hybridilainat

Edit Content

IFRS-standardien keskeisiä kysymyksiä (2 pvä)

Koulutus tavoitteena on perehdyttää sinut FRS-standardien ajankohtaisiin ja keskeisiin kysymyksiin.

Koulutuksessa käsitellään mm. seuraavia aiheita:

- IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista 
- IFRS 16 Vuokrasopimukset 
- IAS 36 Omaisuuserien arvon alentuminen 
- Rahoitusinstrumenttistandardit.

Edit Content

Mukautetut tilintarkastuskertomukset, lähipiiritiedot ja sisäinen valvonta

Koulutus tavoitteena on perehdyttää sinut mukautettuihin tilintarkastuskertomuksiin ja lähipiiritietoihin sekä sisäiseen valvontaan tilintarkastajan näkökulmasta.

Koulutuksessa käsitellään mm. seuraavia kysymyksiä:

- tilintarkastuskertomuksen sisältö  
- mukautetun tilintarkastuskertomuksen systematiikka 
- lähipiiriä koskevat tiedot tilinpäätöksessä 
- sisäisen valvonnan osatekijät

Edit Content

Yhdistykset ja säätiöt sekä asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöt

Koulutus tavoitteena on antaa sinulle valmiuksia yhdistyksen ja säätiön sekä asunto- ja kiinteistöosakeyhtiön tilintarkastukseen. 

Koulutuksessa käsitellään mm. seuraavia aiheita:

- säätiölaki ja sen vaikutukset tilintarkastukseen
- aatteellisen yhteisön ja säätiön tuloslaskelma
- yhdistyksen ja säätiön konsernitilinpäätös
- rahastojen ja avustusten kirjanpitokäsittely
- rahoituslaskelma yhdistyksissä ja säätiöissä.
- verotuksen erityiskysymykset

Edit Content

HT-harjoitustentti

HT-harjoitustentti on uudistunut! Harjoitustentin tavoitteena on auttaa sinua orientoitumaan ja valmentautumaan HT-tutkinnon vastaustekniikkaan ja tutkinnossa käytettävissä olevaan aikatauluun sekä materiaaleihin.

Päivä on interaktiivinen workshop, jossa yhdessä kokeneiden kouluttajien kanssa pureudutaan vuoden 2023 tenttiin. Harjoitustentissä käydään vastausprosessi läpi tehtävien purkamisesta vastausten rakentamiseen, hyödyntäen myös PRH:n arviointiperusteita.

Tilintarkastajien HT-tutkinnon harjoitustenttinä on edellisen vuoden tutkinto ja vain toisen päivän tenttiosa.

Osallistujia suositellaan tekemään tentti etukäteen, jotta päivästä saa mahdollisimman paljon irti. Tenttimateriaalin löydät PRH:n sivuilta tai ST-verkkopalveluista.

Harjoitustentti toteutetaan etä- ja lähitoteutuksen. Toivomme osallistujia tulemaan paikanpäälle koulutuksen interaktiivisen luonteen vuoksi.

Edit Content

KHT-harjoitustentti

KHT-harjoitustentti on uudistunut! Harjoitustentin tavoitteena on auttaa sinua orientoitumaan ja valmentautumaan KHT-tutkinnon vastaustekniikkaan ja tutkinnossa käytettävissä olevaan aikatauluun sekä materiaaleihin.

Päivä on interaktiivinen workshop, jossa yhdessä kokeneiden kouluttajien kanssa pureudutaan vuoden 2023 tenttiin. Harjoitustentissä käydään vastausprosessi läpi tehtävien purkamisesta vastausten rakentamiseen, hyödyntäen myös PRH:n arviointiperusteita.

KHT-tutkinnon harjoitustenttinä on edellisen vuoden tutkinto.

Osallistujia suositellaan tekemään tentti etukäteen, jotta päivästä saa mahdollisimman paljon irti. Tenttimateriaalin löydät PRH:n sivuilta tai ST-verkkopalveluista.

Harjoitustentti toteutetaan etä- ja lähitoteutuksen. Toivomme osallistujia tulemaan paikanpäälle koulutuksen interaktiivisen luonteen vuoksi.

Edit Content

KHT-moduuli

KHT-moduulin tavoitteena on perehdyttää sinut IFRS-konsernitilinpäätöksen erityiskysymyksiin sekä PIE-yhtiöiden tarkastuksen erityispiirteisiin.

Koulutuksessa käsitellään mm. seuraavia aiheita:

- laskennalliset verot yhdistelytoiminnoissa
- osakkuusyritykset
- IFRS 8
- tytäryhtiön hankinta ja määräysvallattomien omistajien osuus
- konsernirakenteen muutokset esimerkkien valossa.

Edit Content

JHT-moduuli

JHT-moduulin tavoitteena on perehdyttää sinut julkishallintoa koskevaan sääntelyyn, julkishallinnon hyvään tilintarkastustapaan sekä tilintarkastajan raportointiin ja sen edellyttämiin toimenpiteisiin.

Koulutuksessa käsitellään mm. seuraavia aiheita:

- Tilintarkastusta koskeva sääntely ja hyvä tilintarkastustapa
- Tuloksellisuus ja arviointi
- Julkishallinnon kirjanpidon erityiskysymykset
- Julkishallinnon tilintarkastuksen erityispiirteet ja raportointi.

Tenttijän kirjahylly

Tilintarkastajatutkinto -kirjahylly sisältää ST-Akatemian julkaisemat verkkokirjat PRH:n kirjallisuusvinkeistä syksyn 2024 HT- ja KHT-tutkintoihin. Tämän lisäksi myös JHT-tutkintoon valmistautuville kirjahyllystä löytyy Suomen tilintarkastajat ry:n Julkishallinnon tilintarkastuksen ohjeet ja mallit.

Hyllystä löydät myös lisälukemisena Konsernitilinpäätöksen erityiskysymyksiä, Taloushallinnon säädökset ja Tilintarkastajan raportointi -kertomusmallien Word-pohjat.

 

Kokemuksia edellisestä valmennusohjelmasta

Puhuja oli hyvä ja aiheet selkeät. Hyvä tippejä kokeeseen. Erinomainen kokonaisuus. Hyvin tauotettu koulutus - jaksoi hyvin keskittyä koko koulutuksen ajan.

Osallistuja, TUV 1, kevät 2022

Erittäin hyvät koulutuspäivät. Asiantuntevat ja erittäin selkeät luennoitsijat. Kiitos!

Osallistuja, TUV 3, kevät 2022

Erinomaiset esitykset. Todella hyvät luennoitsijat.

Osallistuja, TUV 5, kevät 2022

Haluatko kuulla lisää, ota yhteyttä

Asiakaspalvelu

09 7552 2010 (ark. klo 9-11 ja 13-15)
aspa@stakatemia.fi

Usein kysytyt kysymykset

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast
Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast
Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast

Miksi valita tämä valmennusohjelma?

Pätevöityminen - sertifikaatti

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

STESG

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Verkostoidu

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Ylläpitokoulutukset

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Scroll to Top