Laadukas taloudellinen raportointi – sydämen asia

Sanna Alakare: Taloudelliselle informaatiolle on aina vain enemmän kysyntää. Tietoa yritysten taloudellisesta tilanteesta kaipaavat yhä

Sanna Alakare, toiminnanjohtaja, Suomen Tilintarkastajat ry

Taloudelliselle informaatiolle on aina vain enemmän kysyntää. Tietoa yritysten taloudellisesta tilanteesta kaipaavat yhä useammat tahot ja yhä nopeammin. Lisäksi tiedon on oltava aiempaa monipuolisempaa ja avoimempaa. Entistä tärkeämpää on myös se, että taloudellinen informaatio on laadukasta ja luotettavaa. Merkittävä rooli tässä on luonnollisesti tilintarkastuksella. Tilintarkastaja varmentaa hallituksen laatiman tilinpäätöksen oikeellisuuden lausumalla, antaako tilinpäätös oikeat ja riittävät tiedot toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.

Miten tilintarkastuksen ohella voimme edistää taloudellisen raportoinnin laatua ja luotettavuutta? Tilinpäätösten ja muun taloudellisen tiedon laatijat ovat tässä avainasemassa. Yritysten ja muiden organisaatioiden talousosastojen ammattilaiset, tilitoimistojen kirjanpitäjät sekä muut talouden asiantuntijat tuottavat laadukasta informaatiota. Lisäksi 2010-luvulla ei voida väheksyä erilaisten tietojärjestelmien merkitystä luotettavan tiedon tuottajana ja kokoajana. Mutta myös tämän tiedon analysointiin ja laadun varmistamiseen tarvitaan ammattitaitoisia ihmisiä.

Alati muuttuva sääntely- ja toimintaympäristö asettaa haasteita talouden ammattilaisille. Näiden muutosten omaksumiseen tarvitaan hyviä työvälineitä ja tukea osaamisen ylläpitämiseksi. Meillä Suomen Tilintarkastajat ry:ssä ja sen omistamassa ST-Akatemia Oy:ssä ajantasaisten työvälineiden ja taloudellisen osaamisen ylläpitäminen ovat osa ydintehtäväämme. Haluamme kehittää laadukasta ja luotettavaa raportointia ja olla tukemassa talouden ammattilaisten tärkeää tehtävää. Tämä on meille sydämen asia.

Haluamme paitsi tarjota käytännöllisiä työvälineitä talouden ammattilaisille, myös osaltamme kehittää suomalaista tilinpäätöskäytäntöä entistä laadukkaammaksi. Tähän pyrimme mm. tarjoamalla tilinpäätösten laatijoiden tueksi tilinpäätösmalleja, jotka on suunnattu eri yhteisömuodoille kuin myös IFRS- ja muille raportoijille. Lisäksi tarjoamme talouden ammattilaisille monipuolista koulutusta mm. taloudelliseen raportointiin, yhtiöoikeuteen ja verotukseen liittyviltä aihealueilta. Samoilta aihealueilta julkaisemme myös ammatillista kirjallisuutta.

Haluamme myös varmistaa, että tarjoamamme työvälineet ja tuki todella edistävät talouden ammattilaisten osaamista ja valmiuksia laadukkaaseen taloudelliseen raportointiin. Ajan hermolla pysyminen ja jatkuva kehittyminen ovatkin haaste, jonka olemme ottaneet innostuneina vastaan. Mm. digitalisaation vaikutusten huomioiminen raportoijien arjessa sekä toisaalta digitalisaation tuomien mahdollisuuksien hyödyntäminen ovat tärkeä osa palvelutarjontamme kehittämistä. Digitalisaation haasteeseen olemme jo vastanneet lanseeraamalla online-palvelun, jonne olemme koonneet talouden raportoijien tärkeimmät työvälineet. Online-palvelussa tieto on ajantasaista ja helposti löydettävissä.

Parhaiten kuitenkin varmistamme palvelujemme laadun, kun voimme toimia läheisessä yhteistyössä sinun, ja muiden talouden ammattilaisten kanssa. Näin voimme luoda yhdessä laadukasta ja luotettavaa taloudellista raportointia. Kerro siis toiveistasi ja tarpeistasi – haluamme vastata niihin.

Lisää samasta aiheesta

Blogit

Suosittu ESG-R yritysvalmennus starttaa jälleen syksyllä!

Suosittu ESG-R yritysvalmennus on tullut tämän kevään osalta päätökseen. Tiukan lopputentin jälkeen kouraansa sai ESG-R-asiantuntijan […]
Lue lisää
Blogit

Tilintarkastusasiakkaan raportointiin vaikuttavien tietovirtojen tunteminen ja riskien arviointi

ISA 315 -standardin mukaan tilintarkastajan on riskienarviointitoimenpiteitä suorittamalla muodostettava käsitys tarkastettavan yhteisön tilinpäätöksen laatimisen kannalta […]
Lue lisää
Blogit

Kirjanpito on täynnä haastavia kysymyksiä!

Kirjanpitoon ja tilinpäätökseen liittyy lukuisia erityiskysymyksiä, joita tulee käytännössä ratkaista tapauskohtaisesti. Viime vuosien aikana on […]
Lue lisää

Lisää samasta aiheesta

Poimintoja ST-Akatemian tuotteista ja palveluista

Scroll to Top