Miten brexit vaikuttaa kansainväliseen verotukseen?

Kennet Pettersson: Brexitin jälkeen Iso-Britanniassa toimivat yritykset eivät enää välttämättä pysty hyödyntämään esimerkiksi yritysjärjestelydirektiivin tai

Kennet Pettersson, Partner, International Tax Services, EY 

Brexitin jälkeen Iso-Britanniassa toimivat yritykset eivät enää välttämättä pysty hyödyntämään esimerkiksi yritysjärjestelydirektiivin tai emo-tytäryhtiödirektiivin veroetuja.

Britit äänestivät 23.6.2016 järjestetyssä kansanäänestyksessä EU:sta lähtemisen puolesta. Vaikka brexitin lopullinen toteutumistapa ei vielä ole selvillä, tulee brexitillä olemaan Ison-Britannian ja muiden EU-maiden kannalta merkittäviä oikeudellisia vaikutuksia myös verotuksen näkökulmasta.

EU-tuomioistuimen oikeuskäytäntö

Yksi brexitiä ajaneiden argumenteista brexitin puolesta on ollut halu päästä eroon EU-tuomioistuimen tuomiovallasta. EU-tuomioistuimen tuomiot ovat kuitenkin merkittävästi olleet poistamassa jäsenvaltioiden rajat ylittävillä liiketoimille asettamia veroesteitä. Brexitin jälkeen EU-maiden kansalaiset ja yritykset eivät enää pysty vetoamaan Iso-Britanniassa EU-tuomioistuimen oikeuskäytäntöön vastustaakseen EU-oikeuden vastaisesti perittäviä veroja tai saadakseen EU-oikeuden vastaisesti perittyjä veroja takaisin.

Toisaalta brittiläiset yritykset ja kansalaiset kohtaavat vastaavan tilanteen EU-maiden kohdalla. Huolimatta siitä, että suojaa syrjivältä verokohtelulta joissakin tilanteissa voikin tarjota edelleen perustamissopimuksiin kirjattu pääomien vapaan liikkuvuus, joka soveltuu myös EU:n ulkopuolisiin kolmansiin maihin.

Verolainsäädännön harmonisoiminen

EU:ssa on tällä hetkellä vireillä useita jäsenvaltioiden verolainsäädäntöön vaikuttavia hankkeita kuten yhteistä yhteisöveropohjaa koskeva CCCTB, julkista maakohtaista raportointia koskeva hanke sekä kesällä 2016 hyväksytty ATAD eli veronkiertodirektiivi. Brexitin toteutumisen myötä Iso-Britannia ei ole enää velvollinen implementoimaan uusia EU:n verosäännöksiä. Onkin todennäköistä, että maa ei tule implementoimaan esimerkiksi kaikkia ATAD:n tuomia muutoksia.

Merkitystä brexitillä on myös jo implementoituihin verodirektiiviin ja muuhun verolainsäädäntöön, jota on muutettu EU:n vaikutuksesta. Brexitin jälkeen Iso-Britanniassa toimivat yritykset eivät enää välttämättä pysty hyödyntämään esimerkiksi yritysjärjestelydirektiivin tai emo-tytäryhtiödirektiivin veroetuja, koska Iso-Britannia on vapaa muuttamaan direktiivien kansallista implementointilainsäädäntöä.

Brexitin mahdollisena seurauksena epäedullisen verokohtelun kohteeksi voivat joutua EU-maat, joiden kanssa Ison-Britannian verosopimukset mahdollistavat lähdeveron perimisen em. direktiivien kattamista suorituksista (Suomen verosopimuksessa osingoista, koroista ja rojalteista ei lähtökohtaisesti voida periä lähdeveroja). Toisaalta muut EU-maat voivat jatkossa direktiivien estämättä periä lähdeveroja Iso-Britanniaan maksetuista suorituksista, jos kansallinen lainsäädäntö ja verosopimukset sen mahdollistavat.

Muut verovaikutukset

Välittömän verotuksen lisäksi brexit voi vaikuttaa myös välilliseen verotukseen, jota koskeva harmonisointi on EU:ssa selkeästi pidemmällä. Brexitin jälkeen Iso-Britannia voi esimerkiksi päättää vapaammin ALV-kannoistaan ja ALV-velvollisuuden laajuudesta. Vastaavasti EU:n valtiontukia koskevat säännökset eivät enää rajoita verolainsäädännön muodossa myönnettävän valtiontuen antamista. Tämä mahdollistaisi siis käytännössä uudenlaisten verokannustinten kehittämisen ulkomaisten yritysten houkuttelemiseksi, vaikka BEPS:n mahdollinen implementoiminen saattaakin joltain osin vaikuttaa tällaisten verokannustimien luomiseen.

Tiivistettynä voidaan siis sanoa, että brexitin verovaikutusten laajuus tulee monin osin riippumaan siitä, tullaanko Iso-Britanniassa muuttamaan EU:n myötä implementoituja verosäännöksiä. Lopulliset vaikutukset tulevat riippumaan myös siitä, tuleeko Iso-Britannia olemaan tulevaisuudessa ETA:n jäsenvaltio esim. Norjan tavoin. Tällöin EU:n perusvapaudet edelleen koskisivat maata. Vai jättäytyykö maa täysin EU:n sisämarkkinoiden ulkopuolelle.

EY:n Partner Kennet Petterssonilla (International Tax Services) on yli 15 vuoden kokemus veroasioista niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. 

Lisää samasta aiheesta

Blogit

ESG-koulutukset: missä järjestyksessä ne suoritetaan Rajaton-koulutuspalvelussa?

Miten ja mitkä ESG-koulutukset kannattaa käydä läpi Rajattomassa? Kestävyysraportoinnin aloittaminen on monissa yrityksissä ajankohtaista ja […]
Lue lisää
Blogit

Sähköisen taloushallinnon datan hyödyntäminen pk-yritysten tilintarkastuksissa

Tietojärjestelmät kehittyvät – pysytkö mukana? Viime vuosien aikana erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten taloushallinnon sähköistyminen […]
Lue lisää
Blogit

Kirjanpidon tietopalvelu – kunnan ja kuntayhtymän kirjanpito

Säännöllisesti päivittyvä ja käytännönläheinen Kirjanpidon tietopalvelu on loistava apuväline jokaiselle kirjanpidon ja tilinpäätöksen parissa toimivalle. […]
Lue lisää

Lisää samasta aiheesta

Poimintoja ST-Akatemian tuotteista ja palveluista

Scroll to Top