Perusprinsiipit osakeyhtiön sukupolvenvaihdoksen verosuunnitteluun

Antti Suulamo: Toteuttamalla yrityksen siirtäminen osissa usean vuoden kuluessa voidaan pienentää vero- ja rahoitusrasitusta ja

Antti Suulamo, Tax Partner, BDO 

Suomessa väestön ikääntyminen aiheuttaa kasvavia haasteita taloudessa ja työvoiman riittävyydessä. Nuoremmat ikäluokat eivät riitä korvaamaan nyt eläkkeelle siirtyviä suuria ikäluokkia. Myös perheyritykset ovat saman ongelman edessä. Jatkajaa ei välttämättä löydy enää omasta perhepiiristä.

Oman haasteensa tuovat myös yritysten siirtymiseen liittyvät verotukselliset kysymykset. Veronmaksun rahoittamiseksi ei löydy omia varoja tai muuta rahoitusta. Pahimmassa tapauksessa yritys joudutaan ajamaan alas, jos sille ei löydy ulkopuolista ostajaa.

Aloita sukupolvenvaihdoksen suunnittelu riittävän ajoissa

Jos sukupolvenvaihdoksen suunnittelu alkaa kuolinvuoteella, ovat vaihtoehdot aika vähissä. Perunkirjoitusvaiheessa vielä sitäkin enemmän. Toimi siis ajoissa ja ryhdy kartoittamaan jatkajaa yritykselle. Nyrkkisääntönä voitaneen sanoa, että koskaan ei ole liian aikaista. Löytyykö perhepiiristä tai esimerkiksi yrityksen johdosta jatkajaa yritykselle?

Huomiota verotukselliseen kohteluun ja rahoitusrasitukseen

Jos jatkaja yritykselle löytyy, tulee mietittäväksi, miten sukupolvenvaihdos toteutetaan, jotta se olisi verotuksellisesti edullinen ja toisaalta yrityksen hankinnasta aiheutuva rahoitusrasitus ei muodostuisi liian raskaaksi.

Vaihtoehtoja on useita ja monesti yrityksen siirtäminen on kannattavaa toteuttaa osissa usean vuoden kuluessa. Toimenpiteiden jaksottaminen useammalle vuodelle voi pienentää vero- ja rahoitusrasitusta ja toisaalta turvata luopujan eläkeajan elämisen rahoitusta.

Onko mahdollista hyödyntää lahjaveron huojennusta?

Sukupolvenvaihdoksia suunniteltaessa erääksi olennaiseksi kysymykseksi nousee, mitä luopuja yrityksestä haluaa (€). Jos luovutus tapahtuu esimerkiksi lapsille ja luopujan talous on jo kunnossa, on yrityksen lahjoitus usein verotuksellisesti edullisin vaihtoehto. Jatkajilla on mahdollisuus hakea lahjaveroonsa huojennusta tietyin edellytyksin.

Varsinkin yrityksissä, joiden ns. käypä arvo on huomattavasti suurempi kuin oman pääoman osoittama määrä, voi huojennuksen määrä olla huomattava. Tällaisia yrityksiä voivat olla esimerkiksi yhtiöt, joilla on suuri tuottoarvo ja jotka ovat jakaneet suurta osinkoa vuosittain, jolloin yhtiön oma pääoma ei ole muodostunut kohtuuttoman suureksi. Hyvä on myös huomioida, että perintö- ja lahjaverolain sukupolvenvaihdoshuojennus ei edellytä sukulaisuussuhdetta.

Muita vaihtoehtoja sukupolvenvaihdoksen toteutukseen

Jos luopujalla on tarve saada rahaa luopumisesta esimerkiksi turvatakseen jatkajan sisarten perintöosuutta, tulee lahjaverokysymysten lisäksi mietittäväksi myös muita vaihtoehtoja. Näitä ovat esimerkiksi:

  • osakekauppa ja alihintainen osakekauppa
  • omien osakkeiden hankkiminen
  • osakeanti
  • liiketoimintakauppa
  • apuyhtiön käyttäminen luovutuksessa
  • varsinaisen liiketoiminnan eriyttäminen erilliseen yhtiöön jakautumisella.

Sukupolvenvaihdos voidaan tehdä myös näiden yhdistelminä. Näihin kaikkiin vaihtoehtoihin liittyy lisäksi mm. yhtiöoikeudellisia ja verotuksellisia kysymyksiä. Esimerkiksi osakekaupasta aiheutuva myyntivoitto voi olla tietyin edellytyksin luopujalle verovapaa.

Käytä apuna ammattilaisia

Sukupolvenvaihdoksiin liittyy verotuksellisesti monia haasteellisia kysymyksiä. Vaikka olisit asiantuntija oman yrityksesi toimialalla, vaativat verokysymykset omat asiantuntijansa. Asiantuntijan käyttäminen sukupolvenvaihdoksen suunnittelussa tulee yleensä myös edullisemmaksi.

Asiantuntijoiden apua hyödyntämällä vältytään jälkikäteen esitettävältä kysymykseltä: ”Teimmekö oikein ja verotuksellisesti edullisesti?” Jo tehtyjen toimenpiteiden muuttaminen myöhemmin on hankalaa eikä se myöskään yleensä ole verotuksellisesti tehokasta. Onnistuneen sukupolvenvaihdoksen varmistamiseksi onkin suositeltavaa ottaa asiantuntijat mukaan suunnitteluun jo alkuvaiheessa.

Lisää samasta aiheesta

Blogit

Arvonmääritys ei ole enää mutua

Lisää si Arvonmääritysten merkitys yritystoiminnassa tuntuu vain jatkavan kasvuaan. Omassa työssäni PwC:llä tarve määrittää arvo […]

Lue lisää
Blogit

Verotuksen ja kirjanpidon väliset erot haasteena veroilmoituksen laadinnassa

Timo Partanen: Vaikka osakeyhtiön veroilmoitus perustuukin pitkälti yhtiön tilinpäätökseen, on verotuksen ja kirjanpidon välillä lukuisia eroja, jotka on osattava huomioida veroilmoitusta laadittaessa.

Lue lisää
Blogit

Mikä siinä tilintarkastuksessa oikein maksaa?

Riitta Laine: Mitkä tekijät kasvattavat tilintarkastukseen kuluvaa aikaa? Tilintarkastukseen käytetty aika vaikuttaa hintaan.

Lue lisää

Lisää samasta aiheesta

Poimintoja ST-Akatemian tuotteista ja palveluista