IFRS-raportoinnin nykytila ja tulevat haasteet – valokeilassa IFRS-asiantuntija Margit Tuomala

Margit Tuomala: Miten IFRS-raportointi on kehittynyt Suomessa ja minkälaisia haasteita IFRS-raportoijilla on? Yleisesti ottaen IFRS-raportoinnin

Margit Tuomala, IFRS-asiantuntija, KPMG Oy Ab

Margit Tuomalalla on yli 10 vuoden kokemus IFRS-asiantuntijan työstä, ja hän on saanut seurata läheltä IFRS-raportoinnin kehitystä Suomessa. Tässä kirjoituksessa Margit Tuomala valottaa IFRS-raportoinnin nykytilaa Suomessa sekä sen tulevaa kehitystä.

Miten IFRS-raportointi on kehittynyt Suomessa ja minkälaisia haasteita IFRS-raportoijilla on?

Yleisesti ottaen IFRS-raportoinnin taso Suomessa on noussut, koska listayhtiöt ovat raportoineet IFRS:n mukaan jo kymmenen vuotta. Isoilla pörssiyhtiöillä on yleensä riittävästi IFRS-osaamista ja resursseja käytössään, mutta pienemmissä yhtiöissä voi olla pulaa resursseista ja näin ollen myös osaamisen taso voi vaihdella.  Sinänsä IFRS-raportointi ei välttämättä ole paljon FAS-raportointia vaikeampaa, kun raportointiprosessit on saatu kuntoon IFRS:n näkökulmasta.

IFRS on kuitenkin muuttuva säännöstö: osa muutoksista koskee vain tiettyjä yrityksiä, osa taas laaja-alaisesti kaikkia. Siten IFRS-asiantuntemusta on syytä olla joka yhtiössä, mutta toki muutosten seurannassa me asiantuntijat voimme auttaa merkityksellisten asioiden tunnistamisessa.

Yritysten laskentahenkilön osaamisen jatkuva ylläpito vaatii panostusta, samoin uusien henkilöiden sisäänajo IFRS-raportointiin. Myös muu henkilöstö, kuten juristit sekä erilaisia liiketoiminnan sopimuksia tai yritysjärjestelyitä tekevät henkilöt, tarvitsevat jossain määrin IFRS-koulutusta ja sparrausta.

Lisäksi IFRS-tilinpäätösten täytyy olla kansainvälisesti vertailukelpoisia. Listayhtiöiden osalta valvojien rooli on tässä merkittävä. Valvojat tekevät laaja-alaista yhteistyötä sen eteen, että samalla toimialalla vaikuttavien IFRS-yritysten tilinpäätökset olisivat vertailukelpoisia riippumatta siitä, missä maassa yhtiöt toimivat.  Ei siis voi olla ”suomalaisen käytännön” mukaan laadittuja IFRS-tilinpäätöksiä.

Mihin suuntaan IFRS-tilinpäätökset ovat kehittymässä ja mitkä ovat lähitulevaisuuden muutoksia?

Kuten sanottu, IFRS:ssä muutoksia on tullut jatkuvasti. Tällä hetkellä on tietynlainen suvantovaihe, mutta lähivuosina on tulossa kolme uutta IFRS-standardia, jotka vaikuttavat käytännössä kaikkiin IFRS-raportoijiin. Nämä standardit koskevat myyntituottojen kirjaamista, rahoitusinstrumentteja ja vuokrasopimuksia.

Uudet IFRS-standardit vaativat erilaista käyttöönottotyötä verrattuna siihen, mihin Suomessa perinteisesti on totuttu kirjanpitomuutosten osalta. IFRS-muutoksia varten on syytä perustaa käyttöönottoprojekti, koska selvittelyt ja takautuva laskenta vaativat panostusta usean vuoden aikana. Työhön tarvitaan myös muiden kuin laskentahenkilöiden panosta, eli kyseessä ei ole vain kirjanpitohenkilöstön harjoitus. Lähivuosina on siis todellakin tiedossa lisää haasteita IFRS-raportoijille näiden uusien standardien kautta.

Toisaalta viime aikoina on paljon keskusteltu siitä, että nykyiset IFRS-tilinpäätökset sisältävät liikaa tietoa – lukija ei pysty erottamaan, mikä on olennaista tietoa ja mikä ei. Myös standardeja laativa IASB (International Accounting Standards Board) on jo ottanut tämän huomioon. Esimerkiksi Disclosure Initiative -hankkeessa tilinpäätöksen esittämistä koskevaa standardia on jo muutettu niin, että se antaa aiempaa enemmän mahdollisuuksia laatimisperiaatteiden esittämiseen ja korostaa aiempaa enemmän olennaisuuden merkitystä liitetiedoissa.

Tilinpäätöksen parantamisprojekteja on myös jo joissain yhtiöissä ryhdytty tekemään. Tilinpäätöksiin on tehty muutoksia esimerkiksi esittämisjärjestyksen ja ryhmittelyjen osalta sekä pyritty selkiyttämään tekstejä ja lisäämään niihin yrityskohtaisuutta. Nämä muutokset tähtäävät tilinpäätöksen selkiyttämiseen ja luettavuuden parantamiseen, jolloin ne palvelevat paremmin tilinpäätöstietojen käyttäjien tarpeita.

Edellä mainittujen parantamisprojektien myötä raportointi ei välttämättä helpotu, mutta siitä tulee varmasti aiempaa mielekkäämpää. Haasteita voi kuitenkin tuoda harkinnan käytön lisääntyminen – mikä on ja mikä ei ole olennaista tilinpäätöksen liitetietoa.

Lisää samasta aiheesta

Blogit

Suosittu ESG-R yritysvalmennus starttaa jälleen syksyllä!

Suosittu ESG-R yritysvalmennus on tullut tämän kevään osalta päätökseen. Tiukan lopputentin jälkeen kouraansa sai ESG-R-asiantuntijan […]
Lue lisää
Blogit

Tilintarkastusasiakkaan raportointiin vaikuttavien tietovirtojen tunteminen ja riskien arviointi

ISA 315 -standardin mukaan tilintarkastajan on riskienarviointitoimenpiteitä suorittamalla muodostettava käsitys tarkastettavan yhteisön tilinpäätöksen laatimisen kannalta […]
Lue lisää
Blogit

Kirjanpito on täynnä haastavia kysymyksiä!

Kirjanpitoon ja tilinpäätökseen liittyy lukuisia erityiskysymyksiä, joita tulee käytännössä ratkaista tapauskohtaisesti. Viime vuosien aikana on […]
Lue lisää

Lisää samasta aiheesta

Poimintoja ST-Akatemian tuotteista ja palveluista

Scroll to Top