IFRS-standardit 2018 saatavana Suomeksi – Ennätysmäärä muutoksia edellisvuoteen verrattuna

Hanna Tähtivaara: IFRS-standardien soveltajien ja kaikkien niistä muutoin kiinnostuneiden olisi viimeistään nyt hyvä huomata, että

Hanna Tähtivaara, käännösasiantuntija, Suomen Tilintarkastajat ry 

IFRS-standardien soveltajien ja kaikkien niistä muutoin kiinnostuneiden olisi viimeistään nyt hyvä huomata, että IFRS-standardien muutoksia tulee voimaan tänä vuonna suorastaan ennätyksellinen määrä. Helpoin – ja käytännössä lähes ainoa –  tapa saada kokonaiskuva kaikista muutoksista on perehtyminen konsolidoituun IFRS-standardit 2018 -teokseen.

Uudet standardit IFRS 15 ja IFRS 9 ja niistä aiheutuvat seurannaismuutokset

Useimmat tietenkin jo tietävät, että uutta tuloutusstandardia IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista ja uutta rahoitusinstrumenttistandardia IFRS 9 Rahoitusinstrumentit on ryhdyttävä soveltamaan viimeistään vuonna 2018, ja niiden käyttöönottoon on monissa yrityksissä valmistauduttu jo useiden vuosien ajan. Mutta ovatkohan kaikki huomanneet, että niiden seurauksena tulee voimaan myös muutoksia lukuisiin muihin standardeihin?

IFRS 9 muuttaa rahoitusinstrumenttiliitetietoja koskevaa standardia IFRS 7 parinkymmenen sivun verran. Siihen on lisätty IFRS 9:n käyttöönottoa koskevia liitetietovaatimuksia ja esimerkiksi uuteen arvostusryhmään ”käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta arvostettavat rahoitusvarat” sekä mm. suojauslaskentaan ja luottoriskiin liittyviä liitetietovaatimuksia. Lisäksi osa muista vaatimuksista korvautuu uusilla ja muutamat nykyiset vaatimukset kumoutuvat.  IFRS 9:n seurauksena tulee muutoksia myös mm. tilinpäätöksen esittämistä koskevaan IAS 1 -standardiin.

Osa standardeihin ja tulkintoihin tulleista muutoksista on toki luonteeltaan teknisiä – kuten standardiviittausten korvaamista uusilla – mutta monet vaikuttavat myös itse vaatimuksiin.  Esimerkiksi myyntihinnasta saatavan vastikkeen ja luovutusajankohdan määrittämistapaa täsmennetään IFRS 15:n seurauksena mm. aineellisia ja aineettomia hyödykkeitä ja sijoituskiinteistöjä koskevissa standardeissa.

IFRS 9 vaikuttaa kaiken kaikkiaan 28 eri standardiin tai tulkintaan, ja IFRS 15 puolestaan aiheuttaa muutoksia 18 standardiin tai tulkintaan. Lisäksi IFRS 15:een tehtiin alkuperäisen standardin julkaisemisen jälkeen selvennyksiä (Clarifications), jotka ovat nyt ensimmäistä kertaa nähtävissä suomenkielisinä omilla paikoillaan standardissa.

Muut muutokset

Vuonna 2018 tulee IFRS 9:n ja IFRS 15:n lisäksi voimaan viisi erikseen julkaistua muutosta yhteensä 7 eri standardiin sekä yksi uusi tulkinta IFRIC 22 Ulkomaan rahan määräiset liiketoimet ja etukäteisvastike. Muutoksista merkittävimmät koskevat IFRS 9:n ja IFRS 4:n soveltamista yhdessä, sijoituskiinteistöjä ja osakeperusteisia maksuja.

Suomenkielinen konsolidoitu IFRS-standardit 2018 ilmestynyt

ST-Akatemia on julkaissut ajantasaisen IFRS-standardit 2018 -teoksen, joka vastaa englanninkielisen ”Blue Book” -julkaisun osaa A (vaatimukset).  Teos sisältää IFRS-standardit, joita on sovellettava 1.1.2018 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla. Se ei sisällä myöhemmin voimaan tulevia uusia standardeja ja muutoksia. Julkaisuun sisältyvät suomenkieliset tekstit ovat Suomen Tilintarkastajat ry:n kääntämiä ja laajapohjaisen asiantuntijaryhmän tarkastamia.

Julkaisu on jo saatavissa online-palvelussa pdf-muotoisena, ja sen yhteydessä on käytettävissä myös englanninkielinen Blue Book kokonaisuudessaan. Lisäksi se on tällä kertaa saatavana myös painettuna kirjana.

Jos ajantasainen IFRS-standardit -julkaisu on muutamana viime vuonna jäänyt hankkimatta siitä syystä, että muutoksia on ollut vain vähän, tänä vuonna saattaisi olla sopiva aika hankkia se jälleen, sillä muutoksia on tosiaankin ennätysmäärä.

Tutustu julkaisuihin:

Online-julkaisu (pdf)

Lisää samasta aiheesta

Blogit

Arvonmääritys ei ole enää mutua

Lisää si Arvonmääritysten merkitys yritystoiminnassa tuntuu vain jatkavan kasvuaan. Omassa työssäni PwC:llä tarve määrittää arvo […]
Lue lisää
Blogit

Verotuksen ja kirjanpidon väliset erot haasteena veroilmoituksen laadinnassa

Timo Partanen: Vaikka osakeyhtiön veroilmoitus perustuukin pitkälti yhtiön tilinpäätökseen, on verotuksen ja kirjanpidon välillä lukuisia […]
Lue lisää
Blogit

Mikä siinä tilintarkastuksessa oikein maksaa?

Riitta Laine: Mitkä tekijät kasvattavat tilintarkastukseen kuluvaa aikaa? Tilintarkastukseen käytetty aika vaikuttaa hintaan.
Lue lisää

Lisää samasta aiheesta

Poimintoja ST-Akatemian tuotteista ja palveluista

Scroll to Top