IFRS-standardit – Jatko 13.-14.9.2023

Katsottavissa 15.03.2024 saakka
Kesto: 12 h
Kategoria: 
 • IFRS
OHJELMA

IFRS-standardit – Jatko -koulutuksessa syvennät osaamistasi keskeisistä IFRS-standardeista ja niiden käytäntöön soveltamisesta case-esimerkkien avulla. 

Lisätietoa koulutuksesta

1. PÄIVÄ

8.45 Liittyminen etäkoulutukseen

9.00 Ajankohtaiset IFRS-kuulumiset valvojan näkökulmasta

 • Finanssivalvonnan toteutunut tilinpäätösvalvonta 2022
 • Finanssivalvonnan painoalueet vuoden 2022 tilinpäätösten valvonnassa
 • Teemavalvonta: IFRS 3:n mukaisten hankintojen varojen ja velkojen arvostaminen ja kirjattava liikearvo

Tilinpäätösasiantuntija Nina Lindeman, Finanssivalvonta

9.45 Segmenttiraportointi, IFRS 8

 • segmenttien määrittely
 • segmenttiraportointi ja esitettävät tiedot esimerkein
 • tilinpäätökset Suomessa ja segmenttiraportointi
 • esittäminen ja liitetiedot (Terveystalo 2022)

KHT, Director Jukka Torkkeli, PwC

10.30 Tauko

10.45 Varaukset, ehdolliset velat ja ehdolliset varat, IAS 37

 • varauksen kirjaaminen, käyttö ja purkaminen
 • tappiolliset sopimukset
 • uudelleenjärjestelyvaraukset
 • ennallistamisvaraukset
 • esittäminen ja liitetiedot (Terveystalo 2022)

IFRS-asiantuntija Merja Tolvanen, KPMG Oy Ab

11.30 Lounastauko

12.30 Vuokrasopimukset, IFRS 16

 • vuokrasopimuksen määritelmä
 • vuokralle ottajien laskentakäytännöt
 • vuokralle antajien laskentakäytännöt
 • vuokrasopimusten muutokset
 • muut aihealueet
 • IFRIC:n agendapäätöksiä
 • esittäminen ja liitetiedot (Terveystalo 2022)

Senior University Lecturer Nina Sormunen, Aalto-yliopisto

13.30 Tauko

13.45 Myyntituotot asiakassopimuksista, IFRS 15

 • soveltamisala
 • 5-vaiheinen malli
 • sopimuksesta aiheutuvat menot
 • soveltamisohjeistus
 • esittäminen ja liitetiedot (Terveystalo 2022)

Senior University Lecturer Nina Sormunen, Aalto-yliopisto

14.45 Tauko

14.50 Vakuutussopimukset, IFRS 17

 • soveltamisala
 • kirjausesimerkit
 • esittäminen ja liitetiedot (Terveystalo 2022)

KHT, Senior Manager Lauri Kunttu, PwC

15.20 Tauko

15.30 Työsuhde-etuudet, IAS 19

 • työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet
 • maksupohjaisten ja etuuspohjaisten järjestelyjen väliset erot
 • etuuspohjaisten järjestelyjen kirjaukset
 • muut pitkäaikaiset työsuhde-etuudet
 • työsuhteen päättämiseen liittyvät etuudet
 • ajankohtaiset muutokset
 • esittäminen ja liitetiedot (Terveystalo 2022)

IFRS-asiantuntija Tuula Lempiäinen, EY

16.15 Koulutuspäivä päättyy

——–

2. PÄIVÄ

8.45 Liittyminen etäkoulutukseen

9.00 Ajankohtaiset kuulumiset kestävyysraportoinnista

Johtava IFRS-asiantuntija Sirkku Palmuaro, Finanssivalvonta

9.45 Aineettomat hyödykkeet, IAS 38

 • kirjaaminen ja arvostaminen
 • esittäminen ja liitetiedot (Terveystalo 2022)

IFRS-asiantuntija Johanna Jalkanen-Steiner, KPMG

10.30 Tauko

10.45 Omaisuuserien arvon alentuminen, IAS 36

 • peruskäsitteet
 • rahavirtaa tuottava yksikkö
 • käyttöarvon laskennassa huomioitavat seikat
 • esittäminen ja liitetiedot (Terveystalo 2022)

IFRS-asiantuntija Johanna Jalkanen-Steiner, KPMG

11.30 Lounas

12.30 Tuloverot, IAS 12

 • verojen kirjaamisen perusteet
 • esittäminen ja liitetiedot (Terveystalo 2022)

Senior Manager Victor Penttinen, PwC

14.00 Tauko

14.15 Konsernitilinpäätös, IFRS 10

 • määräysvallan käsite, IFRS 10
 • IFRS 11
 • IAS 28
 • esittäminen ja liitetiedot (Terveystalo 2022)

Senior University Lecturer Nina Sormunen, Aalto-yliopisto

15.00 Tauko

15.15 Liiketoimintojen yhdistäminen, IFRS 3

 • hankintamenetelmän vaiheet
 • vaiheittaiset hankinnat
 • meneillään olevat hankkeet
 • esittäminen ja liitetiedot (Terveystalo 2022)

Senior University Lecturer Nina Sormunen, Aalto-yliopisto

16.00 Koulutus päättyy

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Ke 13.9.2023 klo 9.00-16.15
To 14.9.2023 klo 9.00-16.00


Scroll to Top