IFRS-standardit – Jatko 14.-15.9.2022 | Rajaton

Koulutus on katsottavissa 15.12.2022 saakka

IFRS-standardit – Jatko -koulutuksessa syvennät osaamistasi keskeisistä IFRS-standardeista ja niiden käytäntöön soveltamisesta case-esimerkkien avulla. Koulutus on tarkoitettu jatkoksi IFRS-standardit – Johdanto -koulutukselle.

Lisätietoja koulutuksesta

OHJELMA

1. PÄIVÄ 14.9.2022
8.30 Ilmoittautuminen ja aamiaistarjoilu
8.45 Liittyminen etäkoulutukseen

9.00 Ajankohtaiset IFRS-kuulumiset valvojan näkökulmasta
Finanssivalvonnan tilinpäätösvalvonta 2021 ja Covid-19 vaikutukset siihen
Finanssivalvonnan painoalueet vuoden 2021 tilinpäätösten valvonnassa
Ajankohtaista suurista IFRS-hankkeista
Tilinpäätösasiantuntija Nina Lindeman, Finanssivalvonta
9.45 Segmenttiraportointi, IFRS 8
IFRS 8 – lyhyt tausta ja soveltaminen
Segmenttien määrittely
Segmenttiraportointi ja esitettävät tiedot esimerkein
Tilinpäätökset Suomessa ja segmenttiraportointi
KHT, Director Jukka Torkkeli, PwC
10.30 Tauko
10.45 Varaukset, ehdolliset velat ja ehdolliset varat, IAS 37

Varauksen kirjaaminen, käyttö ja purkaminen
Tappiolliset sopimukset
Uudelleenjärjestelyvaraukset
Ennallistamisvaraukset
IFRS-asiantuntija Merja Tolvanen, KPMG Oy Ab
11.30 Lounastauko
12.30 Vuokrasopimukset, IFRS 16

Vuokrasopimuksen määritelmä
Vuokralle ottajien laskentakäytännöt
Vuokralle antajien laskentakäytännöt
Vuokrasopimusten muutokset
Muut aihealueet
IFRIC:n agendapäätöksiä
Esittäminen ja liitetiedot
IFRS-asiantuntija Margit Tuomala, KPMG Oy Ab
13.30 Tauko
13.45 Tulouttaminen, IFRS 15

Soveltamisala
5-vaiheinen malli
Sopimuksesta aiheutuvat menot
Soveltamisohjeistus
Esittäminen ja liitetiedot
IFRS-asiantuntija Margit Tuomala, KPMG Oy Ab
14.45 Tauko
14.50 Osakeperusteinen palkitseminen, IFRS 2

Soveltamisala
Kirjaaminen ja arvostaminen
Kirjausesimerkit
Senior Consultant Robert Rantapere, EY
15.25 Työsuhde-etuudet, IAS 19
Työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet
Maksupohjaisten ja etuuspohjaisten järjestelyjen väliset erot
Etuuspohjaisten järjestelyjen kirjaukset
Esimerkki
Muut pitkäaikaiset työsuhde-etuudet
Työsuhteen päättämiseen liittyvät etuudet
Ajankohtaiset muutokset
Keskeiset erot IFRS – FAS
IFRS-asiantuntija Tuula Lempiäinen, EY
16.15 Koulutuspäivä päättyy

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

2. PÄIVÄ 15.9.2022
8.30 Ilmoittautuminen ja aamiaistarjoilu
8.45 Liittyminen etäkoulutukseen

9.00 Rahoitusinstrumentit
Keskeiset lyhenteet
Rahoitusinstrumenttistandardit
IFRS 9 – Rahoitusinstrumentit:
Rahoitusvarojen ja -velkojen luokittelu ja arvostaminen
Arvonalentuminen
IFRS 13 – Käyvän arvon määrittäminen
IFRS 7 – Rahoitusinstrumenteista tilinpäätöksessä esitettävät tiedot
KHT, Manager Outi Kuusinen, Deloitte
10.00 Tauko
10.15 Tuloverot, IAS 12

Verojen kirjaamisen perusteet
Esittäminen tilinpäätöksessä
Erityiskysymykset
Manager Victor Penttinen, PwC
11.45 Lounastauko
12.45 Aineettomat hyödykkeet, IAS 38

Kirjaaminen ja arvostaminen
HT, Manager Timi Honkaranta, Deloitte
13.15 Omaisuuserien arvon alentuminen, IAS 36
Peruskäsitteet
Rahavirtaa tuottava yksikkö
Käyttöarvon laskennassa huomioitavat seikat
HT, Manager Timi Honkaranta, Deloitte
13.45 Tauko
14.00 Omaisuuserien arvon alentuminen, IAS 36 jatkuu

HT, Manager Timi Honkaranta, Deloitte
14.30 Tauko
14.35 IFRS 3 Liiketoimintojen yhdistäminen ja IFRS 10
Konsernitilinpäätös
Määräysvallan käsite (IFRS 10)
Liiketoimintojen yhdistäminen (IFRS 3)
Hankintamenetelmän vaiheet
Vaiheittaiset hankinnat
Esittäminen ja liitetiedot
Meneillään olevat hankkeet
Keskeiset erot IFRS-FAS
KHT, IFRS-asiantuntija Mari Suomela, KPMG Oy Ab
16.00 Koulutus päättyy

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Materiaali

Scroll to Top