IFRS-standardit – Jatko 22.-23.3.2023

Katsottavissa 30.09.2023 saakka
Kesto: 12 h
OHJELMA

Lisätietoa koulutuksesta

1. PÄIVÄ

8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

8.45 Liittyminen etäkoulutukseen

9.00 Ajankohtaiset IFRS-kuulumiset valvojan näkökulmasta

 • Finanssivalvonnan toteutunut tilinpäätösvalvonta 2022
 • Finanssivalvonnan painoalueet vuoden 2022 tilinpäätösten valvonnassa
 • teemavalvonta: IFRS 3:n mukaisten hankintojen varojen ja velkojen arvostaminen ja kirjattava liikearvo

Tilinpäätösasiantuntija Nina Lindeman, Finanssivalvonta

9.45 Segmenttiraportointi, IFRS 8

 • segmenttien määrittely
 • segmenttiraportointi ja esitettävät tiedot esimerkein
 • tilinpäätökset Suomessa ja segmenttiraportointi
 • esittäminen ja liitetiedot (Terveystalo 2021)

KHT, Director Jukka Torkkeli, PwC

10.30 Tauko

10.45 Varaukset, ehdolliset velat ja ehdolliset varat, IAS 37

 • varauksen kirjaaminen, käyttö ja purkaminen
 • tappiolliset sopimukset
 • uudelleenjärjestelyvaraukset
 • ennallistamisvaraukset
 • esittäminen ja liitetiedot (Terveystalo 2021)

IFRS-asiantuntija Merja Tolvanen, KPMG Oy Ab

11.30 Lounastauko

12.30 Vuokrasopimukset, IFRS 16

 • vuokrasopimuksen määritelmä
 • vuokralle ottajien laskentakäytännöt
 • vuokralle antajien laskentakäytännöt
 • vuokrasopimusten muutokset
 • muut aihealueet
 • IFRIC:n agendapäätöksiä
 • esittäminen ja liitetiedot (Terveystalo 2021)

Senior University Lecturer Nina Sormunen, Aalto-yliopisto

13.30 Tauko

13.45 Myyntituotot asiakassopimuksista, IFRS 15

 • soveltamisala
 • 5-vaiheinen malli
 • sopimuksesta aiheutuvat menot
 • soveltamisohjeistus
 • esittäminen ja liitetiedot (Terveystalo 2021)

IFRS Advisor, Manager Santeri Uttula, KPMG

14.45 Tauko

14.50 Osakeperusteiset maksut, IFRS 2

 • soveltamisala
 • kirjaaminen ja arvostaminen
 • kirjausesimerkit
 • esittäminen ja liitetiedot (Terveystalo 2021)

Senior University Lecturer Nina Sormunen, Aalto-yliopisto

15.20 Tauko

15.30 Työsuhde-etuudet, IAS 19

 • työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet
 • maksupohjaisten ja etuuspohjaisten järjestelyjen väliset erot
 • etuuspohjaisten järjestelyjen kirjaukset
 • muut pitkäaikaiset työsuhde-etuudet
 • työsuhteen päättämiseen liittyvät etuudet
 • ajankohtaiset muutokset
 • esittäminen ja liitetiedot (Terveystalo 2021)

IFRS-asiantuntija Tuula Lempiäinen, EY

16.15 Koulutuspäivä päättyy

——–

2. PÄIVÄ

8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

8.45 Liittyminen etäkoulutukseen

9.00 Ajankohtaiset kuulumiset kestävyysraportoinnista

Johtava IFRS-asiantuntija Sirkku Palmuaro, Finanssivalvonta

9.45 Rahoitusinstrumentit ja käypään arvoon arvostaminen

 • rahoitusinstrumenttistandardit
 • rahoitusvarat ja -velat, IFRS 9
 • rahoitusvarojen ja -velkojen luokittelu ja arvostaminen
 • arvonalentuminen
 • suojauslaskenta
 • käyvän arvon määrittäminen, IFRS 13
 • rahoitusinstrumenteista tilinpäätöksessä esitettävät tiedot, IFRS 7
 • esittäminen ja liitetiedot (Terveystalo 2021)

KHT, Manager Outi Kuusinen, Deloitte

10.45 Tauko 

11.00 Tuloverot, IAS 12

 • verojen kirjaamisen perusteet
 • esittäminen ja liitetiedot (Terveystalo 2021)

Manager Victor Penttinen, PwC

12.00 Lounastauko

13.00 Aineettomat hyödykkeet, IAS 38

 • kirjaaminen ja arvostaminen
 • esittäminen ja liitetiedot (Terveystalo 2021)

IFRS-asiantuntija Johanna Jalkanen-Steiner, KPMG

13.45 Omaisuuserien arvon alentuminen, IAS 36

 • peruskäsitteet
 • rahavirtaa tuottava yksikkö
 • käyttöarvon laskennassa huomioitavat seikat
 • esittäminen ja liitetiedot (Terveystalo 2021)

IFRS-asiantuntija Johanna Jalkanen-Steiner, KPMG

14.30 Tauko

14.45 Konsernitilinpäätös ja liiketoimintojen yhdistäminen, IFRS 10 ja IFRS 3

 • määräysvallan käsite, IFRS 10
 • liiketoimintojen yhdistäminen, IFRS 3
 • hankintamenetelmän vaiheet
 • vaiheittaiset hankinnat
 • meneillään olevat hankkeet
 • esittäminen ja liitetiedot (Terveystalo 2021)

Senior University Lecturer Nina Sormunen, Aalto-yliopisto

16.00 Koulutus päättyy

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Ke-to 22.-23.3.2023 klo 9.00


Scroll to Top