K3/2021 | Tilintarkastajan laatukoulutus

Ajankohtaista välittömässä verotuksessa / Kirjanpidon ja verotuksen väliset erot tilintarkastajan näkökulmasta.

Koulutus järjestettiin Helsingissä 18.11.2021. Tallenteen viimeinen katselupäivä on 19.1.2022.

Koulutuspäivän ohjelma

Ajankohtaista välittömässä verotuksessa
Kouluttaja: Professori Juha Lindgren, Vaasan Yliopisto

  • Verolainsäädännön muutokset
  • Kertyneitä kokemuksia aiemmista muutoksista
  • Kertynyttä oikeuskäytäntöä yrittäjän ja yritysverotuksesta
  • Verohallinnon ohjeistusta

Kirjanpidon ja verotuksen väliset erot tilintarkastajan näkökulmasta
Kouluttajat: KTM, HT Sakke Vehkakoski, Revisium Oy & HT, JHT Ville Valkonen, Revisium OY

Ajankohtaiset KILA:n yleisohjeet ja lausunnot, liikevaihdon tuloutuskysymykset, pitkän valmistusajan vaativat hankkeet, vaihto-omaisuuskysymykset, muut keskeiset kirjanpidon ja tilinpäätöksen asiat.

Verotuksen kirjanpitosidonnaisuus sekä keskeisimmät kirjanpidon ja verokäsittelyn erot ja niiden merkitys käytännössä:

  • Poistot, poistoero ja arvonalentumiset
  • Pakolliset varaukset ja verotusperusteiset varaukset
  • Realisoitumattomat arvonmuutokset
  • Svop-rahastosijoitus ja svop-rahaston jakaminen
  • Konsernien voitonsiirto ja tuloksen tasaus: konserniavustus, osinko ja ennakko-osinkojärjestelmä