Työsuhteen päättäminen ja lomauttaminen

Vain Rajaton-asiakkaille
Kesto: 1 h 30 min
Kategoria: 
 • Palkkahallinto
KOULUTTAJA & OHJELMA

Esa Schön
AA, VT, OTT
Aikalaki

TYÖSUHTEEN PÄÄTTÄMINEN

 • Työsopimuksen päättämismenettely​
 • Irtisanomisajat​
 • Irtisanomisajan palkanmaksuvelvoite​
 • Palkanmaksu työsuhteen päättyessä​
 • Työnantajan kuittausoikeus​
 • Työsuhteen päättyessä maksettavia korvauksia​
 • Esimerkkejä maksettavista korvauksista
 • Työterveyspalvelut irtisanotulle
 • Työllistymistä edistävä valmennus ja koulutus​
 • Työllistymistä edistävän valmennuksen ja koulutuksen laiminlyönti​.

LOMAUTTAMINEN

 • Lomauttamisen määritelmä ja oikeusvaikutukset
 • Lomauttamisperusteet 
 • Lomauttamismenettely
 • Palkka osalomautuksen ajalta
 • Luontois- ja henkilökuntaedut lomautuksen aikana  
 • Vuosilomaetuudet lomautuksen aikana​
 • Lomautus ja muut työstä poissaolot
 • Työsuhteen päättäminen lomautuksen aikana
 • Perusteettoman lomautuksen seuraamukset.

Scroll to Top