Tilintarkastusalan standardit ja hyvä tilintarkastustapa

Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää sinut hyvään tilintarkastustapaan sekä kansainvälisiin tilintarkastusalan standardeihin. 

Koulutuksessa käsitellään mm. seuraavia aiheita:

- hyvä tilintarkastustapa
- ammattieettiset perusperiaatteet ja eettiset säännöt
- kansainväliset tilintarkastusalan standardit
- keskeisimmät ISA-standardit
- ISA-standardit tilintarkastajatentissä.

Scroll to Top