JHT-moduuli

JHT-moduulin tavoitteena on perehdyttää sinut julkishallintoa koskevaan sääntelyyn, julkishallinnon hyvään tilintarkastustapaan sekä tilintarkastajan raportointiin ja sen edellyttämiin toimenpiteisiin.

Koulutuksessa käsitellään mm. seuraavia aiheita:

- Tilintarkastusta koskeva sääntely ja hyvä tilintarkastustapa
- Tuloksellisuus ja arviointi
- Julkishallinnon kirjanpidon erityiskysymykset
- Julkishallinnon tilintarkastuksen erityispiirteet ja raportointi.

Scroll to Top