KHT-harjoitustentti

KHT-harjoitustentin tavoitteena on auttaa sinua orientoitumaan ja valmentautumaan KHT-tutkinnon vastaustekniikkaan ja tutkinnossa käytettävissä olevaan aikatauluun sekä materiaaleihin.

 

Tilintarkastajien KHT-tutkinnon on edellisen vuoden tutkinto. Harjoitustenttipäivän aluksi saat selkeän ohjauksen tenttiaineiston hyödyntämiseen.