Avoimen ja kommandiittiyhtiön tilinpäätösmalli | Onlinejulkaisu

Päivitetty 11/2022
Joonas Pekkinen

0 (+ alv 10 %)

Jatkuva tilaus, laskutuskausi 12 kk (ks. tilausehdot)
Saatavana myös painettuna kirjana

Tuotetunnus (SKU): 165492 Osastot: , Avainsanat tuotteelle , ,

Kuvaus

Avoimen ja kommandiittiyhtiön tilinpäätös -onlinejulkaisu on käytännönläheinen malli- ja hakuteos henkilöyhtiöiden tilinpäätösten laatijoille.  

Mallijulkaisu on erinomainen apuväline sinulle, joka olet tekemisissä henkilöyhtiöiden taloudellisen raportoinnin ja tilinpäätöksen laatimisen kanssa. Julkaisu sisältää erikokoisten ja -muotoisten henkilöyhtiöiden raportointivaatimukset ja ohjeet käytännönläheisten esimerkkien kera.

Julkaisun avulla laadit henkilöyhtiön tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman, liitetiedot, tarvittavat erittelyt ja toimintakertomuksen. Se sisältää seuraavat kokonaiset esimerkit: pienen henkilöyhtiön tilinpäätös, mikrokokoisen henkilöyhtiön tilinpäätös ja tilinpäätöksen erittelyt.  

Julkaisu on uudistettu syksyllä 2021 ja on nyt entistä käyttäjäystävällisempi ja havainnollisempi. Päivityksessä on huomioitu myös lakimuutokset ja kirjanpitolautakunnan lausunnot ja muut yleisohjeet 30.9.2021 asti sekä verotuksen keskeiset periaatteet ja viimeaikaiset muutokset.

Onlinejulkaisun tilaajana saat lisäetuna Excel-mallitilinpäätökset ja hyödyllisiä linkkejä lakeihin ja asetuksiin.   

Avoimen ja kommandiittiyhtiön tilinpäätösmalli onlinejulkaisu sisältää tilinpäättäjän tarvitsemat olennaiset tiedot seuraavista asioista: 

 • kirjanpitoa ja tilinpäätöstä ohjaavat säännökset 
 • tuloslaskelma 
 • tase 
 • rahoituslaskelma 
 • liitetiedot 
 • pien- ja mikroyhtiön tilinpäätös 
 • konsernitilinpäätös
 • tase-erittelyt, liitetietotositteet ja luettelo kirjanpitokirjoista ja aineistoista
 • verotuksen vaikutus tilinpäätökseen 
 • toimintakertomus. 

Online-julkaisun käyttäjäetuja: 

 • Käytössäsi on aina tuorein versio julkaisusta.  
 • Teet haut samalla kertaa kaikista julkaisuista, ei enää erillisten kirjojen selailua.  
 • Voit tehdä muistiinpanoja ja tulostaa.  
 • Lisäksi saat lisämateriaaleja, joita painetussa kirjassa ei ole.  

Päivitetyn onlinejulkaisun avulla tilinpäätöksen laatiminen onnistuu! 

Lisätiedot

ISBN 978-952-218-243-2
YKL 69.2 

Esipuhe

 1. Kirjanpitoa ja tilinpäätöstä ohjaavat säännökset
  1. Kirjanpitovelvollisuus
  2.  Velvollisuus laatia tilinpäätös ja konsernitilinpäätös
   1. Velvollisuus laatia tilinpäätös
   2. Velvollisuus laatia konsernitilinpäätös
  3. Tilinpäätöstä koskevat säännökset
   1. Raportointivaatimukset ja sovellettavat säännökset eri kokoisille yhtiöille
   2. Tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevat säännökset AKL:sta
   3. Kirjanpitolautakunnan yleisohjeet, lausunnot ja poikkeusluvat
  4. Tilinpäätöstä koskevat yleiset periaatteet
   1. Oikea ja riittävä kuva sekä olennaisuus
   2. Muut yleiset tilinpäätösperiaatteet
  5. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen loppuun saattaminen allekirjoittamisesta rekisteröintiin
   1. Allekirjoittaminen
   2. Tilintarkastus
   3. Vahvistaminen
  6. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen rekisteröinti ja julkistaminen
   1. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen rekisteröinti
   2. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen oma julkistaminen
   3. Tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta pyynnöstä annettavat jäljennökset
  7. Kirjanpitoaineiston ja tilinpäätöksen säilyttäminen
   1. Säilyttämisaika
   2. Säilyttämistavat
 2. Tuloslaskelma ja tase
  1. Johdanto
  2. Tuloslaskelma
   1. Esimerkki kululajikohtaisesta tuloslaskelmasta
   2. Esimerkki toimintokohtaisesta tuloslaskelmasta
   3. Yksittäisiä huomioita tuloslaskelmaeristä
  3. Tase
   1. Esimerkki taseesta
   2. Yksittäisiä huomioita tase-eristä
 3. Rahoituslaskelma
 4. Liitetiedot
  1. Johdanto
  2. Tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot
   1. Perustelu esittämistavan muutokselle sekä muutoksen vaikutukset
   2. Oikaisut edelliseltä tilikaudelta esitettäviin tietoihin
   3. Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus
   4. Aiempiin tilikausiin kohdistuvat tuotot ja kulut sekä virheiden oikaisut
   5. Yhdistellyt erät ja useaa tase-erää koskevat tiedot
  3. Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet
   1. Arvostus- ja jaksotusperiaatteet
   2. Toiminnan jatkuvuuden periaate
  4. Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot
   1. Liikevaihto
   2. Poikkeukselliset tuotto- ja kuluerät
   3. Materiaalit ja palvelut
   4. Poistot ja arvonalentumiset
   5. Rahoitustuotot ja -kulut
   6. Tilinpäätössiirrot
  5. Liitetiedot henkilöstöstä ja toimielinten jäsenistä
  6. Liitetiedot tilintarkastajan palkkioista
  7. Taseen vastaavia ja vastattavia koskevat liitetiedot
   1. Pysyvät vastaavat
   2. Vaihto-omaisuus
   3. Saamiset
   4. Oma pääoma
   5. Tilinpäätössiirtojen kertymä
   6. Pakolliset varaukset
   7. Pitkäaikainen vieras pääoma
   8. Lyhytaikainen vieras pääoma
   9. Rahoitusvälineet
  8. Vakuudet, vastuusitoumkset ja taseen ulkopuoliset järjestelyt
   1. Annetut vakuudet
   2. Vastuusitoumukset ja muut vastuut
   3. Yhtiömiehiä koskevat saamiset, velat ja vastuut
  9. Lähipiiriliiketoimet
   1. Kirjanpitoasetuksen vaatimat lähipiiritoimet
   2. AKL:n vaatimat lähipiiriliitetiedot
  10. Konserniin kuuluvaa kirjanpitovelvollista koskevat liitetiedot
  11. Taseen ulkopuoliset varat
  12. Ympäristöasioita koskevat liitetiedot
  13. Rahoituslaskelmaa koskevat liitetiedot
 5. Pien- ja mikroyhtiön tilinpäätös
  1. Johdanto
  2. Esittämistapa
  3. Pienyhtiön tuloslaskelma
   1. Pienyhtiön tuloslaskelman esittäminen
   2. Lyhennetty bruttotuloslaskelma
  4. Pienyhtiön tase
   1. Pienyhtiön taseen esittäminen
   2. Vähimmäisvaatimukset täyttävä pienyrityksen tase
  5. Pienyhtiön liitetiedot
   1. Pienyrityksestä PMA 1 luvun mukaan esitettävät litetiedot
   2. Pienyrityksestä PMA 3 luvun mukaan esitettävät litetiedot
  6. Mikroyrityksen tuloslaskelma ja tase sekä liitetiedot
   1. Mikroyrityksen tuloslaskelma
   2. Mikroyrityksen tase
   3. Mikroyrityksen liitetiedot
  7. Pien-ja mikroyrityksen toimintakertomus
 6. Konsernitilinpäätös
  1. Johdanto
  2. Konsernin kululajikohtainen tuloslaskelma
  3. Konsernin kululajikohtainen tase
  4. Konsernin rahoituslaskelma
  5. Konsernin liitetiedot
   1. Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet
   2. Tytär- ja osakkuusyrityksistä annettavat tiedot
   3. Muut konsernia koskevat liitetiedot
   4. Avoimesta ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain vaikutukset konsernin liitietoihin
 7. Tase-erittelyt, liitetietotositteet ja luettelo kirjanpitokirjoista ja aineistoista
  1. Tase-erittelyt
   1. Kirjanpitoasetuksen määräykset
   2. Vaihto-omaisuuden tase-erittelyt ja inventaarilistat
  2. Liitetietotositteet
  3. Luettelo kirjanpidoista ja aineistoista
 8. Henkilöyhtiöiden verotus ja verotuksen vaikutus tilinpäätökseen
  1. Yksityisotot ja -sijoitukset
  2. Henkilöyhtiö on itsenäinen laskentayksikkö
  3. Tulolähteet
  4. Tulolajit: pääomatulo ja ansiotulo
  5. Nettovarallisuus määrää pääomatulon määrän
  6. Verotettavan tulon laskeminen
  7. Yhtiömiehen voitto-osuus ja verotettava tulo-osuus
  8. Henkilöyhtiön tilinpäätöksen vapaaehtoiset varausmahdollisuudet
 9. Toimintakertomus
  1. Johdanto
  2. Toimintakertomusta koskevat säännökset
  3. Pienet kirjanpitovelvolliset
  4. Toimintakertomuksessa esitettävät tiedot
   1. Toiminnan kehittyminen ja tuloksellisuus sekä taloudellinen tilanne
   2. Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät
   3. Taloudelliset tunnusluvut
   4. Muut kuin taloudelliset tunnusluvut henkilöstöstä
   5. Muut kuin taloudelliset tunnusluvut ympäristövaikutuksista
   6. Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen
   7. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä
   8. Selvitys tutkimus- ja kehitystoiminnan laajuudesta
   9. Ulkomaiset sivuliikkeet
   10. Käypään arvoon arvostetut rahoitusvälineet

Lisämateriaalit
Esimerkki pienen henkilöyhtiön tilinpäätökseksi
Esimerkki mikrokokoisen henkilöyhtiön tilinpäätökseksi
Esimerkki tilinpäätöksen erittelyistä
Excel-mallitilinpäätökset
Kilan uudet yleisohjeet, lausunnot ja poikkeusluvat
Laki- ja asetusliitteet
Hyödyllisiä linkkejä 

Kirjoittajat

Joonas Pekkinen

KHT, Manager
Grant Thornton

Asiakaspalvelumme apunasi

Asiakaspalvelu

Ota yhteyttä meihin!

Asiakaspalvelu on suljettuna keskiviikkona 7.12.2022

p. 09 7552 2010 (ark. klo 9–11 ja 13–15)
aspa@stakatemia.fi
Yhteydenottolomake

 • Autamme palveluihin ja tuotteisiin liittyvissä kysymyksissä
 • Palvelemme myös Suomen Tilintarkastajat ry:n jäsenasioissa