IFRS-standardit | Onlinejulkaisu

Päivitetty 5/2022 – Seuraava päivitys 4/2023

0 (+ alv 10 %)

Jatkuva tilaus, laskutuskausi 12 kk (ks. tilausehdot)
Saatavana myös painettuna kirjana

Tuotetunnus (SKU): 340342 Osastot: , Avainsanat tuotteelle , ,

Kuvaus

IFRS-standardit-onlinejulkaisu sisältää aina tuoreimman ST-Akatemian julkaiseman suomenkielisen käännöksen standardeista sekä alkuperäistekstit englanniksi PDF-tiedostoina.

IFRS-standardit 2022 sisältää International Accounting Standards Boardin (IASB) antamien 1.1.2022 voimassa olevien sitovien ohjeiden virallisen tekstin suomenkielisenä käännöksenä. Julkaisu ei sisällä standardeja tai muutoksia, jotka tulevat voimaan myöhemmin kuin 1.1.2022.

Julkaisu vastaa englanninkielisen ”IFRS® Standards required 1 January 2022” (Blue Book) -julkaisun A-osaa. Onlinejulkaisu sisältää lisäksi englanninkielisen Blue Book-julkaisun kaikki 3 osaa.

Standardien sisältöön tulleita muutoksia verrattuna IFRS-standardit 2021 -julkaisuun:

  • Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet – aiottua käyttöä edeltävät tulot – muutokset IAS 16:een Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
  • Tappiolliset sopimukset – sopimuksen täyttämisestä aiheutuvat menot – muutokset IAS 37:ään Varaukset, ehdolliset velat ja ehdolliset varat
  • Viittaukset käsitteelliseen viitekehykseen – muutokset IFRS 3:een Liiketoimintojen yhdistäminen
  • Covid-19:ään liittyvät vuokrahelpotukset 30.6.2021 jälkeen – muutokset IFRS 16:een Vuokrasopimukset
  • Vuosittaiset parannukset IFRS-standardeihin 2018–2020 – muutokset IFRS 1:een Ensimmäinen IFRS-standardien käyttöönotto, IFRS 9:ään Rahoitusinstrumentit ja IAS 41:een Maatalous.

 

Lisätiedot

ISBN 978-952-218-394-1
YKL 69.2

Johdanto tähän painokseen

Muutokset englanninkielisen IFRS ”Blue Book” -version edelliseen painokseen verrattuna

IFRS®-standardien esipuhe

Taloudellisen raportoinnin käsitteellinen viitekehys

IFRS-standardit

IFRS 1 Ensimmäinen IFRS-standardien käyttöönotto
IFRS 2 Osakeperusteiset maksu
IFRS 3 Liiketoimintojen yhdistäminen
IFRS 4 Vakuutussopimukset
IFRS 5 Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot
IFRS 6 Mineraalivarantojen etsintä ja arviointi
IFRS 7 Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät tiedot
IFRS 8 Toimintasegmentit
IFRS 9 Rahoitusinstrumentit
IFRS 10 Konsernitilinpäätös
IFRS 11 Yhteisjärjestelyt
IFRS 12 Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot osuuksista muissa yhteisöissä
IFRS 13 Käyvän arvon määrittäminen
IFRS 14 Regulatory Deferral Accounts
IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista
IFRS 16 Vuokrasopimukset

IAS-standardit

IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen
IAS 2 Vaihto-omaisuus
IAS 7 Rahavirtalaskelmat
IAS 8 Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet, kirjanpidollisten arvioiden muutokset ja virheet
IAS 10 Raportointikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat
IAS 12 Tuloverot
IAS 16 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
IAS 19 Työsuhde-etuudet
IAS 20 Julkisten avustusten kirjanpidollinen käsittely ja julkisesta tuesta tilinpäätöksessä esitettävät tiedot
IAS 21 Valuuttakurssien muutosten vaikutukset
IAS 23 Vieraan pääoman menot
IAS 24 Lähipiiriä koskevat tiedot tilinpäätöksessä
IAS 26 Eläke-etuusjärjestelyjen kirjanpito ja raportointi
IAS 27 Erillistilinpäätös
IAS 28 Osakkuus- ja yhteisyrityssijoitukset
IAS 29 Taloudellinen raportointi hyperinflaatiomaissa
IAS 32 Rahoitusinstrumentit: esittämistapa
IAS 33 Osakekohtainen tulos
IAS 34 Osavuosikatsaukset
IAS 36 Omaisuuserien arvon alentuminen
IAS 37 Varaukset, ehdolliset velat ja ehdolliset varat
IAS 38 Aineettomat hyödykkeet
IAS 39 Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen
IAS 40 Sijoituskiinteistöt
IAS 41 Maatalous

IFRIC-tulkinnat

IFRIC 1 Käytöstä poistamista ja alkuperäiseen tilaan palauttamista koskevien sekä muiden vastaavanlaisten velkojen muutokset
IFRIC 2 Jäsenten osuudet osuustoiminnallisissa yhteisöissä ja muut vastaavat instrumentit
IFRIC 5 Oikeudet osuuksiin rahastoista, jotka on tarkoitettu käytöstä poistamiseen, alkuperäiseen tilaan palauttamiseen ja ympäristön kunnostamiseen
IFRIC 6 Tietyillä markkinoilla toimimisesta aiheutuvat velat – sähkö- ja elektroniikkalaiteromu
IFRIC 7 Tilinpäätöksen oikaisemiseen perustuvan lähestymistavan soveltaminen IAS 29:n Taloudellinen raportointi hyperinflaatiomaissa mukaisesti
IFRIC 10 Osavuosikatsaukset ja arvon alentuminen
IFRIC 12 Palvelutoimilupajärjestelyt
IFRIC 14 IAS 19 – Etuusperusteisen omaisuuserän yläraja, vähimmäisrahastointivaatimukset ja näiden välinen yhteys
IFRIC 16 Ulkomaiseen yksikköön tehdyn nettosijoituksen suojaukset
IFRIC 17 Käteisvaroihin kuulumattomien varojen jakaminen omistajille
IFRIC 19 Rahoitusvelkojen kuolettaminen oman pääoman ehtoisilla instrumenteilla
IFRIC 20 Pintamaan poistamisesta aiheutuvat menot avolouhoksen tuotantovaiheessa
IFRIC 21 Julkiset maksut
IFRIC 22 Ulkomaanvaluutan määräiset liiketoimet ja etukäteisvastike
IFRIC 23 Tuloverokäsittelyjä koskeva epävarmuus

SIC-tulkinnat

SIC-7 Euron käyttöönotto
SIC-10 Julkinen tuki – ei nimenomaista yhteyttä liiketoimintaan
SIC-25 Tuloverot – yhteisön tai sen osakkeenomistajien verotuksellisen aseman muutokset
SIC-29 Palvelutoimilupajärjestelyt: tilinpäätöksessä esitettävät tiedot
SIC-32 Aineettomat hyödykkeet – verkkosivustoista johtuvat menot

Asiakaspalvelumme apunasi

Asiakaspalvelu

Ota yhteyttä meihin!

p. 09 7552 2010 (ark. klo 9–11 ja 13–15)
aspa@stakatemia.fi
Yhteydenottolomake

  • Autamme palveluihin ja tuotteisiin liittyvissä kysymyksissä
  • Palvelemme myös Suomen Tilintarkastajat ry:n jäsenasioissa