IFRS-standardit 2022 I ENNAKKO

Ilmestyy 5-6/2022

165,00  (+ alv 10 %)

Toimitusaika 3–5 päivää ilmestymisestä (ks. toimitusehdot)
Toimituskulut 8,00 €/tilaus (+ alv 10 %)
Saatavilla myös onlinejulkaisuna

Tuotetunnus (SKU): 524716 Osastot: , Avainsana tuotteelle

Kuvaus

IFRS-standardit -kirja sisältää aina tuoreimman ST-Akatemian julkaiseman suomenkielisen käännöksen standardeista.

IFRS-standardit 2022 sisältää International Accounting Standards Boardin (IASB) antamien 1.1.2022 voimassa olevien sitovien ohjeiden virallisen tekstin suomenkielisenä käännöksenä. Kirja ei sisällä standardeja tai muutoksia, jotka tulevat voimaan myöhemmin kuin 1.1.2022.

Kirja vastaa englanninkielisen ”IFRS® Standards required 1 January 2022” (Blue Book) -julkaisun A-osaa.

Suomenkielinen käännös on kokonaisuudessaan tarkistettu ja yhdenmukaistettu osana EU:n komission käynnistämää projektia. Työ on tehty ST:n IFRS-käännöstyöryhmässä, ja komission kääntäjät ovat tarkastaneet käännökseen tehdyt muutokset.

Standardien sisältöön tulleita muutoksia verrattuna IFRS-standardit 2021 -kirjaan:

  • Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet – aiottua käyttöä edeltävät tulot – muutokset IAS 16:een Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
  • Tappiolliset sopimukset – sopimuksen täyttämisestä aiheutuvat menot – muutokset IAS 37:ään Varaukset, ehdolliset velat ja ehdolliset varat
  • Viittaukset käsitteelliseen viitekehykseen – muutokset IFRS 3:een Liiketoimintojen yhdistäminen
  • Covid-19:ään liittyvät vuokrahelpotukset 30.6.2021 jälkeen – muutokset IFRS 16:een Vuokrasopimukset
  • Vuosittaiset parannukset IFRS-standardeihin 2018–2020 – muutokset IFRS 1:een Ensimmäinen IFRS-standardien käyttöönotto, IFRS 9:ään Rahoitusinstrumentit ja IAS 41:een Maatalous.

Teos on saatavilla myös onlineversiona, joka sisältää lisäksi englanninkielisenä ”Blue Book”in koko tekstin, siis myös ei-sitovat osuudet, kuten perustelut ja esimerkit.

Lue myös kirjan käännöstyöstä vastaavan IFRS-asiantuntija Hanna Tähtivaaran kirjoitus ”IFRS-standardeista tulossa tarkistetut ja yhdenmukaistetut käännökset”

Lisätiedot

Noin 1400 sivua
ISBN 978-952-218-395-8
YKL 69.2

Sisällysluettelo päivittyy kirjan ilmestymisen jälkeen toukokuussa 2022.

Tämä on IFRS-standardit 2021 -kirjan sisällysluettelo.

Johdanto tähän painokseen 

Muutokset englanninkielisen IFRS ”Blue Book” -version edelliseen painokseen verrattuna

IFRS®-standardien esipuhe 

Taloudellisen raportoinnin käsitteellinen viitekehys 

IFRS-standardit

IFRS 1 Ensimmäinen IFRS-standardien käyttöönotto

IFRS 2 Osakeperusteiset maksut

IFRS 3 Liiketoimintojen yhdistäminen

IFRS 4 Vakuutussopimukset

IFRS 5 Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot

IFRS 6 Mineraalivarantojen etsintä ja arviointi

IFRS 7 Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät tiedot

IFRS 8 Toimintasegmentit

IFRS 9 Rahoitusinstrumentit

IFRS 10 Konsernitilinpäätös

IFRS 11 Yhteisjärjestelyt

IFRS 12 Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot osuuksista muissa yhteisöissä

IFRS 13 Käyvän arvon määrittäminen

IFRS 14 Regulatory Deferral Accounts

IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista

IFRS 16 Vuokrasopimukset

IAS-standardit

IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen

IAS 2 Vaihto-omaisuus

IAS 7 Rahavirtalaskelmat

IAS 8 Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet, kirjanpidollisten arvioiden muutokset ja virheet

IAS 10 Raportointikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat

IAS 12 Tuloverot

IAS 16 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

IAS 19 Työsuhde-etuudet

IAS 20 Julkisten avustusten kirjanpidollinen käsittely ja julkisesta tuesta tilinpäätöksessä esitettävät tiedot

IAS 21 Valuuttakurssien muutosten vaikutukset

IAS 23 Vieraan pääoman menot

IAS 24 Lähipiiriä koskevat tiedot tilinpäätöksessä

IAS 26 Eläke-etuusjärjestelyjen kirjanpito ja raportointi

IAS 27 Erillistilinpäätös

IAS 28 Sijoitukset osakkuus- ja yhteisyrityksiin

IAS 29 Taloudellinen raportointi hyperinflaatiomaissa

IAS 32 Rahoitusinstrumentit: esittämistapa

IAS 33 Osakekohtainen tulos

IAS 34 Osavuosikatsaukset

IAS 36 Omaisuuserien arvon alentuminen

IAS 37 Varaukset, ehdolliset velat ja ehdolliset varat

IAS 38 Aineettomat hyödykkeet

IAS 39 Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen

IAS 40 Sijoituskiinteistöt

IAS 41 Maatalous

IFRIC-tulkinnat

IFRIC 1 Käytöstä poistamista ja alkuperäiseen tilaan palauttamista koskevien sekä muiden vastaavanlaisten velkojen muutokset

IFRIC 2 Jäsenten osuudet osuustoiminnallisissa yhteisöissä ja muut vastaavat instrumentit

IFRIC 5 Oikeudet osuuksiin rahastoista, jotka on tarkoitettu käytöstä poistamiseen, alkuperäiseen tilaan palauttamiseen ja ympäristön kunnostamiseen

IFRIC 6 Tietyillä markkinoilla toimimisesta aiheutuvat velat – sähkö- ja elektroniikkalaiteromu

IFRIC 7 Tilinpäätöksen oikaisemiseen perustuvan lähestymistavan soveltaminen IAS 29:n Taloudellinen raportointi hyperinflaatiomaissa mukaisesti

IFRIC 10 Osavuosikatsaukset ja arvon alentuminen

IFRIC 12 Palvelutoimilupajärjestelyt

IFRIC 14 IAS 19 – Etuuspohjaisesta järjestelystä johtuvan omaisuuserän yläraja, vähimmäisrahastointivaatimukset ja näiden välinen yhteys

IFRIC 16 Ulkomaiseen yksikköön tehdyn nettosijoituksen suojaukset

IFRIC 17 Muiden kuin käteisvarojen jakaminen omistajille

IFRIC 19 Rahoitusvelkojen kuolettaminen oman pääoman ehtoisilla instrumenteilla

IFRIC 20 Pintamaan poistamisesta aiheutuvat menot avolouhoksen tuotantovaiheessa

IFRIC 21 Julkiset maksut

IFRIC 22 Ulkomaan rahan määräiset liiketoimet ja etukäteisvastike

IFRIC 23 Tuloverokäsittelyjä koskeva epävarmuus

SIC-tulkinnat

SIC-7 Euron käyttöönotto

SIC-10 Julkinen tuki – ei nimenomaista yhteyttä liiketoimintaan

SIC-25 Tuloverot – yhteisön tai sen osakkeenomistajien verotuksellisen aseman muutokset

SIC-29 Palvelutoimilupajärjestelyt: tilinpäätöksessä esitettävät tiedot

SIC-32 Aineettomat hyödykkeet – verkkosivustoista johtuvat menot

Asiakaspalvelumme apunasi

Asiakaspalvelu

Ota yhteyttä meihin!

p. 09 7552 2010 (ark. klo 9–11 ja 13–15)
aspa@stakatemia.fi
Yhteydenottolomake

  • Autamme palveluihin ja tuotteisiin liittyvissä kysymyksissä
  • Palvelemme myös Suomen Tilintarkastajat ry:n jäsenasioissa