Kirjanpidon tietopalvelu – Osakeyhtiön kirjanpito

0 (+ alv 10 %)

Jatkuva tilaus, laskutuskausi 12 kk (ks. tilausehdot)

Tuotetunnus (SKU): 498797 Osastot: , Avainsanat tuotteelle , , ,

Kuvaus

Kattava tietopankki osakeyhtiön kirjanpidosta 

Helppolukuinen ja käytännönläheinen kirjanpidon tietopalvelu jokaiselle osakeyhtiön tilinpäätöksen parissa toimivalle. Tietopalvelusta löytyy ajantasainen tulkintaohjeistus kerättynä yhteen paikkaan. KILAn ratkaisut on purettuna ja käytännön vaikutukset helposti luettavissa. Hakusanalla löydät helposti kaiken asiasisältöön liittyvän lainsäädännön ja tulkinnan.

Palvelussa tiivistetään kirjanpitoon ja tilinpäätöksen laatimiseen liittyvä lainsäädäntö ja kirjanpitolautakunnan yleisohjeet ja lausunnot. Selkeät linkitykset ohjaavat alkuperäisen tiedon äärelle. Palvelu toimii työkaluna kirjanpitäjälle ja auttaa tilinpäätöksen laatijaa ja tilintarkastajaa tilinpäätöksen ongelmakohtien ratkaisemisessa.

Säästä aikaa – kirjanpitolaki, soveltamisohjeet ja käytännön esimerkit yhdessä tietopankissa

 • Kirjanpitolaki ja viranomaislähteet sekä muu oleellinen ohjeistus samassa paikassa
 • Lainsäädännön soveltamis- ja tulkintatilanteet & runsaasti esimerkkejä
 • Tehokas ja laaja hakutoiminto
 • Helppokäyttöinen käyttöliittymä​.

Pysy kartalla – kerromme kuukausittain, mikä on muuttunut ja mistä sinun pitää olla tietoinen

 • Tieto on koottu teemoittain – voit lähestyä asiaa kokonaisuus edellä tai voit etsiä yksittäistä tietoa hakutoiminnalla
 • Palvelua täydentyy jatkuvasti uusilla soveltamis- ja tulkintaohjeilla
 • Tilintarkastajan pohdintoja pinnalla olevista kysymyksistä​.

Ole varma – tietopalvelun asiantuntijat Jaakko Rönkkö ja Mikko Lilja takaavat tiedon oikeellisuuden​

 • Kirjanpidon erityisasiantuntijat tarkastavat sisällön kerran kuukaudessa
 • Ajankohtaisia teemoja avataan laajemmin kuukausittaisessa blogikirjoituksessa.

Kirjanpidon tietopalvelu – Osakeyhtiön kirjanpito soveltuu osakeyhtiöissä toimiville, jotka tekevät tilinpäätöksen kirjanpitolain mukaan (FAS-tilinpäätös). Palvelu keskittyy kotimaiseen kirjanpitolainsäädäntöön.

Lisätiedot

Kirjanpidon tietopalvelu – Osakeyhtiön kirjanpito on päivittyvä onlinepalvelu.
Palvelu toimii henkilökohtaisilla tunnuksilla tai IP-tunnisteisesti.

ISBN 978-952-218-374-3

Tekijänoikeudet
Esipuhe
Asiantuntijaesittely
Ajankohtaista kirjanpidossa
Viimeksi päivitetty

OSAKEYHTIÖN KIRJANPITO

 1. Kirjanpidon ja tilinpäätöksen keskeiset periaatteet
  1. Kirjanpitovelvollisen kokorajat
  2. Kirjanpitovelvollisuus
  3. Tositevaatimukset ja liitetietotosite sekä tase-erittelyt
  4. Tilinpäätöksen sisältö ja toimintakertomus
  5. Kirjanpitolainsäädännön tulkintalähteet ja yleiset tilinpäätösperiaatteet
  6. Yleiset tilinpäätösperiaatteet normeissa ja kirjanpitolautakunnan lausunnoissa
  7. Ei-taloudellisen informaation raportointi
 2. Olennaisuus ja tilinpäätösraportointi
  1. Olennaisuus kirjanpitolaissa
   1. Oikean ja riittävän kuvan yhteyteen liitetyn ja olennaisuuden tilinpäätösperiaatteen perustelut
   2. Vaikutusten arviointia
  2. Olennaisuuden arviointi käytännössä
   1. Olennaisuus ja virheelliset tai puutteelliset tiedot
   2. Olennaisuus, tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja liitetiedot
 3. Arvostus- ja jaksotussäännökset
  1. Tuottojen jaksottaminen ja muut tuloslaskelman erät
   1. Liikevaihto
   2. Muista tuloslaskelman eristä
  2. Pysyvät vastaavat ja poistot
  3. Rahoitusvälineiden ja sijoituskiinteistöjen arvostaminen käypään arvoon
   1. Rahoitusvälineiden käypään arvoon arvostaminen kirjanpitolain mukaan
   2. Käypään arvoon arvostaminen ja IAS-asetus
   3. Käypään arvoon arvostaminen saattaa selkeyttää toiminnallisen tuloksen esittämistä
   4. Milloin arvonmuutos kirjataan tuloslaskelmaan ja milloin suoraan taseen käyvän arvon rahastoon?
   5. Pysyväisluonteisen arvonalentumisen esittäminen tilinpäätöksessä
   6. Käyvän arvon rahasto taseessa
   7. Käypään arvoon arvostamisesta esitettävät tilinpäätös- ja toimintakertomustiedot
   8. Selvitettäviä asioita siirryttäessä rahoitusvälineiden käypään arvoon arvostamiseen
   9. Sijoituskiinteistön merkitseminen käypään arvoon
  4. Rahoitusleasing
   1. Mistä KPL 5:5b §:n mukaisessa rahoitusleasingkäsittelyssä on kysymys?
   2. KPL 5:5b §:n mukainen rahoitusleasingkäsittely kirjanpidossa
   3. Myynti- ja takaisinvuokraus
   4. Muita vuokrasopimuksiin liittyviä asioita
  5. Rahoitukseen liittyviä kirjanpitolautakunnan lausuntoja
  6. Hankintameno ja sen aktivointi
   1. Korkomenot osana pysyvien vastaavien ja vaihto-omaisuuden hankintamenoa
   2. Vaihto-omaisuuden hankintamenon arvostaminen ja jaksottaminen
   3. Hankintamenoon liittyvät liitetiedot tilinpäätöksessä
  7. Kehittämismenot ja muut aineettomat hyödykkeet
   1. Erityisesti huomioitavia asioita
   2. Kehittämistoiminta ja kehittämismenot
   3. Kehittämismenojen kirjanpitokäsittely
    1. Aktivointiedellytykset
    2. Varojenjako
    3. Yhteisöoikeudellinen näkökulma
    4. Siirtymäsäännös
   4. Muiden aineettomien hyödykkeiden kirjanpitokäsittely
    1. Vastiketta vastaan hankitut aineettomat oikeudet
    2. Itse luodut aineettomat oikeudet
    3. Liikearvo
    4. Muut pitkävaikutteiset menot
  8. Pakolliset varaukset
   1. Milloin tulee tehdä pakollinen varaus?
   2. Varauksen määrä
   3. Pakollinen varaus verotuksessa
   4. Pakollisiin varauksiin liittyvät liitetiedot
   5. Pakollisiin varauksiin liittyviä kirjanpitolautakunnan lausuntoja
 4. Liiketapahtumien kirjaaminen ja kirjanpitoaineisto
  1. Liiketapahtumat
  2. Tilit
  3. Tosite
   1. Numerointi
   2. Tositteen sisältö
   3. Muistiotosite
  4. Kirjaaminen
  5. Pää- ja osakirjanpidot
  6. Kirjaamisperusteet tilikauden aikana
  7. Kirjanpidon järjestäminen
   1. Kirjanpitoaineiston muuttaminen
   2. Kirjanpitoaineiston säilyttäminen
  8. Kirjausaika
 5. Pienyritykset ja mikroyritykset
  1. Pienet ensin -periaate
   1. Suojasatamasäännös
   2. Pienet ensin -periaatteen käytännön vaikutukset
  2. Pien- ja mikroyrityksen määritelmä sekä merkitys suomalaiselle tilinpäätösraportoinnille
  3. Lähipiirisäännökset pien- ja mikroyrityksen näkökulmasta
   1. Liitetietoina esitettävät asiat
   2. Mitä riittävän tilinpäätösinformaation laadinta edellyttää yrityksiltä?
   3. Lähipiirilainat ja niistä annettavat tiedot
  4. Pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksen sisältö
   1. Pien- ja mikroyrityksen tuloslaskelma- ja tasekaavat
   2. Pien- ja mikroyritykseltä vaadittavat liitetiedot
   3. Tilinpäätöksen tulee olla selkeä ja yhtenäinen kokonaisuus
 6. Keskikokoyritykset ja suuryritykset
  1. Kirjanpitolain kokoluokista
  2. Oma kirjanpitoasetus keskikokoisille yrityksille ja suuryrityksille sekä keskikokoisille ja suurkonserneille
  3. Kirjanpitoasetuksessa säädetyt liitetietovaatimukset
  4. Kirjanpitoasetuksessa säädetyt tuloslaskelma- ja tasekaavat
 7. Konsernitilinpäätös
  1. Konsernien luokittelua
  2. Konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuus
  3. Konsernin rahoituslaskelma ja konserniaktiiva
  4. Laskennallisten verojen kirjaaminen
  5. Osakkuusyhtiön määritelmä
  6. Konsernitilinpäätöksen liitetiedot
  7. Kirjanpitolautakunnan yleisohje konsernitilinpäätöksen laadinnasta
 8. Pääomalainan tilinpäätöskäsittely
  1. Pääomalaina osakeyhtiölaissa
  2. Pääomalainan kirjanpito- ja tilinpäätöskäsittely

KESKEISET KILAN YLEISOHJEET JA LAUSUNNOT

 1. Keskeiset kirjanpitolautakunnan yleisohjeet ja lausunnot
 2. Kirjanpidon menetelmät ja aineistot
  1. Kirjanpitolautakunnan yleisohje kirjanpidon menetelmistä ja aineistoista 20.4.2021
  2. Yleisohje arvonlisäveron kirjaamisesta (31.10.2017)
 3. Yleiset tilinpäätösperiaatteet
  1. Olennaisuus
   1. Kirjanpitolaki 3:2a §
   2. Kirjanpitolaki 3:3 §
   3. HE 89/2015 vp
   4. Varojen erillisarvostuksesta ja olennaisuusperiaatteesta arvonalennuksessa yms. (1725/2004)
   5. Aikaisempiin tilikausiin liittyvien ja riitautettujen myyntisaamisten kirjaamisesta (1827/2008)
  2. Jatkuvuuden periaate
   1. HE 173/1997 vp
   2. Taseen ostovelkatilille sisällytettävistä eristä (1664/2001)
  3. Johdonmukaisuus
   1. HE 173/1997 vp
   2. Myyntituottojen kirjaamisesta peliliiketoiminnassa (1934/2014)
  4. Sisältöpainotteisuus
   1. Sisältöpainotteisuuden periaatteen tulkinnasta laitevuokrasopimukseen liittyen (1845/2009)
   2. Kaupintavaraston kirjanpidollinen käsittely (1882/2012)
  5. Varovaisuus
   1. Kirjanpitolaki 3:3 §
   2. HE 173/1997 vp
   3. HE 89/2015 vp
  6. Tilinavauksen perustuminen edellisen tilikauden päättäneeseen taseeseen
   1. Tilinpäätösperiaatteiden muutosten ja aikaisempia tilikausia koskevien virheiden käsittelystä tilinpäätöksessä (1750/2005)
  7. Suoriteperuste
   1. Kirjanpitolaki 2:3 § Kirjaamisperusteet
   2. HE 173/1997 vp
  8. Erillisarvostus
   1. HE 173/1997 vp
   2. Varojen erillisarvostuksesta ja olennaisuusperiaatteesta arvonalennuksessa yms. (1725/2004)
  9. Netottamiskielto
   1. Suojauslaskennasta ja koronvaihtosopimusten käsittelystä (1963/2016)
 4. Tilinpäätös ja toimintakertomus
  1. Tilinpäätöksessä ja toimintakertomuksessa edellytettävien tietojen suhteesta (1992/2019)
  2. Pienyrityksen ja pienkonsernin raja-arvojen arvioimisesta (1982/2018)
  3. Tulouttaminen
   1. Tulon kirjaaminen tuotoksi valmistusasteen perusteella (yo 2008)
   2. Liikevaihdon kirjaamisesta sekä ennakkomaksujen esittämisestä (1723/2004) ja Erityisluonteisen välitysmyynnin kirjanpitokäsittely (1350/1995)
   3. Tulojen jaksottamisesta elinkeinotoiminnassa (1812/2008)
   4. Omakustannushintaisen myynnin kirjanpitokäsittelystä (1790/2006) ja Liikevaihdon kirjaamisesta aliurakointitapauksessa (1799/2007)
   5. Perustajaurakoinnin käsittely tilinpäätöksessä (5.6.2017) (yleisohje)
   6. Valmistusasteen mukaisen tuloutusmenettelyn käyttämisestä perustajaurakoinnissa. (1985/2018)
   7. Yleisohje asunto-osakeyhtiöiden ja muiden keskinäisten kiinteistöyhtiöiden kirjanpidosta, tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta (1.2.2017) (yleisohje)
   8. Arvopapereiden myynti- ja hallinnointituottojen merkitsemisestä liikevaihtoon (1735/2004)
   9. Tiehankkeeseen liittyvän elinkaarimallin kirjanpidollisesta käsittelystä (1734/2004)
   10. Liikevaihdon kirjaamisesta sekä ennakkomaksujen esittämisestä (1723/2004)
   11. Lahjoituksen kirjanpidollinen käsittely (1607/2000)
   12. Ammatillisen koulutuksen julkisrahoituksen jaksottamisesta (2008/2020)
  4. Tuloslaskelma muilta osin (pl. tulouttaminen ja poistot)
   1. Fuusiovoiton merkitsemisestä tuloslaskelmaan (1984/2018)
   2. Vuokratuottojen ja -kulujen kirjaamisesta (1642/2001)
   3. Hyvän kirjanpitotavan mukaisesta menettelystä ajoneuvoihin ja koneisiin liittyvien kulujen kirjaamisessa (1854/2010)
   4. Tuloslaskelman erän ”Ulkopuoliset palvelut” sisältö (1573/1999)
   5. Ammatillisen koulutuksen julkisrahoituksen jaksottamisesta (2008/2020)
  5. Pysyvät vastaavat ja poistot
   1. Suunnitelman mukaiset poistot (yleisohje 2007)
   2. OYL:n alaisen kiinteistöosakeyhtiön velvollisuudesta tehdä suunnitelmapoistoja (1830/2008)
   3. Kehittämismenojen aktivoimisesta sekä avustusten kirjaamisesta (1962/2016)
   4. Kiinteiden menojen lukeminen hyödykkeen hankintamenoon (yo 2006)
   5. Osakehuoneiston perusparannusmenojen merkitseminen taseeseen (1588/1999)
  6. Vaihto-omaisuus
   1. Elokuvien esitysoikeuksien kirjaamisesta (1662/2001)
   2. Kiinteiden menojen lukeminen hyödykkeen hankintamenoon (2006)
  7. Saamiset
   1. Aikaisempiin tilikausiin liittyvien ja riitautettujen myyntisaamisten kirjaamisesta (1827/2008)
   2. Ammatillisen koulutuksen julkisrahoituksen jaksottamisesta (2008/2020)
  8. Rahoitus
   1. Pankkilainaan liittyvän koronvaihtosopimuksen käsittelystä tilinpäätöksessä (1912/2014)
   2. Suojauslaskennasta ja koronvaihtosopimusten käsittelystä (1963/2016)
   3. Digitaalisen vertaisvaluutan käsittelystä kirjanpidossa (1895/2012)
   4. Luotollisen shekkitilin käsittelystä asunto-osakeyhtiöiden tilinpäätöksissä ja toimintakertomuksissa (1835/2009)
   5. Varojen erillisarvostuksesta ja olennaisuusperiaatteesta arvonalennuksessa yms. (1725/2004)
  9. Oma pääoma
   1. Tilinpäätösperiaatteiden muutosten ja aikaisempia tilikausia koskevien virheiden käsittelystä tilinpäätöksessä (1750/2005)
   2. Omaan pääomaan merkitylle pääomalainalle suoritettavan tuoton käsittelystä (1979/2018)
  10. Varaukset
   1. Tulon kirjaaminen tuotoksi valmistusasteen perusteella (2008)
   2. Suunnitelman mukaiset poistot (yleisohje 2007)
   3. Kirjanpitolautakunnan lausunto metsäkiinteistöön liittyvistä kirjanpitokysymyksistä (1996/2019)
   4. Valtiontuen palautuksen käsittelystä (1879/2011)
   5. Koronvaihtosopimusten käsittelystä ns. pienen kirjanpitovelvollisen tilinpäätöksessä (1878/2011)
   6. Yleishyödyllisen yhteisön edellytyksestä tehdä vapaaehtoisia varauksia (1659/2001)
  11. Vieras pääoma
   1. Muiden (lyhytaikaisten) velkojen ja siirtovelkojen tilien ryhmittely tilinpäätöksessä (1561/1999)
   2. Laskennalliset verovelat ja -saamiset (yleisohje 2006)
 5. Konsernitilinpäätös
  1. Konsernitilinpäätöksen laatiminen (28.3.2017) (yleisohje)
  2. Eräistä konsernitilinpäätökseen liittyvistä kysymyksistä, kun emoyritys on mikro- tai pienyritys (2006/2020)
  3. Pienyrityksen ja pienkonsernin raja-arvojen arvioimisesta (1982/2018)
  4. Saman konsernin yritysten ja omistusyhteysyritysten käsite (1557/1999)

LAINSÄÄDÄNTÖ

 • Kirjanpitolaki 30.12.1997/1336
 • Kirjanpitoasetus 30.12.1997/1339
 • Valtioneuvoston asetus pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista 30.12.2015/1753
 • Asetus kirjanpitolautakunnasta 19.10.1973/784
 • Kirjanpito- ja tilintarkastusrikos Rikoslaki 19.12.1889/39, 30:9–10 a
 • Ruotsinkielinen lainsäädäntö
 • Englanninkielinen lainsäädäntö
 • Hallituksen esitykset
 • Kirjanpitolautakunnan lausuntoja
 • Kirjanpitolautakunnan yleisohjeet

Kirjoittajat

Mikko Lilja

KHT, JHT, CIA, hallintotieteiden tohtori​
Revisium Oy

Mikko Lilja toimii tilintarkastajana, kouluttajana ja osakkaana taloushallinnon asiantuntijatoimisto Revisium Oy:ssä.

Mikko on luennoinut lukuisissa kirjanpitoa ja tilinpäätöstä käsittelevissä tilaisuuksissa. Hän on lisäksi toiminut yliopisto-opettajana Tampereen yliopiston johtamisen ja talouden tiedekunnassa.

Mikolla on monipuolinen kokemus suomalaisen kirjanpitolainsäädännön erityiskysymyksistä sekä tilinpäätöksen laadinnasta ja tulkinnasta.

Jaakko Rönkkö

KHT, JHT, CIA, hallintotieteiden tohtori​
Revisium Oy

Jaakko Rönkkö toimii osakkaana taloushallinnon asiantuntijatoimisto Revisium Oy:ssä sekä yliopisto-opettajana Tampereen yliopiston johtamisen ja talouden tiedekunnassa.

Jaakolla on laaja-alainen näkemys suomalaisen kirjanpitolainsäädännön erityiskysymyksistä sekä tilinpäätöksen laadinnasta ja tulkinnasta. Hänellä on yli 10 vuoden kokemus eri tilintarkastustoimistoista.

Asiakaspalvelumme apunasi

Asiakaspalvelu

Ota yhteyttä meihin!

p. 09 7552 2010 (ark. klo 9–11 ja 13–15)
aspa@stakatemia.fi
Yhteydenottolomake

 • Autamme palveluihin ja tuotteisiin liittyvissä kysymyksissä
 • Palvelemme myös Suomen Tilintarkastajat ry:n jäsenasioissa