Yrityksen arvonmääritys ja erityiskysymyksiä | Paketti (1.5 pv) | SYKSY 2023

Tulossa syksyllä 2023

Seuraa koulutusta etänä tai tule lähikoulutukseen.
Koulutuksen tallenne on katsottavissa 3 kk ajan.

ILMOITTAUTUMINEN AVAUTUU MYÖHEMMIN

Kuvaus

15Yrityksen arvonmääritys ja Yrityksen arvonmäärityksen erityiskysymyksiä -koulutuksemme tavoitteena on perehdyttää sinut listaamattomien yritysten arvonmäärityskäytäntöihin ja arvonmääritysstandardeihin sekä arvonmääritykseen liittyviin erityispiirteisiin.

Saat koulutuspäivistämme vastauksia erityisesti seuraaviin kysymyksiin:

 • Mistä yrityksen tärkeistä seikoista arvonmääritys muodostuu?
 • Miten toteuttaa arvonmääritysprossesi oikein?
 • Miten yrityksen arvo määritetään teknisesti parhaiden käytäntöjen mukaisesti?
 • Mitä erityisesti huomioon otettavia seikkoja tai tilanteita arvonmääritykseen liittyy?

Arvonmääritystä tarvitaan yrityksen strategisen suorituskyvyn kehittämisessä ja arvioinnissa, rahoitusjärjestelyissä, yrityskauppojen yhteydessä, insentiivi- ja palkitsemisjärjestelmien rakentamisessa sekä taloudellisessa suunnittelussa, raportoinnissa ja verosuunnittelussa.

Koulutuksemme sopii erityisesti talousjohdolle, controllereille, tilintarkastajille, veroasiantuntijoille sekä taloudellisille neuvonantajille.

Saat molemmat koulutukset nyt edullisemmin pakettina – hyödyt hinnassa 150 euroa.

Yrityksen arvonmääritys – mitä, miksi ja miten? -päivässä saat perustiedot ja menetelmät yrityksen arvonmääritykseen. Yrityksen arvonmäärityksen erityiskysymyksiä -koulutus vie sinut askeleen pidemmälle arvonmäärityksen yksityiskohtiin.

Koulutuksessa hyödynnetään ennakkotehtäviä, luentoja sekä käytännön harjoituksia case-perusteisesti.

Ilmoittaudu mukaan ja hanki kattavat tiedot ja taidot yrityksen arvonmäärityksen tulkintaan, analysointiin ja kommunikointiin!

 

 

 

Lisätiedot

Toteutustapa

Etäkoulutus

Hintaan sisältyy kolmen kuukauden käyttöoikeus koulutusaineistoon ja tallenteeseen ST-Onlinessa.
Löydät nämä ST-Onlinen Omat tuotteet -kohdasta.

Jos olet uusi käyttäjä, luomme sinulle ST-Onlineen henkilökohtaisen tilin, josta löydät jatkossa kaikki omat tuotteesi.

Lähikoulutukseen sisältyy lisäksi koulutuspäivän tarjoilut.

Hyödynnä kattavat asiakasetumme.

Tutustu peruutusehtoihin.

Ohjelma- ja kouluttajatiedot päivittyvät lähempänä koulutuksen ajankohtaa.

1. PÄIVÄ

8.30 Ilmoittautuminen ja aamiaistarjoilu 

8.45 Liittyminen etäkoulutukseen  

9.00 Arvonmäärityksen olennaiset lähtökohdat 

 • Mikä on arvo? Mistä muodostuu yrityksen arvon indikaattorit? (total firm value, enterprise value, value of equity, value of share) 
 • Arvonmääritysprosessin avainvaiheet ja niiden merkitys, vaikutus arvoon – miksi yrityksellä voi olla monta arvoa perustellusti? 

KTT, CVA, IVS- asiantuntija Harri Seppänen 

10.00 Tauko 

10.05 Hinnoittelukertoimiin perustuvat arvonmääritysmenetelmät 

 • Hinnoittelukertoimien periaatteet 
 • Verrokkiyritysten valinta 
 • Kaupankäynti- ja yrityskauppakertoimet 
 • Menetelmän vahvuudet ja heikkoudet 

KTT, CVA, IVS- asiantuntija Harri Seppänen ja Director Esko Saura, KPMG  

11.30 Lounastauko 

12.30 Diskontattujen kassavirtojen menetelmä 

 • DCF-mallin periaatteet ja rakenne 
 • Vapaan kassavirran määrittäminen 
 • Pääoman tuottovaatimus ja sen komponentit (WACC) 
 • Terminaali- eli jäännösarvon määrittäminen 
 • Menetelmän vahvuudet ja heikkoudet 

Director Esko Saura, KPMG 

14.15 Tauko 

14.30 Kustannusarvomenetelmä ja menetelmien valinnan kriteerit 

 • Kustannusarvo- ja substanssiarvomenetelmä: periaatteet, soveltamisen avainseikat ja vahvuudet ja heikkoudet 
 • Arvonmäärityksen lähestymistavat ja menetelmän valinta: markkina-arvo-, tuottoarvo- ja substanssiarvomenetelmät – miten valita asianmukainen ja ”oikea” arvonmäärityksen lähestymistapa ja menetelmä? 

KTT, CVA, IVS- asiantuntija Harri Seppänen 

15.00 Koulutus päättyy 

Pidätämme oikeuden muutoksiin 

 

2. PÄIVÄ

8.30 Ilmoittautuminen ja aamiaistarjoilu 

8.45 Liittyminen etäkoulutukseen omalta laitteeltasi 

9.00 Koulutus alkaa 

 • Pääoman kustannus ja diskonttauskorko: tuottovaatimuksen määrittäminen pienille ja keskisuurille listaamattomille yrityksille, ja kun omistaja ei ole hajauttanut riskejä: 
 • BUM-malli, yrityskohtaisen riskilisän scoring-menetelmät ja totaalisen betan käyttö
 • Pääomarakenne ja Bottom Up-beta 
 • Kansainvälisen yrityksen arvonmäärityksen periaatteet ja haasteet: tuottovaatimusten globaali CAPM-malli 

10.00 Tauko  

10.10 Koulutus jatkuu  

 • Arvon tasot ja oikaisut – alennukset ja preemiot: Määräysvallan ja markkinoitavuuden vaikutuksen huomioiminen yrityksen osakkeen arvossa sekä muiden oikaisujen (mm. kontrollietujen, synergiaetujen, avainhenkilön) huomioiminen arvonmäärityksessä 
 • Epävarmuuden huomioiminen arvonmäärityksessä: 
 • Epävarmuuden huomioiminen arvonmäärityksessä ja todennäköisyyksillä painotettujen skenaarioiden mallin soveltaminen. 
 • Taloudellisissa ongelmissa olevien yritysten sekä kasvuyritysten arvonmäärityksen haasteet ja mahdolliset ratkaisut. 

11.30. Kevyt lounas  

11.50 Koulutus jatkuu  

13.00 Koulutus päättyy 

Kouluttajana toimii KTT, CVA, IVS-asiantuntija Harri Seppänen. 

Pidätämme oikeuden muutoksiin 

Kouluttajat

Esko Saura

Director
KPMG

Harri Seppänen

KTT, CVA, IVS-asiantuntija

Asiakaspalvelumme apunasi

Asiakaspalvelu

Ota yhteyttä meihin!

p. 09 7552 2010 (ark. klo 9–11 ja 13–15)
aspa@stakatemia.fi
Yhteydenottolomake

 • Autamme palveluihin ja tuotteisiin liittyvissä kysymyksissä
 • Palvelemme myös Suomen Tilintarkastajat ry:n jäsenasioissa