Ajankohtaista asiaa IFRS-standardeista

”Osallistuin ST-Akatemian IFRS Update -koulutukseen. Minulla ei ollut aiempaa kokemusta ST-Akatemian koulutuksista. Koulutus osoittautui erinomaiseksi! Siellä käsiteltiin mm. IFRS-standardien sääntelyssä tapahtuvia muutoksia sekä muuttuvia tietovaatimuksia.

Koulutus oli tehokas ja juuri minun tilanteeseeni sopiva. Parasta koulutuksessa oli sen vaikuttavuus omaan työhöni, voin käyttää saamaani tietoa päivittäisissä työtehtävissäni.”

Liisa Viima
Finance Manager, interim

Bonava Suomi Oy