Kirjanpito – avaimet yrityksen talouteen

 

Kirjanpito on yrityksen talouden hallinnan yksi tärkeimmistä toiminnoista. Sen avulla toteutetaan koko yrityksen talouden rekisteröintitehtävä ja sen oikeellisuus vaikuttaa moniin kokonaisuuksiin – kuten esimerkiksi tilinpäätöksen analysointiin. Siis mm. siihen, miten yritystä arvioidaan ulkopuolisten silmin. Asiaan onkin tästäkin syystä syytä asennoitua riittävällä vakavuudella ja intensiteetillä. Kirjanpidon hallinta edellyttää monien asiakokonaisuuksien hallintaa, mutta sen perusteiden hallinta on kaiken a ja o. Näiden periaatteiden ja perusteiden haltuunotto olisi ihan kaikille suositeltavaa.

Kirjanpidon perusteisiin kuuluvat mm. kirjanpitovelvollisuus – siis mitkä tahot ovat velvollisia laatimaan kirjanpidon ja minkä sisältöisenä. Käytännössä vain kahdenkertainen kirjanpito mahdollistaa syvällisemmän talouden perustarkastelun, eikä kirjanpidon ammattilaiset yhdenkertaiseen kirjanpitoon edes tyydy. Sekin on hyvä ymmärtää, miksi näin on.

Kirjanpito – siis se kahdenkertainen – tarkoittaa liiketapahtumien kirjaamista siten, että jokainen liiketapahtuma kirjataan vähintään kahdelle tilille. Automaatio on kuitenkin johtanut monin paikoin siihen, että ihmiskäsi ei enää kaikilta osin kirjauksiin puutu, vaan kirjauksia eri liiketapahtumista tapahtuu yhä useammin ennalta asetettujen sääntöjen perusteella. Eikä tässä vielä kaikki! Edistyneimmät järjestelmät käyttävät jo esimerkiksi koneoppimista tai tekoälyä hyväkseen. Tämä taas voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että osa käsiteltävästä aineistosta ohjautuu aikaisempien ratkaisujen perusteella ja muodostaa kirjanpitoa paljolti itsenäisesti. On kuitenkin hyvä huomata, että näiden oikeellisuutta tulee edelleen kontrolloida edistyneimmissäkin ratkaisuissa vähintään pistokokein.

Kirjanpidon perusteiden hallinta tärkeää

Miksi edellä esitetty tekee kirjanpidon perusteiden hallinnasta entistäkin tärkeämpää? Monet nimittäin saattavat ajatella, että enää ei tarvitse hallita kirjanpidon perusteita eikä periaatteita, kun järjestelmät tekevät sen puolestamme. Ei! Nyt näiden asioiden hallinta on aikaisempaakin tärkeämpää. Nimittäin, jos emme ymmärrä, mitä järjestelmämme tekee ja mihin se johtaa, ollaan helposti järjestelmien vietävänä ja väärät massavirheet johtavat vääriin lopputuloksiin. Ja samalla vähintään yhtä olennaista on se, että jos emme ymmärrä mitä verhojen takana tapahtuu ja miksi, niin miten voisimme ymmärtää esimerkiksi sitä, mitä lopputulos tarkoittaa tai mistä syystä lopputulos on tietynlainen.

Kirjanpidon osaaja ymmärtää, millä perusteilla vaikkapa myynnit ja hankinnat esitetään kirjanpidossa tulokseen vaikuttavasti tai tulokseen vaikuttamattomasti. Samalla hän hallitsee erilaisten pitkävaikutteisten erien kuten koneiden ja kaluston erilaisten rahoitusvaihtoehtojen vaikutukset yrityksen talouden hallinnassa. Esimerkiksi miten vaikuttaa omaksi hankittu verrattuna vuokrattuun laitteistoon jne. Kirjanpidon perusteiden hallinta on – kuten sanottua – laajojen asiakokonaisuuksien kanssa toimimista. Tätä voisi perustella pitkällä listalla, mutta jo edellä esitetty antaa kuvaa, mistä on kysymys.

Arvonlisäverotuksen riittävä hallinta

Kirjanpidon perusteiden ymmärtäminen edellyttää myös arvonlisäverotuksen riittävää hallintaa. Nimittäin käytännössä joka ikinen liiketapahtuva edellyttää myös kannanottoa siihen, miten se tulisi käsitellä arvonlisäverotuksellisesti. Onko myynti arvonlisäverollista vai ei ja millä perusteella. Tai onko jokin hankinta vähennyskelpoista vai ei ja millä perusteella. Näiden kysymysten vastausten perusteella laaditaan myös kirjanpito. Ratkaisuilla on siis vaikutusta myös kirjanpitoon ja sen lopputulokseen.

Kirjanpidosta johdetaan myös tilinpäätös, joka on esimerkiksi osakeyhtiömuotoisilla yrityksillä julkinen. Kun ymmärrät, miten esitetyt luvut syntyvät tai mitkä seikat ja miksi esitettyihin lukuihin vaikuttavat, ymmärrät merkittävästi enemmän myös yrityksen raporteista. Olivatpa ne julkisia tilinpäätöksiä tai esimerkiksi sisäisiä raportteja.

Kirjanpidon perusteet ja periaatteet on suositeltavaa ottaa haltuun!

CEO, yrittäjä Kari Alhola, Alhola Consulting Oy

Ilmoittaudu mukaan kirjanpidon peruskurssille

Lue myös Karin blogikirjoitus: Kirjanpito on täynnä haastavia kysymyksiä!

Lisää samasta aiheesta

Blogit

Tilintarkastusasiakkaan raportointiin vaikuttavien tietovirtojen tunteminen ja riskien arviointi

ISA 315 -standardin mukaan tilintarkastajan on riskienarviointitoimenpiteitä suorittamalla muodostettava käsitys tarkastettavan yhteisön tilinpäätöksen laatimisen kannalta […]
Lue lisää
Blogit

Kirjanpito on täynnä haastavia kysymyksiä!

Kirjanpitoon ja tilinpäätökseen liittyy lukuisia erityiskysymyksiä, joita tulee käytännössä ratkaista tapauskohtaisesti. Viime vuosien aikana on […]
Lue lisää
Blogit

ESG-koulutukset: missä järjestyksessä ne suoritetaan Rajaton-koulutuspalvelussa?

Miten ja mitkä ESG-koulutukset kannattaa käydä läpi Rajattomassa? Kestävyysraportoinnin aloittaminen on monissa yrityksissä ajankohtaista ja […]
Lue lisää

Lisää samasta aiheesta

Poimintoja ST-Akatemian tuotteista ja palveluista

Scroll to Top