Miten tunnistat luotettavan arvonmäärityksen?

Yrityksen arvonmääritys | Opas luotettavan arvonmäärityksen yleisistä periaatteista ja vaatimuksista arvonmäärityksen laatijoille ja käyttäjille.

Yrityksen arvonmääritys | Käytännössä voit edelleen törmätä tähän: ”Kolmenkymmenen viiden vuoden kokemukseni perusteella kohteen arvo on 1.75 meuroa … +/–10%.” 

Muodostiko tämä todellisuuteen perustuva ja virallisista yhteyksistä mukailtu lausunto ”riittävän ja luotettavan” todistusaineiston ja mielipiteen arvonmäärityksen kohteen arvosta? Antaisitko itse arvonmäärityksen toteuttajana kyseisen lausunnon? Luottaisitko arvonmääritysinformaation käyttäjänä tähän informaatioon päätöksissäsi? Voisiko tämän lausunnon perusteella arvostaa omaisuus- tai velkaeriä tilinpäätösraportoinnissa, verotuksessa ja muissa lain tai sopimusten vaatimissa tilanteissa? 

Todennäköisesti antamasi vastaus kaikkiin neljään kysymykseen on ”ei” – tai ainakin sen pitäisi olla ”ei” – mutta silti käytännössä voidaan joutua tekemään merkittäviä päätöksiä kyseisen ”evidenssin” perusteella. Kyseinen lausunto täytti IVS (kansainväliset arvonmääritys- eli arviointistandardit) Sanaston 20.29 arvon käsitteen määritelmästä kuvauksen ”arvo on mielipide”. Mutta se ei täytä johdonmukaisen, objektiivisen ja luotettavan – tai läpinäkyvän ja vertailukelpoisen – sekä ammatillisesti ja eettisesti hyväksyttävän arvonmäärityksen vaatimuksia.  

Ohje IVS-standardien periaatteisiin ja vaatimuksiin  

LATAA TÄSTÄ PIKAOPAS IVS-STANDARDIEN YLEISIIN PERIAATTEISIIN

IVS-standardit (International Valuation Standards) eli kansainväliset arvonmääritys- tai arviointistandardit ohjeistavat johdonmukaisen, objektiivisen ja luotettavan arvonmäärityksen toteutusta sekä raportointia. Se on tärkeä lähde niin arvonmäärittäjille kuin arvonmääritysten toimeksiantajille ja käyttäjille sekä arvonmääritysten tarkastajille.  

Myös tilintarkastajan on ymmärrettävä – vaikka ei itse laatisikaan arvonmäärityksiä – muiden asiantuntijoiden tekemää työtä ja pystyttävä arvioimaan työn laatua ja luotettavuutta. Opas antaa ohjeistusta myös arvonmääritysten arvioinnille sekä tarkastamiselle. 

Oheisesta oppaasta löydät tiivistetyn oheistuksen IVS-standardien yleisiin periaatteisiin, keskeisiin käsitteisiin sekä vaatimuksiin. Ohjeet käyvät niin eri varallisuuslajien arvonmäärityksiin (mm. yritykset, kiinteistöt, kiinteä ja irtain omaisuus) kuin eri arvonmääritystarkoituksiin (mm. transaktiot, verotus, tilinpäätösraportointi). 

Kirjoittaja

Harri Seppänen, KTT, CVA® on riippumaton yritysten arvonmäärityksen sekä taloudellisen suorituksen mittauksen ja analysoinnin asiantuntija, kouluttaja ja tutkija. Hän on ainut suomalainen NACVA (U.S.A) ja EACVA (Europe) hyväksymä Practitioner Member sekä CVA® koulutuksen ja tutkinnon suorittanut yrityksen arvonmäärityksen ja analysoinnin asiantuntija. Hän myös Aalto-yliopiston laskentatoimen laitoksen vieraileva tutkija (ei työsuhde). Hän kouluttaa ST-Akatemian yrityksen arvonmäärityksen sekä taloudellisen suorituksen mittaamisen ja analysoinnin ohjelmissa. Hän tehnyt soveltavan tutkimuksen yleisesti kansainvälisesti hyväksytyistä arvioinnin periaatteista (YHAP), johon myös tämän blogin liitteenä oleva opas perustuu. Tutkimusta on tukenut Jenny ja Antti Wihurin rahasto.  

Koulutukset

Harri Seppänen on toiminut kouluttajana mm. suositussa Yrityksen arvonmääritys -koulutuksessa. Katso kaikki ajankohtaiset sisäisen laskennan koulutukset Rajaton-koulutuspalvelusta.

Lue myös Harrin blogikirjoitus: Mikä arvo? Transaktiohinta kertoo – Woltilta odotetaan hypervolttia

Lisää samasta aiheesta

Blogit

Tilintarkastusasiakkaan raportointiin vaikuttavien tietovirtojen tunteminen ja riskien arviointi

ISA 315 -standardin mukaan tilintarkastajan on riskienarviointitoimenpiteitä suorittamalla muodostettava käsitys tarkastettavan yhteisön tilinpäätöksen laatimisen kannalta […]
Lue lisää
Blogit

Kirjanpito on täynnä haastavia kysymyksiä!

Kirjanpitoon ja tilinpäätökseen liittyy lukuisia erityiskysymyksiä, joita tulee käytännössä ratkaista tapauskohtaisesti. Viime vuosien aikana on […]
Lue lisää
Blogit

ESG-koulutukset: missä järjestyksessä ne suoritetaan Rajaton-koulutuspalvelussa?

Miten ja mitkä ESG-koulutukset kannattaa käydä läpi Rajattomassa? Kestävyysraportoinnin aloittaminen on monissa yrityksissä ajankohtaista ja […]
Lue lisää

Lisää samasta aiheesta

Poimintoja ST-Akatemian tuotteista ja palveluista

Scroll to Top