Arvonmääritys ei ole enää mutua

Lisää si

Arvonmääritysten merkitys yritystoiminnassa tuntuu vain jatkavan kasvuaan. Omassa työssäni PwC:llä tarve määrittää arvo jollekin yritykselle, liiketoiminnalle tai omaisuuserälle tulee vastaan koko ajan useammissa yhteyksissä.

Verotuksen puolella käypä arvo ottaa koko ajan suuremman roolin, etenkin erilaisten transaktioiden ja siirtohinnoittelun kyseessä. Suomalaiset veroviranomaiset ymmärtävät nykyään erittäin hyvin arvonmäärityksiä ja pitkään voimassa ollut verohallinnon ohje perintö- ja lahjaverotuksesta, jota käytettiin paljon paremman puutteessa myös muissa yhteyksissä, näyttää nykyään hyvin erilaiselta kuin aiemmin. Aiemmin hyvin kaavamaisesti tehdyt arvonmääritykset eivät enää useinkaan kelpaa verotuksen pohjaksi.

Muutama vuosi sitten tullut mahdollisuus ennakolliseen keskusteluun tarjoaa erinomaisen tilaisuuden keskustella arvonmääritysmenetelmistä ja niissä käytetyistä oletuksista. Keskustelut viranomaisten kanssa ovat haastavampia, mutta samalla lopputuloksen kannalta selvästi parempia. Ennakollisen keskustelun joustavuus sopii erittäin hyvin vuoropuheluun arvonmäärityksen menetelmistä ja oletuksista.

Tilinpäätösten puolella selkeä esimerkki arvonmääritysten leviämisestä on viime vuonna voimaan tullut uusi vuokrasopimuksia koskeva IFRS 16 -standardi. Standardista on monenlaisia mielipiteitä, mutta joka tapauksessa se toi mukanaan taloudellisen eliniän ja diskonttokorkojen määrittämistä uusissa yhteyksissä. IFRS-standardit eivät kosketa kaikkia suomalaisia yhtiöitä suoraan, mutta ne ohjaavat selvästi myös suomalaisia tilinpäätöskäytäntöjä.

Uskon, että arvonmääritysten merkityksen kasvu jatkuu. Verotuksen ja tilinpäätösasioiden lisäksi myös esimerkiksi sijoitustoimintaan liittyvä raportointi edellyttää aiempaa luotettavampia arvonmäärityksiä ja eri tahot tottuvat koko ajan haastamaan huonosti tehtyjä arvonmäärityksiä.

Arvonmäärityksiin liittyvä osaaminen ja ymmärrys on kasvanut myös muualla ja liian kevyesti tehdyt arvonmääritykset eivät usein enää riitä. Oletuksia ja käytettyjä menetelmiä pitää pystyä perustelemaan selvästi aiempaa paremmin.

Lisää samasta aiheesta

Blogit

Arvonmääritys ei ole enää mutua

Lisää si Arvonmääritysten merkitys yritystoiminnassa tuntuu vain jatkavan kasvuaan. Omassa työssäni PwC:llä tarve määrittää arvo […]

Lue lisää
Blogit

Verotuksen ja kirjanpidon väliset erot haasteena veroilmoituksen laadinnassa

Timo Partanen: Vaikka osakeyhtiön veroilmoitus perustuukin pitkälti yhtiön tilinpäätökseen, on verotuksen ja kirjanpidon välillä lukuisia eroja, jotka on osattava huomioida veroilmoitusta laadittaessa.

Lue lisää
Blogit

Mikä siinä tilintarkastuksessa oikein maksaa?

Riitta Laine: Mitkä tekijät kasvattavat tilintarkastukseen kuluvaa aikaa? Tilintarkastukseen käytetty aika vaikuttaa hintaan.

Lue lisää

Lisää samasta aiheesta

Poimintoja ST-Akatemian tuotteista ja palveluista

Scroll to Top