Arvonmääritys ei ole enää mutua

Lisää si

Arvonmääritysten merkitys yritystoiminnassa tuntuu vain jatkavan kasvuaan. Omassa työssäni PwC:llä tarve määrittää arvo jollekin yritykselle, liiketoiminnalle tai omaisuuserälle tulee vastaan koko ajan useammissa yhteyksissä.

Verotuksen puolella käypä arvo ottaa koko ajan suuremman roolin, etenkin erilaisten transaktioiden ja siirtohinnoittelun kyseessä. Suomalaiset veroviranomaiset ymmärtävät nykyään erittäin hyvin arvonmäärityksiä ja pitkään voimassa ollut verohallinnon ohje perintö- ja lahjaverotuksesta, jota käytettiin paljon paremman puutteessa myös muissa yhteyksissä, näyttää nykyään hyvin erilaiselta kuin aiemmin. Aiemmin hyvin kaavamaisesti tehdyt arvonmääritykset eivät enää useinkaan kelpaa verotuksen pohjaksi.

Muutama vuosi sitten tullut mahdollisuus ennakolliseen keskusteluun tarjoaa erinomaisen tilaisuuden keskustella arvonmääritysmenetelmistä ja niissä käytetyistä oletuksista. Keskustelut viranomaisten kanssa ovat haastavampia, mutta samalla lopputuloksen kannalta selvästi parempia. Ennakollisen keskustelun joustavuus sopii erittäin hyvin vuoropuheluun arvonmäärityksen menetelmistä ja oletuksista.

Tilinpäätösten puolella selkeä esimerkki arvonmääritysten leviämisestä on viime vuonna voimaan tullut uusi vuokrasopimuksia koskeva IFRS 16 -standardi. Standardista on monenlaisia mielipiteitä, mutta joka tapauksessa se toi mukanaan taloudellisen eliniän ja diskonttokorkojen määrittämistä uusissa yhteyksissä. IFRS-standardit eivät kosketa kaikkia suomalaisia yhtiöitä suoraan, mutta ne ohjaavat selvästi myös suomalaisia tilinpäätöskäytäntöjä.

Uskon, että arvonmääritysten merkityksen kasvu jatkuu. Verotuksen ja tilinpäätösasioiden lisäksi myös esimerkiksi sijoitustoimintaan liittyvä raportointi edellyttää aiempaa luotettavampia arvonmäärityksiä ja eri tahot tottuvat koko ajan haastamaan huonosti tehtyjä arvonmäärityksiä.

Arvonmäärityksiin liittyvä osaaminen ja ymmärrys on kasvanut myös muualla ja liian kevyesti tehdyt arvonmääritykset eivät usein enää riitä. Oletuksia ja käytettyjä menetelmiä pitää pystyä perustelemaan selvästi aiempaa paremmin.

Lisää samasta aiheesta

Blogit

Suosittu ESG-R yritysvalmennus starttaa jälleen syksyllä!

Suosittu ESG-R yritysvalmennus on tullut tämän kevään osalta päätökseen. Tiukan lopputentin jälkeen kouraansa sai ESG-R-asiantuntijan […]
Lue lisää
Blogit

Tilintarkastusasiakkaan raportointiin vaikuttavien tietovirtojen tunteminen ja riskien arviointi

ISA 315 -standardin mukaan tilintarkastajan on riskienarviointitoimenpiteitä suorittamalla muodostettava käsitys tarkastettavan yhteisön tilinpäätöksen laatimisen kannalta […]
Lue lisää
Blogit

Kirjanpito on täynnä haastavia kysymyksiä!

Kirjanpitoon ja tilinpäätökseen liittyy lukuisia erityiskysymyksiä, joita tulee käytännössä ratkaista tapauskohtaisesti. Viime vuosien aikana on […]
Lue lisää

Lisää samasta aiheesta

Poimintoja ST-Akatemian tuotteista ja palveluista

Scroll to Top