Yrityksen arvonmäärityksen erityiskysymyksiä 7.10.2022 | Rajaton

Koulutus on katsottavissa 15.1.2023 saakka

Koulutuksemme perehdyttää sinut syvällisemmin pienten ja keskisuurten listaamattomien yritysten arvonmääritykseen. 

Kouluttajan toimii KTT, CVA, IVS-asiantuntija Harri Seppänen.

Lisätietoja koulutuksesta.

OHJELMA

8.45 Liittyminen etäkoulutukseen

9.00 Koulutus alkaa

Pääoman kustannus ja diskonttauskorko: tuottovaatimuksen määrittäminen pienille ja keskisuurille listaamattomille yrityksille, ja kun omistaja ei ole hajauttanut riskejä:
– BUM-malli, yrityskohtaisen riskilisän scoring-menetelmät ja totaalisen betan käyttö
– Pääomarakenne ja Bottom Up-beta
– Kansainvälisen yrityksen arvonmäärityksen periaatteet ja haasteet: tuottovaatimusten
globaali CAPM-malli

10.00 Tauko

10.10 Koulutus jatkuu
Arvon tasot ja oikaisut – alennukset ja preemiot:
– Määräysvallan ja markkinoitavuuden vaikutuksen huomioiminen yrityksen osakkeen
arvossa sekä muiden oikaisujen (mm. kontrollietujen, synergiaetujen, avainhenkilön)
huomioiminen arvonmäärityksessä
Epävarmuuden huomioiminen arvonmäärityksessä:
– Epävarmuuden huomioiminen arvonmäärityksessä ja todennäköisyyksillä painotettujen skenaarioiden mallin soveltaminen
– Taloudellisissa ongelmissa olevien yritysten sekä kasvuyritysten arvonmäärityksen haasteet ja mahdolliset ratkaisut

11.30 Kevyt lounas

11.50 Koulutus jatkuu

13.00 Koulutus päättyy

KTT, CVA, IVS-asiantuntija Harri Seppänen

Pidätämme oikeuden muutoksiin
.

Materiaali

Scroll to Top