Yrityksen taloudellisen suorituksen mittaaminen, analysointi ja toiminnan ohjaaminen

Katsottavissa 30.4.2024 saakka
Kesto: 4 h
OHJELMA

Koulutus antaa työkalut onnistuneelle taloudelliselle päätöksenteolle.

Lisätietoa koulutuksesta

Yrityksen taloudellinen analysointi ja toiminnan ohjaaminen

  • Yrityksen tavoitteet, strategia ja suorituksen mittauksen ja analysoinnin lähtökohdat
  • Operatiivisen suorituskyvyn – kasvun, kannattavuuden ja tehokkuuden sekä kyvyn tuottaa operatiivista kassavirtaa – arvioiminen ja analysoiminen

Yrityksen taloudellinen analysointi ja toiminnan ohjaaminen

  • Rahoituksellisen vahvuuden ja joustavuuden – rahoitusrakenteen, velkavivun hyödyntämisen ja rahoitusriskin, velkojen hoito- ja maksukyvyn, likviditeetin sekä velkakapasiteetin ja luottokelpoisuuden – arvioiminen ja analysoiminen
  • Taloudellisen suorituksen ennustamisen oletusten avainmittarit sekä yksinkertainen mutta tehokas mallittaminen
  • Kannattava kasvu, taloudellinen lisäarvo ja omistaja-arvon luonti ja strategian onnistuminen sekä markkinoiden odotukset kannattavasta kasvusta

Kuvattu: 26.10.2023


Scroll to Top