IFRS-standardit – Perusteet

Koulutuksen opit keskeisten IFRS-standardien perusperiaatteet, joihin perehdyt vertailemalla IFRS-normiston ja Suomen kirjanpitolainsäädännön olennaisia eroja käytännössä. 

Koulutuksessa opit perusperiaatteet keskeisimmistä IFRS-standardeista:
- IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen
- IFRS-standardien käyttöönotto
- IFRS 15 Tulouttaminen – keskeiset periaatteet
- IAS 2 Vaihto-omaisuus
- IAS 37 Varaukset, ehdolliset velat ja oikaisutarpeet.
- IAS 38 ja IAS 16 Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet
- IAS 36 Omaisuuserien arvonalentuminen
- Tiivis katsaus vuokrasopimusten käsittelyyn (IFRS 16)
- IFRS 10 Konsernitilinpäätös ja IFRS 3 Liiketoimintojen yhdistäminen
- IAS 12 Laskennalliset verot.

Scroll to Top