Osakeyhtiölain erityiskysymyksiä

Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää sinut osakeyhtiölain erityiskysymyksiin.

Koulutuksessa käsitellään mm. seuraavia teemoja:

- varojen sijoittaminen 
- varojen jakaminen 
- osakkeet 
- pääomalainat 
- hybridilainat

Scroll to Top