Mukautetut tilintarkastuskertomukset, lähipiiritiedot ja sisäinen valvonta

Koulutus tavoitteena on perehdyttää sinut mukautettuihin tilintarkastuskertomuksiin ja lähipiiritietoihin sekä sisäiseen valvontaan tilintarkastajan näkökulmasta.

Koulutuksessa käsitellään mm. seuraavia kysymyksiä:

- tilintarkastuskertomuksen sisältö  
- mukautetun tilintarkastuskertomuksen systematiikka 
- lähipiiriä koskevat tiedot tilinpäätöksessä 
- sisäisen valvonnan osatekijät

Scroll to Top