IFRS-standardien keskeisiä kysymyksiä (2 pvä)

Koulutus tavoitteena on perehdyttää sinut FRS-standardien ajankohtaisiin ja keskeisiin kysymyksiin.

Koulutuksessa käsitellään mm. seuraavia aiheita:

- IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista 
- IFRS 16 Vuokrasopimukset 
- IAS 36 Omaisuuserien arvon alentuminen 
- Rahoitusinstrumenttistandardit.

Scroll to Top