Kouluttajat

ESG-kouluttajat

Valmennusohjelmassa on mukana suuri joukko erilaisia ESG- ja vastuullisuusasiantuntijoita. Tutustu kouluttajiin ja asiantuntijoihin alta. Kouluttajaesittelyt päivittyvät vuosittain valmennusohjelman edetessä.

Johdanto

Hanna Silvola

Associate Professor, Hanken

KTT Hanna Silvola tutkii ja opettaa vastuullista sijoittamista Hankenilla ja liikkeenjohdon koulutusohjelmissa. Hannan tutkimusalueisiin kuuluvat yritysvastuun mittaaminen, raportointi, varmentaminen ja tulkinta osana taloudellista informaatiota ja päätöksentekoa. Hanna toimii myös moduulien 1-3 moderaattorina.

Lia Heasman

Councel, ESG, OTT, Castrén & Snellman

Lia on vastuullisuusjuristi, jolla on kattava kokemus vastuullisuus- ja ihmisoikeuskysymyksistä. Urallaan hän on erityisesti keskittynyt tunnistamaan merkittäviä ESG-riskejä ja -mahdollisuuksia sekä kehittämään ja toteuttamaan niihin liittyviä hallintotoimenpiteitä.

Riku Lumiaro

Special Expert, Suomen ympäristökeskus Syke

Rikun erityisosaamista on uhanalaisten lajien ja luontotyyppien tilan seuraaminen sekä ilmastonmuutosten vaikutusten arviointi niiden tilaan. Hänen tehtäviinsä kuuluu mm. luonnon monimuotoisuuteen liittyvät asiantuntijatehtävät, lausunnot ja hankkeet sekä luontokuntayhteistyö.

Sami El Geneidy

väitöskirjatutkija, Biodiversity Footprint Team Lead, Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu

Sami on yritysten ympäristöjohtamisen väitöskirjatutkija Jyväskylän yliopistosta. Hän tutkii yritysten ja organisaatioiden hiili- ja luontojalanjäljen laskentaa sekä laskennan kytkentää talouskirjanpitoon. Tutkimuksen tavoitteena on ilmastonmuutoksen ja luonnon monimuotoisuuden huomioiminen laajemmin osana taloudellista päätöksentekoa. Lisäksi Sami johtaa luontojalanjäljen laskennan kehittämiseen keskittyvää tutkimusryhmää.

Tiina Puukkoniemi

Partner (KHT), Sustainability Reporting & Assurance Services Leader, PwC

Tiina on yksi PwC Suomen tilintarkastuspartnereista. Hän toimii myös vastuullisuustietojen varmentajana ja vastaa Suomen PwC:llä yritysvastuun raportointi- ja varmennuspalveluista. Tiinalla on yli 15 vuoden kokemus tilintarkastus- ja varmennuspalveluista sekä erilaisista yritysvastuuraportoinnin kehittämiseen liittyvistä toimeksiannoista eri toimialojen yrityksissä koskien mm. EU-taksonomiaa, Kestävyysraportointidirektiiviä (CSRD) ja sitä koskevia kestävyysraportointistandardeja (ESRS).

Markus Lindqvist

Vastuullisuusjohtaja, Aktia Pankki Oyj

Markus Lindqvist toimii Aktia Pankin vastuullisuusjohtajana. Markuksella on yli viidentoista vuoden kokemus vastuullisen sijoittamisen kehittämisestä Aktialla. Markus on myös vastuullista sijoittamista Suomessa edistävän Finsif ry:n hallituksen jäsen.

Tomas Otterström

Partner, Advisory Corporate Sustainability & Sustainable Finance, KPMG

Tomas on KPMG:n neuvontapalveluiden partneri sekä johtaa kestävän rahoituksen ja yritysvastuun liiketoimintaa Suomessa. Hänen johtamansa liiketoimintayksikkö vastaa johdon konsultoinnin lisäksi kestävyysraportoinnin varmennustoimeksiannoista. Lisäksi Tomas on viiden vuoden ajan johtanut KPMG:n kestävyyden neuvontapalveluita Ruotsissa ja yli kolmen vuoden ajan toiminut KPMG Global Leader, Sustainable Finance -roolissa johtaen kestävän rahoituksen liiketoiminnan kehittämistä KPMG:n kansainvälisessä verkostossa.

Elina Kamppi

Sustainability Specialist, KPMG

Elina Kamppi auttaa KPMG:n asiakkaita kestävän kehityksen edistämiseen liittyvissä kysymyksissä. Elinalla on taustaa finanssialalta ja Euroopan parlamentista, ja hän tuntee erityisen hyvin EU:n kestävän rahoituksen lainsäädännön. Nykyisessä roolissaan hän tukee yrityksiä mm. lainsäädännön toimeenpanossa, kestävyystekijöiden integroimisessa yritysten strategiaan, kestävyysraportoinnissa ja toiminnan varmennuksessa.

Mikael Niskala

Partner, Sustainability Services Leader, PwC

Mikael Niskala työskentelee PwC:llä partnerina. Hänellä on yli 25 vuoden kokemus yritysten kestävyysraportoinnista, varmennuksesta ja raportoinnin käytännöstä. Mikael on ollut mukana asiantuntijajäsenä kehittämässä EU:n kestävyysraportointistandardeja.

Moduuli 1

Hanna Silvola

Associate Professor, Hanken

KTT Hanna Silvola tutkii ja opettaa vastuullista sijoittamista Hankenilla ja liikkeenjohdon koulutusohjelmissa. Hannan tutkimusalueisiin kuuluvat yritysvastuun mittaaminen, raportointi, varmentaminen ja tulkinta osana taloudellista informaatiota ja päätöksentekoa. Hanna toimii moduulien 1-3 moderaattorina.

Hanna Setterberg

Expert in Sustainable Business Finance & Learning Facilitator, Setterberg & Alenius AB

Hanna has a long experience as an expert in sustainable business finance and learning facilitator. She has a PhD in accounting and financial management from Stockholm School of Economics (SSE) and has done research on how capital market participants integrate ESG into their practices. She teaches sustainable finance both to companies and at various business schools.

Elina Peill

Director, Deloitte

Yritysten ulkoisen raportoinnin asiantuntija ja EFRAG Administrative Boardin jäsen. Yli 20 vuoden kokemus ulkoisesta taloudellisesta raportoinnista. Fokuksessa IFRS, ESEF ja viime vuosina kestävyysraportoinnin standardit ja viitekehykset – sekä näiden kaikkien yhteys toisiinsa.

Markus Joas

Manager, Team Leader Sustainable Finance & Corporate Sustainability, KPMG

Markus työskentelee KPMG:llä vastuullisuusasiantuntijana ja tiiminvetäjänä erikoisosaamisalueinaan mm. EU-taksonomia, kestävä rahoitus ja vastuullisuusraportointi. Ennen liittymistään KPMG:lle hän työskenteli eri johtotehtävissä pohjoismaisella finanssisektorilla. Päivittäisessä työssään Markus tukee yrityksiä mm. heidän kestävyysraportoinnissaan ja EU-taksonomiaan liittyvien toimintojen määrittelyssä.

Satu Kuoppamäki

Vastuullisuuspäällikkö, SOK

Satu Kuoppamäellä on pitkä kokemus vastuullisuustyöstä niin kaupan alalla kuin finanssisektorilla. Nykyisessä roolissaan S-Ryhmässä hän vastaa luonnon monimuotoisuudesta ja kestävästä kuluttamisesta.

Terhi Uusitalo

Vastuullisuuspäällikkö, Posti

Terhi on vastuullisuuden eri osa-alueisiin intohimoisesti suhtautuva asiantuntija, joka innostuu vastuullisuuden moninaisista teemoista ja on työskennellyt sekä ympäristö- että sosiaalisen vastuun parissa. Terhillä on kokemusta erilaisista vastuullisuuden kysymyksistä muovin haasteista ihmisoikeuksiin ja toimitusketjujen vastuullisuudesta DEI-teemoihin.

Tomi Pajunen

Senior Manager, Data and Impact Solution Lead, ESG Advisory, PwC

Tomi Pajunen työskentelee PwC:llä yritysten ilmasto- ja ympäristökysymysten sekä kestävyysraportoinnin varmennuksen sekä prosessien ja järjestelmien kehityksen parissa riippumattomana asiantuntijana. Hänellä on yli 20 vuoden käytännön kokemus raportoinnin viitekehyksistä, standardeista sekä raportointiprosessien ja -järjestelmien kehittämisestä johtavien Pohjoismaisten yritysten kanssa.

Heidi Saarikko

Manager, ESG Advisory, PwC

Heidi tukee PwC:n asiakkaita ESG neuvonannossa erityisesti liittyen ilmasto-ohjelmien laatimiseen, päästölaskentaan, päästövähennyskeinojen analysointiin, ilmastotavoitteiden asettamiseen (SBTi) sekä kestävyysraportointidirektiivin (CSRD) ja sitä koskevien standardien (ESRS) soveltamiseen käytännössä. Heidi on taustaltaan strategiakonsultti, joten hän tukee myös strategia- ja transaktiotoimeksiantoja ESG asiantuntijana.

Hanna Liappis

Yritysvastuuasiantuntija, Taigawise Oy

Hanna Liappis on yritysvastuuasiantuntija, kouluttaja ja Taigawise Oy:n yrittäjä, jonka sydän sykkii erityisesti kestävyysraportoinnille, olennaisuusarvioinnille sekä vastuullisuuden mittaamiselle. Työssään Hannan tavoitteena on toimia tulkkina yritysvastuun teorian ja käytännön välissä ja auttaa asiakkaitaan johtamaan vastuullisuuttaan tehokkaalla tavalla liiketoimintastrategiansa mukaisesti. Hannan asiantuntemusta ovat käyttäneet pienet ja suuret yhtiöt sekä yliopistot ja ammattikorkeakoulut.

Kirsi Saaristo

Kestävyys/ ESG raportoinnin & varmennuksen johtaja, KPMG

Kirsillä on 20 vuotta kokemusta kestävyysraportoinnista pörssiyhtiöistä sekä ESG varmentajana KPMG:llä

Jani Hohti

Väitöskirjatutkija, Jyväskylän yliopisto

Moduuli 2

Hanna Silvola

Associate Professor, Hanken

KTT Hanna Silvola tutkii ja opettaa vastuullista sijoittamista Hankenilla ja liikkeenjohdon koulutusohjelmissa. Hannan tutkimusalueisiin kuuluvat yritysvastuun mittaaminen, raportointi, varmentaminen ja tulkinta osana taloudellista informaatiota ja päätöksentekoa. Hanna toimii moduulien 1-3 moderaattorina.

Elina Peill

Director, Deloitte

Yritysten ulkoisen raportoinnin asiantuntija ja EFRAG Administrative Boardin jäsen. Yli 20 vuoden kokemus ulkoisesta taloudellisesta raportoinnista. Fokuksessa IFRS, ESEF ja viime vuosina kestävyysraportoinnin standardit ja viitekehykset – sekä näiden kaikkien yhteys toisiinsa.

Eelis Paukku

OTT, KTM, DI, KHT, Lupalakimies, Lakitoimisto KPF

Eelis tutkii ja työskentelee tilinpäätös-, yhtiö- ja ympäristöoikeuden parissa. Eeliksellä on noin 60 akateemista julkaisua eri oikeudenaloilta. Viimeaikaisia tutkimuskohteita ovat olleet viherpesu ja muut väärinkäytökset kestävyys-raporteissa sekä kestävyysraportin asema osana tilinpäätösoikeutta. Työn alla on myös laskentatoimen väitöskirja taloudellista väärinkäytöksistä ja tilintar-kastuksesta. Päätoimisesti Eelis työskentelee ympäristölainsäädännön konsultoinnissa ja talousrikosoikeudenkäyntejä hoitaen.

Miimu Airaksinen

Senior Vice President, Development, SRV Ltd

SRV:n kehitysjohtaja Miimu Airaksinen on tekniikan tohtori ja SRV:n johtoryhmän jäsen, jonka vastuulla on SRV:n elinkaariviisas strategia ja vastuullisuus. Hän toimii myös tällä hetkellä jäsenenä EU:n tutkimus- ja kehittämisohjelma kuuluvan Ilmastoneutraalit ja älykkäät kaupungit -missiossa. Aikaisemmin Miimu toimi RIL ry:n toimitusjohtajana ja sitä ennen VTT:n tutkimusprofessorina. Hänellä on vankka kokemus kestävästä rakentamisesta ja kaupunkikehittämisestä.

TImo Kaisanlahti

Johtava asiantuntija, Työ- ja elinkeinoministeriö

TImo toimii lainvalmistelutehtävissä kirjanpitolainsäädännön osalta sekä kirjanpitolautakunnan puheenjohtana .

Kaarina Saramäki

ESG Lead, OP Ryhmä

Kaarina toimii johtavana asiantuntijana OP ryhmän ESG- ja vastuullisuustiimissä. Hän työskentelee muun muassa taksonomian sekä muiden ympäristö- ja ilmastoasioiden parissa. Taustaltaan hän on ympäristöasiantuntija ja on aiemmassa työssään virkamiehenä ollut jäsenenä EU:n jäsenmaiden kestävän rahoituksen asiantuntijaryhmässä.

Eeva Ketvel

Sustainalibitlility Manager, Ilmarinen

Eeva toimii yritysvastuupäällikönä viestinnän ja markkinoinnin tiimiissä. Hänen tehtävänään on kehittää Ilmarisen yhtiötason vastuullisuustyötä ja koordinoida kestävyysohjelman toimeenpanoa ja seurantaa.

Moduuli 3

Hanna Silvola

Associate Professor, Hanken

KTT Hanna Silvola tutkii ja opettaa vastuullista sijoittamista Hankenilla ja liikkeenjohdon koulutusohjelmissa. Hannan tutkimusalueisiin kuuluvat yritysvastuun mittaaminen, raportointi, varmentaminen ja tulkinta osana taloudellista informaatiota ja päätöksentekoa. Hanna toimii moduulien 1-3 moderaattorina.

Eelis Paukku

OTT, KTM, DI, KHT, Lupalakimies, Lakitoimisto KPF

Eelis tutkii ja työskentelee tilinpäätös-, yhtiö- ja ympäristöoikeuden parissa. Eeliksellä on noin 60 akateemista julkaisua eri oikeudenaloilta. Viimeaikaisia tutkimuskohteita ovat olleet viherpesu ja muut väärinkäytökset kestävyys-raporteissa sekä kestävyysraportin asema osana tilinpäätösoikeutta. Työn alla on myös laskentatoimen väitöskirja taloudellista väärinkäytöksistä ja tilintar-kastuksesta. Päätoimisesti Eelis työskentelee ympäristölainsäädännön konsultoinnissa ja talousrikosoikeudenkäyntejä hoitaen.

Scroll to Top