Kouluttajat

ESG-kouluttajat

Valmennusohjelmassa on mukana suuri joukko erilaisia ESG- ja vastuullisuusasiantuntijoita. Tutustu kouluttajiin ja asiantuntijoihin alta. Kouluttajaesittelyt päivittyvät vielä valmennusohjelman edetessä.

Johdanto

Hanna Silvola

Associate Professor, Hanken

KTT Hanna Silvola tutkii ja opettaa vastuullista sijoittamista Hankenilla ja liikkeenjohdon koulutusohjelmissa. Hannan tutkimusalueisiin kuuluvat yritysvastuun mittaaminen, raportointi, varmentaminen ja tulkinta osana taloudellista informaatiota ja päätöksentekoa. Hanna toimii myös moduulien 1-3 moderaattorina.

Eeva Sipilä

CFO and Deputy to CEO, Metso Outotec Oyj

Eeva on työskennellyt pörssiyhtiöiden talous- ja rahoitusjohtajana noin 15 vuoden ajan ja toiminut myös pörssiyhtiöiden hallituksissa ja tarkastusvaliokunnissa. Tänä aikana kestävän kehityksen raportoinnista on tullut valtavirtaa ja kestävä kehitys on myös Metso Outotecin strategian ytimessä.

Riku Lumiaro

Biodiversity and Communications Expert, Suomen ympäristökeskus SYKE

Rikun erityisosaamista on uhanalaisten lajien ja luontotyyppien tilan seuraaminen sekä ilmastonmuutosten vaikutusten seuraaminen ja arviointi. Hänen tehtäviinsä kuuluu mm. luonnon monimuotoisuuteen liittyvät asiantuntijatehtävät, lausunnot ja hankkeet.

Hannu Tyyskä

Director, Nordic Lead for Reward Consulting, EY

Hannun erityisosaamista on yritysten strategian, kulttuurin ja johtamisen yhdenmukaistaminen suunnittelemalla palkkausjärjestelmiä, jotka edesauttavat tavoitteiden ja toivottujen työskentelytapojen toteutumista.

Angelina Kuokkanen

Corporate Responsibility Specialist, FIBS

Angelina toimii yritysvastuuasiantuntijana FIBS:llä ja hänen osaamiseensa kuuluu mm. biodiversiteetti, ilmastonmuutos ja muut ympäristövastuun teemat.

Lia Heasman

ESG & Human Rights Leader, Deloitte (nykyään KPMG Australia)

Lian erityisosaamista on yritysten vastuullisuuskysymykset, kuten ihmisoikeudet, strategia sekä ESG due diligence työ. Hän toimii myös Deloitten globaalin ihmisoikeus-asiantuntijaryhmän johtajana.

Jussi Nokkala

Partner, ESG Advisory Leader, PwC

Jussin erityisosaamista on net zero -strategian johtaminen ja tavoitteiden asettaminen, vihreä rahoitus, ESG-strategia ja implementaatio, sekä vastuullisuuteen liittyvä kehitystyö, reittaus, raportointi ja varmentaminen.

Tomas Otterström

Partner, Advisory Corporate Sustainability & Sustainable Finance, KPMG

Tomas on KPMG:n neuvontapalveluiden partneri sekä johtaa kestävän rahoituksen ja yritysvastuun liiketoimintaa Suomessa. Hänen johtamansa liiketoimintayksikkö vastaa johdon konsultoinnin lisäksi kestävyysraportoinnin varmennustoimeksiannoista. Lisäksi Tomas on viiden vuoden ajan johtanut KPMG:n kestävyyden neuvontapalveluita Ruotsissa ja yli kolmen vuoden ajan toiminut KPMG Global Leader, Sustainable Finance -roolissa johtaen kestävän rahoituksen liiketoiminnan kehittämistä KPMG:n kansainvälisessä verkostossa.

Henni Kinnunen

Manager, Risk Assurance, PwC

Henni aloitti uransa PwC:llä vuonna 2012 prosessi- ja järjestelmätarkastuksessa ja tehnyt tiivistä yhteistyötä tilintarkastustiimien kanssa. Joitain vuosia sitten, ESG-varmennusten yleistyttyä, Henni siirtyi tekemään enemmän ESG- toimeksiantoja ja onkin sittemmin vastannut projektimanagerina muutaman suomalaisen pörssiyhtiön ESG-raportoinnin varmentamisesta. Henni työskentelee myös sisäisessä tarkastuksessa, missä ESG-osaamisesta on suuri apu, sillä ESG ja näiden teemojen johtaminen ovatkin tärkeä osa yhtiöiden operaatioita sekä riskienhallintaa nykypäivänä.

Jukka Vesala

Head of Group Credit Risk Control, Nordea

Nordea-ryhmän luottoriskin hallinnan johtaja. Toiminut pankkivalvonnan johtotehtävissä Euroopan keskuspankissa ja Finanssivalvonnassa ja sitä ennen asiantuntijatehtävissä Suomen Pankissa Ollut aiemmin jäsenenä mm. Euroopan pankkiviranomaisen (EBA) hallintoneuvostossa ja Euroopan investointipankin (EIB) tilintarkastuskomiteassa. Kauppatieteiden tohtori Aalto-yliopistosta.

Marika Nevalainen

Managing Partner Audit and Assurance, Deloitte

Marikalla on 20 vuoden kokemus kansainvälisten konsernien ja pörssiyhtiöiden neuvonannosta useilla toimialoilla. Marikalla on vahvaa osaamista etenkin IFRS-raportoinnista ja yritysjärjestelyistä.

Outi Kuusinen

Audit Manager, Authorized Public Accountant (KHT), Deloitte

Outi on työskennellyt 7 vuotta Deloittella. Hänellä on kokemusta niin pörssiyhtiöiden kuin keskikokoisten ja pienten yhtiöiden tarkastamisesta eri toimialoilta.

Vanessa Nyman

Manager, Sustainability, EY

Moduuli 1

Hanna Silvola

Associate Professor, Hanken

KTT Hanna Silvola tutkii ja opettaa vastuullista sijoittamista Hankenilla ja liikkeenjohdon koulutusohjelmissa. Hannan tutkimusalueisiin kuuluvat yritysvastuun mittaaminen, raportointi, varmentaminen ja tulkinta osana taloudellista informaatiota ja päätöksentekoa. Hanna toimii moduulien 1-3 moderaattorina.

Hanna Setterberg

Expert in Sustainable Business Finance & Learning Facilitator, Setterberg & Alenius AB

Hanna has a long experience as an expert in sustainable business finance and learning facilitator. She has a PhD in accounting and financial management from Stockholm School of Economics (SSE) and has done research on how capital market participants integrate ESG into their practices. She teaches sustainable finance both to companies and at various business schools.

Elina Peill

Director, Deloitte

Yritysten ulkoisen raportoinnin asiantuntija ja EFRAG Administrative Boardin jäsen. Yli 20 vuoden kokemus ulkoisesta taloudellisesta raportoinnista. Fokuksessa IFRS, ESEF ja viime vuosina kestävyysraportoinnin standardit ja viitekehykset – sekä näiden kaikkien yhteys toisiinsa.

Katja Tolkki

ESG Advisor, ORTHEX Group

Katjalla on yli 8 vuoden kokemus vastuullisuusstrategian ja -mittaroinnin kehittämisestä ja vastuullisuusraportoinnista

Tiina Puukkoniemi

Partner (KHT), Sustainability Reporting & Assurance Services Leader, PwC

Tiina on yksi PwC Suomen tilintarkastuspartnereista. Hän toimii myös vastuullisuustietojen varmentajana ja vastaa Suomen PwC:llä yritysvastuun raportointi- ja varmennuspalveluista. Tiinalla on yli 15 vuoden kokemus tilintarkastus- ja varmennuspalveluista sekä erilaisista yritysvastuuraportoinnin kehittämiseen liittyvistä toimeksiannoista eri toimialojen yrityksissä koskien mm. EU-taksonomiaa, Kestävyysraportointidirektiiviä (CSRD) ja sitä koskevia kestävyysraportointistandardeja (ESRS).

Veronica Palmgren

Director, KPMG

Veronicalla on laaja vastuullisuuden osaaminen sekä yritysmaailmasta että finanssialan puolelta. Hänellä on pitkä kokemus rahoitusalalta ja vastuullisuuteen liittyvästä sääntelystä, sekä vastuullisuudesta osana yrityksen strategiatyötä ja riskienhallintaa. Veronica vastaa KPMG:n EU-taksonomiapalveluista ja niiden kehittämisestä.

Satu Kuoppamäki

Sustainability Manager, SOK

Satulla on pitkä kokemus vastuullisuustyöstä niin kaupan alalla kuin finanssisektorilla. Nykyisessä roolissaan S-Ryhmässä hän vastaa luonnon monimuotoisuudesta ja kestävästä kuluttamisesta.

Minna Kröger

Yritysvastuujohtaja, Elisa

Minna on työskennellyt Elisalla Yritysvastuujohtajana reilut 7 vuotta, vastaten Elisan vastuullisuuden strategisesta kehittämisestä, raportoinnista ja sidosryhmätyöstä.

Veikko Sajaniemi

Osakas & johtava konsultti, ilmasto- ja luontopalvelut, Third Rock

Veikko on toiminut yritysvastuun ja uusiutuvien materiaalien asiantuntijatehtävissä Suomessa ja kansainvälisesti vuodesta 2017. Veikon erityisosaamista on hyödyntää yritysvastuun työkaluja, kuten hiilijalanjälkilaskentaa ja kompensointia, tehokkaiden ilmastotoimien aikaansaamiseksi.

Jussi Nokkala

Partner, ESG Advisory Leader, PwC

Jussin erityisosaamista on net zero -strategian johtaminen ja tavoitteiden asettaminen, vihreä rahoitus, ESG-strategia ja implementaatio, sekä vastuullisuuteen liittyvä kehitystyö, reittaus, raportointi ja varmentaminen.

Anu Servo

Partner, Deloitte

Anu Servo toimii Deloittella tilintarkastus- ja varmennuspalveluiden partnerina ja vastaa Deloitten kestävyysraportoinnin varmennuspalveluista Suomessa. Anu on KHT-tilintarkastaja sekä ESG-varmentaja , ja hänen erityisosaamisalueitaan ovat mm. erilaiset varmennustoimeksiannot, CSRD- ja ESRS-sääntely ja EU-taksonomia.

Kirsi Saaristo

ESG-raportoinnin & varmennuksen johtaja, KPMG

Kirsillä on 20 vuotta kokemusta kestävyysraportoinnista pörssiyhtiöistä sekä ESG-varmentajana KPMG:llä

Moduuli 2

Hanna Silvola

Associate Professor, Hanken

KTT Hanna Silvola tutkii ja opettaa vastuullista sijoittamista Hankenilla ja liikkeenjohdon koulutusohjelmissa. Hannan tutkimusalueisiin kuuluvat yritysvastuun mittaaminen, raportointi, varmentaminen ja tulkinta osana taloudellista informaatiota ja päätöksentekoa. Hanna toimii moduulien 1-3 moderaattorina.

Tiina Puukkoniemi

Partner (KHT), Sustainability Reporting & Assurance Services Leader, PwC

Tiina on yksi PwC Suomen tilintarkastuspartnereista ja sen lisäksi hän vastaa Suomen PwC:llä yritysvastuun raportointi- ja varmennuspalveluista. Tiinalla on yli 15 vuoden kokemus tilintarkastus- ja varmennuspalveluista sekä erilaisista yritysvastuutoimeksiannoista eri toimialojen yrityksissä ja yhteisöissä.

Elina Peill

Director, Deloitte

Yritysten ulkoisen raportoinnin asiantuntija ja EFRAG Administrative Boardin jäsen. Yli 20 vuoden kokemus ulkoisesta taloudellisesta raportoinnista. Fokuksessa IFRS, ESEF ja viime vuosina kestävyysraportoinnin standardit ja viitekehykset – sekä näiden kaikkien yhteys toisiinsa.

Kristiina Vares-Wartiovaara

Portfolio Manager & Senior Sustainability Specialist, OP

Kristiinalla on vahvaa kokemusta osakesalkunhoidosta, kestävyystyöstä jaa kehittyvistä markkinoista yli 20 vuoden ajalta. Hän on muun muassa toiminut OP:n edustajana EU:n kestävyysraportoinnin työryhmässä.

Timo Kaisanlahti

Johtava asiantuntija, Työ- ja elinkeinoministeriö

Timo toimii lainvalmistelutehtävissä kirjanpitolainsäädännön osalta sekä kirjanpitolautakunnan puheenjohtana .

Miimu Airaksinen

Senior Vice President, Development, SRV Ltd

Miimu johtaa SRV:n kestävän kehityksen ja elinkaarisuuntautuneen rakentamisen strategiaohjelmaa. Hän on myös tällä hetkellä jäsenenä EU:n Mission Board Assemblyssä, joka keskittyy ilmastoneutraaleihin ja älykkäisiin kaupunkeihin. Ennen liittymistään SRV:hen hän toimi toimitusjohtajana ja hallituksen jäsenenä Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL:ssa ja tutkimusprofessorina VTT:ssä.

Eveliina Leino

Yritysvastuupäällikkö, Ilmarinen

Eveliinalla on yli kymmenen vuoden kokemus finanssialalta, viimeisimmät vuodet vastuullisuuden parissa. Hänet tunnetaan myös ESG-Evenä ja on laajasti perehtynyt sekä vastuullisen sijoittamisen että yritysvastuun teemoihin.

Eeva Ketvel

Viestintäpäällikkö, Ilmarinen

Toimittajataustaisella Eevalla on yli kymmenen vuoden kokemus monipuolisista viestinnän tehtävistä. Nykyään hän on erikoistunut vastuullisuusraportointiin ja -viestintään.

Moduuli 3

Hanna Silvola

Associate Professor, Hanken

KTT Hanna Silvola tutkii ja opettaa vastuullista sijoittamista Hankenilla ja liikkeenjohdon koulutusohjelmissa. Hannan tutkimusalueisiin kuuluvat yritysvastuun mittaaminen, raportointi, varmentaminen ja tulkinta osana taloudellista informaatiota ja päätöksentekoa. Hanna toimii moduulien 1-3 moderaattorina.

Harun Saki

Senior Manager & the Head of Assurance, Accountancy Europe

Harun specializes in auditing, with experience in international auditing standards and ethics. He previously worked as a public sector auditor at the Turkish Court of Accounts and as a financial auditor at the International Board of Auditors for NATO. Harun holds certifications as a CMA and CISA, and he has a master's degree in Banking and Finance.

Vita Ramanauskaité

Manager & Head of Sustainability, Accountancy Europe

Vita specialises in sustainability policy, with a focus on monitoring, analyzing, influencing, and representing the accountancy profession's views on EU sustainability policy. She holds certification in sustainable finance and has a background in public administration and general management.

Kirsi Saaristo

ESG-raportoinnin & varmennuksen johtaja, KPMG

Kirsillä on 20 vuotta kokemusta kestävyysraportoinnista pörssiyhtiöistä sekä ESG-varmentajana KPMG:llä

Marika Nevalainen

Managing Partner Audit and Assurance, Deloitte

Marikalla on 20 vuoden kokemus kansainvälisten konsernien ja pörssiyhtiöiden neuvonannosta useilla toimialoilla. Marikalla on vahvaa osaamista etenkin IFRS-raportoinnista ja yritysjärjestelyistä.

Tiina Puukkoniemi

Partner (KHT), Sustainability Reporting & Assurance Services Leader, PwC

Tiina on yksi PwC Suomen tilintarkastuspartnereista ja sen lisäksi hän vastaa Suomen PwC:llä yritysvastuun raportointi- ja varmennuspalveluista. Tiinalla on yli 15 vuoden kokemus tilintarkastus- ja varmennuspalveluista sekä erilaisista yritysvastuutoimeksiannoista eri toimialojen yrityksissä ja yhteisöissä.

Scroll to Top