Suomen Tilintarkastajat ry:n sertifikaattiopas

Suomen Tilintarkastajat ry:n ESG-varmentaja-sertifikaatti on todistus, jonka henkilö saa suoritettuaan hyväksytysti ESG-valmennusohjelman. Sillä henkilöt voivat osoittaa osaamisensa ja ymmärryksensä kestävyysraportoinnista ja sen varmentamisesta.

Sisällysluettelo

Miksi hankkia ESG-varmentaja-sertifikaatti?

Sertifikaatilla pystyt todentamaan valmennusohjelmasta saamasi osaamisen ja osoittamaan pätevyytesi kestävyysraportoinnin varmentajana.

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) aloittaa kestävyysraportointitarkastajien rekisteröinnin vuoden 2024 alussa. Henkilö, joka on suorittanut ST:n järjestämän ESG-valmennusohjelman, voi rekisteröityä PRH:n hyväksymäksi KRT-tilintarkastajaksi, kun muut edellytykset täyttyvät.

Miten voin saada ESG-varmentaja-sertifikaatin?

Suorittamalla valmennusohjelman hyväksytysti loppukokeineen määrättyyn päivään mennessä.

Kuinka pitkä ESG-valmennusohjelma on?

Noin 60 tuntia opiskelua (verkkokurssi, koulutuspäivät, itsenäinen opiskelu ja kokeet).

Mikä on ESG-valmennusohjelman toteutustapa?

Valmennusohjelma koostuu verkkokurssista, jossa voi edetä omaan tahtiin, sekä etä- ja hybridikoulutuspäivistä. Koulutuspäivistä tulee jälkikäteen tallenteet, joiden avulla voi palata aiheisiin koko valmennusohjelman ajan vuoden loppuun asti. Tallenteet mahdollistavat valmennusohjelman aloittamisen joustavasti. Valmennusohjelmaa ei voi suorittaa enää viimeisen loppukokeen sulkeuduttua ja valmennusohjelma tulee suoritta kokonaisuudessaan toteutusvuoden aikana.

Mitkä ovat ESG-valmennusohjelman keskeisimmät sisällöt?

Kestävyyden taloudellinen merkitys, kestävyyden keskeiset teemat, kestävä rahoitus, kestävyysraportointi, raportoinnin viitekehykset, kestävyysraportin haasteet, kestävyysraportoinnin prosessit, sidosryhmät, EU-taksonomia, raportointistandardit ja kestävyysraportin varmentaminen.

Paljonko ESG-valmennusohjelma maksaa?

Tutustu verkkosivuilta voimassa oleviin hintoihin.

Kuinka ESG-valmennusohjelman kokeet suoritetaan?

Valmennusohjelma sisältää neljä koetta, jotka testaavat jokaisen moduulin aihealueen osaamista.

  • Läpipääsyprosentti: 90 %
  • Toteutustapa: verkkokokeet, jotka ovat itsenäisesti suoritettavissa
  • Pituus: 20 monivalintakysymystä

Mitä osaan ESG-valmennusohjelman jälkeen?

  • Valmennuksen jälkeen sinulla on riittävän hyvä osaaminen ja valmiudet varmentaa kestävyysraportti vaadittavien kriteerien mukaisesti.​
  • Ymmärryksesi varmennusmetodologiasta ja yritysmaailmasta syvenee, mikä tukee kestävyysraportoinnin tarkastamista.​
  • Osaat tehdä perusteltuja johtopäätöksiä ja antaa suosituksia yrityksen vastuullisen toiminnan kehittämisestä.

Mitä termiä voin käyttää ESG-varmentajasta kansainvälisissä yhteyksissä?

  • suomeksi – ESG-varmentaja
  • ruotsiksi – ESG-bestyrkare
  • englanniksi – ESG assurance provider

Pitääkö minun ylläpitää osaamistani ESG-varmentaja-sertifikaatin jälkeen?

Lainsäädäntö ja vaatimukset päivittyvät sekä toimintaympäristö elää jatkuvasti, siten kouluttautuminen sekä osaamisen ylläpito on erittäin tärkeää. Tilintarkastaja on myös velvollinen pitämään yllä ja kehittämään ammattitaitoaan. Ylläpitokoulutuksen myötä saat viimeisimmät tiedot ja todistuksen päivitetystä osaamisestasi.

Julkaistaanko sertifikaatin saaneiden nimet?

Suomen Tilintarkastajat ry ja ST-Akatemia Oy voivat julkaista nimen ja yrityksen kaikista sertifikaatin saaneista, jotka ovat siihen antaneet erillisen luvan. Löydät lisätietoa siitä, miten käsittelemme henkilötietoja tietosuojaselosteistamme ST-Akatemia Oy ja Suomen Tilintarkastajat ry.

Scroll to Top