Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiön tilinpäätösmalli | Onlinejulkaisu

Päivitetty 11/2020 –  Seuraava päivitys 11/2021
Antti Suulamo

0 (+ alv 10 %)

Jatkuva tilaus, laskutuskausi 12 kk (ks. tilausehdot)
Saatavana myös painettuna kirjana

Tuotetunnus (SKU): 165483 Osastot: , Avainsanat tuotteelle , ,

Kuvaus

Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiön tilinpäätösmalli -onlinejulkaisu on kiireisen tilinpäättäjän korvaamaton ja luotettava työkalu.

Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiön tilinpäätösmalli -onlinejulkaisu on käytännönläheinen malli- ja hakuteos, jonka avulla varmistat, että lainsäädännössä ja ohjeistuksessa tapahtuneet viimeisimmät muutokset tulevat huomioiduiksi tilinpäätöksen laadinnassa. Suomessa toimivat kiinteistöyhtiöt ovat pääsääntöisesti pien- tai mikroyrityksiä, joten julkaisumme on laadittu niiden näkökulmasta.

Julkaisu sisältää asunto-osakeyhtiölain tilinpäätöstä koskevien säännösten lisäksi tärkeimmät osakeyhtiölain edellyttämät tiedot toimintakertomuksesta ja liitetiedoista. Käytössäsi on myös pienen esimerkkiyhtiön koko tilinpäätös, tase-erittelyt ja liitetietojen erittelyt.

Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiön tilinpäätösmalli -onlinejulkaisu sisältää tarvitsemasi olennaiset tiedot seuraavista aiheista:

 • tilinpäätös ja toimintakertomus kirjanpitolain, asunto-osakeyhtiölain ja osakeyhtiölain mukaan
 • tuloslaskelma ja tase
 • toimintakertomus
 • liitetiedot
 • luettelo kirjanpidoista ja aineistoista
 • tase-erittelyt
 • tilintarkastus ja toiminnantarkastus.

Julkaisu uudistuu syksyllä 2020 ja siitä tulee uudistuksen myötä entistä käyttäjäystävällisempi ja havainnollisempi. Lisäksi päivityksessä huomioidaan mm.:

 • verotukseen liittyvät oikeustapaukset, keskusverolautakunnan päätökset ja verohallinnon ohjeet 30.9.2020 asti
 • lakimuutokset sekä kirjanpitolautakunnan lausunnot ja muut yleisohjeet 30.9.2020 asti
 • 1.1.2020 voimaantullut tuloverotukseen liittyvä tulolähdejaon muutos.

Online-julkaisun käyttäjäetuja:

 • Käytössäsi aina tuorein versio julkaisusta.
 • Teet haut samalla kertaa kaikista julkaisuista, ei enää erillisten kirjojen selailua.
 • Voit tehdä muistiinpanoja ja tulostaa.
 • Lisäksi saat lisämateriaaleja, joita painetussa kirjassa ei ole.

Onlinejulkaisun tilaajana saat lisäetuna Excel-mallilaskelmia ja hyödyllisiä linkkejä lakeihin ja asetuksiin.

Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiön tilinpäätösmalli -onlinejulkaisun avulla laadit tilinpäätöksen voimassa olevien säädösten mukaisesti – runsaiden esimerkkien kera.

Tämän julkaisun avulla onnistut!

Lisätiedot

ISBN 978-952-218-231-9
YKL 69.2

Tilinpäätös ja toimintakertomus kirjanpitolain, asunto-osakeyhtiölain ja osakeyhtiölain mukaan

 1. Kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta ohjaavat säännökset
  1. Sovellettava yhteisölaki
  2. Kirjanpitovelvollisuus
  3. Velvollisuus laatia tilinpäätös
  4. Konsernitilinpäätös
  5. Tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevat säännökset
  6. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen loppuun saattaminen allekirjoittamisesta rekisteröintiin
  7. Tilintarkastus ja toiminnantarkastus
  8. Tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja kirjanpitoaineiston säilyttäminen
  9. Kiinteistöjen erityiskysymyksiä
  10. Verotus
 2. Toimintakertomus
  1. Yleistä
  2. Oikea ja riittävä kuva
  3. Olennaiset tapahtumat tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen
  4. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä
  5. Vastikerahoituslaskelmat
  6. Pääomalainat
  7. Tiedot yhtiön omaisuuteen kohdistuvista pysyvistä rasitteista ja kiinnityksistä
  8. Talousarvion toteutuminen
  9. Hallituksen esitys voittovarojen käyttämisestä tai tappioiden kattamisesta
  10. Tiedot rakenne- ja rahoitusjärjestelyistä
  11. Omat osakkeet
  12. Yhtiön Varojen väheneminen
  13. Vapaaehtoiset tiedot ja viitteet
 3. Tuloslaskelma ja tase
  1. Yleistä
  2. Tuloslaskelma
  3. Tase
 4. Liitetiedot
  1. Oikeat ja riittävät tiedot
  2. Liitetietojen määrittely yhtiömuodon ja yhtiön koon perusteella
  3. Tilinpäätöksen laatimista koskevat periaatteet
  4. Poikkeukselliset erät
  5. Tilikauden jälkeiset olennaiset tapahtumat
  6. Arvonkorotusrahasto
  7. Pitkäaikaiset lainat
  8. Annetut vakuudet ja taseen ulkopuoliset sitoumukset ja järjestelyt sekä eläkevastuut
  9. Emoyritys
  10. Lainat toimitusjohtajalle ja hallinoelimiin kuuluville henkilöille sekä heidän puolestaan annetut sitoumukset
  11. Liiketoimet intressitahojen kanssa
  12. Henkilöstö
  13. Omien osakkeiden ja osuuksien hankinta ja luovutus
  14. Toimintakertomusta vastaavat tiedot
  15. Oman pääoman muutokset
  16. Muut liitetiedot
 5. Tase-erittelyt, liitetietotositteet ja luettelo kirjanpidoista ja aineistoista
  1. Tase-erittelyt
  2. Liitetietotositteet
  3. Luettelo kirjanpidoista ja aineistoista
 6. Esimerkki pienen asunto-osakeyhtiön tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta (tasekirjasta)

Lisämateriaalit
Esimerkki pienen asunto-osakeyhtiön tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta.
Kirjanpitolautakunnan voimassa olevat yleisohjeet
Kirjanpitolautakunnan lausunnot ja poikkeusluvat
Suomen Tilintarkastajat ry:n ohje sähköisestä tilinpäätösmerkinnästä
Excel-mallilaskelmat
Kilan yleisohjeet
Laki- ja asetusliitteet

Kirjoittajat

Antti Suulamo

Tax Partner
BDO Oy

Asiakaspalvelumme apunasi

Asiakaspalvelu

Palvelemme arkisin klo 9–11 ja 13–15
p. 09 7552 2010 | Yhteydenottolomake
aspa@suomentilintarkastajat.fi

 • Autamme palveluihin ja tuotteisiin liittyvissä kysymyksissä
 • Palvelemme myös Suomen Tilintarkastajat ry:n jäsenasioissa