Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiön tilinpäätösmalli | ILMESTYNYT

ilmestynyt 11/2022
Antti Suulamo

77,00  (+ alv 10 %)

Toimitusaika 3–5 arkipäivää (ks. toimitusehdot)
Toimituskulut 8,00 €/tilaus (+ alv 10 %)
Saatavilla myös onlinejulkaisuna

Tuotetunnus (SKU): 532996 Osastot: , Avainsana tuotteelle

Kuvaus

Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiön tilinpäätösmalli on kiireisen tilinpäättäjän korvaamaton ja luotettava työkalu. 

Käytännönläheisen mallikirjan ja sen sisältämien esimerkkien avulla varmistat, että lainsäädännössä tapahtuneet viimeisimmät muutokset tulevat huomioiduiksi tilinpäätöksen laadinnassa.  

Suomessa toimivat kiinteistöyhtiöt ovat pääsääntöisesti pien- tai mikroyrityksiä, joten kirja on laadittu niiden näkökulmasta. Kirja sisältää asunto-osakeyhtiölain tilinpäätöstä koskevien säännösten lisäksi tärkeimmät osakeyhtiölain edellyttämät tiedot toimintakertomuksesta ja liitetiedoista sekä runsaasti esimerkkejä.  

Kirjassa on myös pienen esimerkkiyhtiön kokonainen tilinpäätös, sekä tase-erittelyt ja liitetietojen erittelyt, mikä helpottaa ja sujuvoittaa tilinpäätöksesi laatimista. 

Kirjan onlinejulkaisusta saat lisäetuna Excel-mallilaskelmia ja hyödyllisiä linkkejä lakeihin ja asetuksiin. 

Päivityksessä on huomioitu mm.:

 • verotukseen liittyvät oikeustapaukset, keskusverolautakunnan päätökset ja verohallinnon ohjeet 30.9.2022 asti
 • lakimuutokset sekä kirjanpitolautakunnan lausunnot ja muut yleisohjeet 30.9.2022 asti.

Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiön tilinpäätösmalli sisältää tarvitsemasi olennaiset tiedot seuraavista asioista: 

 • kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta ohjaavat säännökset
 • toimintakertomus 
 • tuloslaskelma ja tase
 • liitetiedot 
 • tase-erittelyt  
 • liitetietotositteet
 • luettelo kirjanpidoista ja aineistoista.

Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiön tilinpäätösmalli ohjeistaa laatimaan tilinpäätöksen voimassa olevien säädösten mukaisesti.  

Päivitetyn mallikirjan kanssa onnistut!

Lisätiedot

16. uudistettu painos
184 sivua
ISBN 978-952-218-390-3
YKL 69.2

Esipuhe

 1. Kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta ohjaavat säännökset
  1. Sovellettava yhteisölaki
   1. Asunto-osakeyhtiölaki
   2. Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö
   3. Muu asunto-osakeyhtiölakia soveltava osakeyhtiö
   4. Tavallinen kiinteistöosakeyhtiö
  2. Kirjanpitovelvollisuus
  3. Velvollisuus laatia tilinpäätös
  4. Konsernitilinpäätös
  5. Tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevat säännökset
   1. Kirjanpitolaki
   2. Asunto-osakeyhtiölaki
   3. Osakeyhtiölaki
   4. Tilinpäätöstä koskevat yleiset periaatteet
   5. Oikea ja riittävä kuva sekä olennaisuus
   6. Muut yleiset tilinpäätösperiaatteet
  6. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen loppuun saattaminen allekirjoittamisesta rekisteröintiin
   1. Allekirjoittaminen
   2. Vahvistaminen
   3. Rekisteröinti ja julkistaminen
  7. Tilintarkastus ja toiminnantarkastus
   1. Yleistä
   2. Tilintarkastuslain mukainen velvollisuus valita tilintarkastaja
   3. Asunto-osakeyhtiölain mukaiset vaatimukset
   4. Patentti- ja reskisterihallituksen määräämä tarkastaja
   5. Erityinen tarkastus
   6. Tilintarkastus ja toiminnantarkastuskertomus
  8. Tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja kirjanpitoaineiston säilyttäminen
  9. Kiinteistöjen erityiskysymyksiä
   1. Rakennusaikainen kirjanpito
   2. Lainaosuuslaskelma
   3. Huoneiston muuttaminen osakkeeksi
  10. Verotus
   1. Tuloverotuksen pääperiaatteet
   2. Poistot ja arvonalentumiset
   3. Vahvistetut tappiot
   4. Asuintalovaraus
   5. Rahastointi
   6. Luovutusvoitot ja tappiot
   7. Veroilmoituksen antamisvelvoite
   8. Arvonlisäverotus
 2. Toimintakertomus
  1. Yleistä
  2. Oikea ja riittävä kuva
  3. Olennaiset tapahtumat tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen
  4. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä
  5. Vastikerahoituslaskelmat
   1. Yhtiöjärjestyksen perusteella perittävät vastikkeet
   2. Muut vastikkeet
   3. Arvonlisäverovastikkeet
  6. Pääomalainat
  7. Tiedot yhtiön omaisuuteen kohdistuvista pysyvistä rasitteista ja kiinnityksistä
  8. Talousarvion toteutuminen
  9. Hallituksen esitys voittovarojen käyttämisestä tai tappioiden kattamisesta
  10. Tiedot rakenne- ja rahoitusjärjestelyistä
  11. Omat osakkeet
  12. Yhtiön varojen väheneminen
  13. Vapaaehtoiset tiedot
   1. Yleistä
   2. Perustiedot
   3. Hallinto
   4. Kulutustiedot
   5. Haltuunotetut huoneistot
   6. Omistusvaihdokset
   7. Tehdyt ja tulevat korjaukset
   8. Tiedot lainaosuuksista tilinpäätöshetkellä
   9. Hankerahoituslaskelma
 3. Tuloslaskelma ja tase
  1. Yleistä
  2. Tuloslaskelma
   1. Kiinteistön tuloslaskelma
   2. Arvonlisäverollisen kiinteistön tuloslaskelm
   3. Liikekaava ja sen sovellus
  3. Tase
   1. Kiinteistön tase
   2. Arvonlisäverollisen kiinteistön tase
   3. Rakennusaikainen tase
 4. Liitetiedot
  1. Oikeat ja riittävät tiedot
  2. Liitetietojen määrittely yhtiömuodon ja yhtiön koon perusteella
  3. Tilinpäätöksen laatimista koskevat periaatteet
  4. Poikkeukselliset erät
  5. Tilikauden jälkeiset olennaiset tapahtumat
  6. Arvonkorotusrahasto
  7. Pitkäaikaiset lainat
  8. Annetut vakuudet ja taseen ulkopuoliset sitoumukset ja järjestelyt sekä eläkevastuut
  9. Emoyritys
  10. Lainat toimitusjohtajalle ja hallintoelimiin kuuluville henkilöille sekä heidän puolestaan annetut sitoumukset
  11. Liiketoimet intressitahojen kanssa
  12. Henkilöstö
  13. Omien osakkeiden ja osuuksien hankinta ja luovutus
  14. Toimintakertomusta vastaavat tiedot
  15. Oman pääoman muutokset
  16. Muut liitetiedot
   1. Tuloksen ja taseen vertailukelpoisuus
   2. Oikaisut edellisen tilikauden tietoihin
   3. Aikaisempiin tilikausiin kohdistuvat tuotot ja kulut
   4. Aktivoidut korkomenot
   5. Omistus muissa yhteisöissä
   6. Tilinpäätössiirtojen kertymä
   7. Pakolliset varaukset
   8. Saadut vakuudet
   9. Lainaosuudet
 5. Tase-erittelyt, liitetietotositteet ja luettelo kirjanpidoista ja aineistoista
  1. Tase-erittelyt
  2. Liitetietotositteet
  3. Luettelo kirjanpidoista ja aineistoista
 6. Esimerkki pienen asunto-osakeyhtiön tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta 

Kirjoittajat

Antti Suulamo

Tax Partner
BDO Oy

Asiakaspalvelumme apunasi

Asiakaspalvelu

Ota yhteyttä meihin!

p. 09 7552 2010 (ark. klo 9–11 ja 13–15)
aspa@stakatemia.fi
Yhteydenottolomake

 • Autamme palveluihin ja tuotteisiin liittyvissä kysymyksissä
 • Palvelemme myös Suomen Tilintarkastajat ry:n jäsenasioissa