Avoimen ja kommandiittiyhtiön tilinpäätösmalli

ilmestynyt 11/2022
Joonas Pekkinen 

77,00  (+ alv 10 %)

Toimitus 3–5 päivää tilauksesta (ks. toimitusehdot)
Toimituskulut 8,00 €/tilaus (+ alv 10 %)
Saatavilla myös onlinejulkaisuna

Tuotetunnus (SKU): 532997 Osastot: , Avainsana tuotteelle

Kuvaus

Avoimen ja kommandiittiyhtiön tilinpäätösmalli on käytännönläheinen käsikirja henkilöyhtiöiden tilinpäätösten laatijoille.  

Mallikirja on erinomainen apuväline sinulle, joka laadit henkilöyhtiöiden tilinpäätöksiä. Kirjasta saat ohjeet tilinpäätöksen laatimiseen esimerkkien ja voimassa olevien säädösten mukaisesti. 

Kirjassa käydään läpi erikokoisten ja -muotoisten henkilöyhtiöiden raportointivaatimukset runsaiden, käytännönläheisten esimerkkien kera. Kirja sisältää seuraavat kokonaiset esimerkit:  

 • pienen henkilöyhtiön tilinpäätös 
 • mikrokokoisen henkilöyhtiön tilinpäätös 
 • tilinpäätöksen erittelyt. 

Päivityksessä on huomioitu lakimuutokset ja kirjanpitolautakunnan lausunnot ja muut yleisohjeet 30.9.2022 asti sekä verotuksen keskeiset periaatteet ja viimeaikaiset muutokset.

Kirjan onlinejulkaisusta saat lisäetuna Excel-mallitilinpäätökset ja hyödyllisiä linkkejä lakeihin ja asetuksiin.    

Avoimen ja kommandiittiyhtiön tilinpäätösmalli sisältää tilinpäättäjän tarvitsemat olennaiset tiedot seuraavista asioista: 

 • kirjanpitoa ja tilinpäätöstä ohjaavat säännökset 
 • tuloslaskelma 
 • tase 
 • rahoituslaskelma 
 • liitetiedot 
 • pien- ja mikroyhtiön tilinpäätös 
 • konsernitilinpäätös
 • tase-erittelyt, liitetietotositteet ja luettelo kirjanpitokirjoista ja aineistoista
 • verotuksen vaikutus tilinpäätökseen 
 • toimintakertomus. 

Tämän mallikirjan kanssa onnistut ja henkilöyhtiön tilinpäätöksen laatiminen sujuu.

Tutustu sisältöön ja tilaa!

Lisätiedot

14. uudistettu painos
246 sivua
ISBN 978-952-218-391-0
YKL 69.2

Esipuhe

 1. Kirjanpitoa ja tilinpäätöstä ohjaavat säännökset
  1. Kirjanpitovelvollisuus
  2.  Velvollisuus laatia tilinpäätös ja konsernitilinpäätös
   1. Velvollisuus laatia tilinpäätös
   2. Velvollisuus laatia konsernitilinpäätös
  3. Tilinpäätöstä koskevat säännökset
   1. Raportointivaatimukset ja sovellettavat säännökset eri kokoisille yhtiöille
   2. Tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevat säännökset AKL:sta
   3. Kirjanpitolautakunnan yleisohjeet, lausunnot ja poikkeusluvat
  4. Tilinpäätöstä koskevat yleiset periaatteet
   1. Oikea ja riittävä kuva sekä olennaisuus
   2. Muut yleiset tilinpäätösperiaatteet
  5. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen loppuun saattaminen allekirjoittamisesta rekisteröintiin
   1. Allekirjoittaminen
   2. Tilintarkastus
   3. Vahvistaminen
  6. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen rekisteröinti ja julkistaminen
   1. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen rekisteröinti
   2. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen oma julkistaminen
   3. Tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta pyynnöstä annettavat jäljennökset
  7. Kirjanpitoaineiston ja tilinpäätöksen säilyttäminen
   1. Säilyttämisaika
   2. Säilyttämistavat
 2. Tuloslaskelma ja tase
  1. Johdanto
  2. Tuloslaskelma
   1. Esimerkki kululajikohtaisesta tuloslaskelmasta
   2. Esimerkki toimintokohtaisesta tuloslaskelmasta
   3. Yksittäisiä huomioita tuloslaskelmaeristä
  3. Tase
   1. Esimerkki taseesta
   2. Yksittäisiä huomioita tase-eristä
 3. Rahoituslaskelma
 4. Liitetiedot
  1. Johdanto
  2. Tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot
   1. Perustelu esittämistavan muutokselle sekä muutoksen vaikutukset
   2. Oikaisut edelliseltä tilikaudelta esitettäviin tietoihin
   3. Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus
   4. Aiempiin tilikausiin kohdistuvat tuotot ja kulut sekä virheiden oikaisut
   5. Yhdistellyt erät ja useaa tase-erää koskevat tiedot
  3. Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet
   1. Arvostus- ja jaksotusperiaatteet
   2. Toiminnan jatkuvuuden periaate
  4. Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot
   1. Liikevaihto
   2. Poikkeukselliset tuotto- ja kuluerät
   3. Materiaalit ja palvelut
   4. Poistot ja arvonalentumiset
   5. Rahoitustuotot ja -kulut
   6. Tilinpäätössiirrot
  5. Liitetiedot henkilöstöstä ja toimielinten jäsenistä
  6. Liitetiedot tilintarkastajan palkkioista
  7. Taseen vastaavia ja vastattavia koskevat liitetiedot
   1. Pysyvät vastaavat
   2. Vaihto-omaisuus
   3. Saamiset
   4. Oma pääoma
   5. Tilinpäätössiirtojen kertymä
   6. Pakolliset varaukset
   7. Pitkäaikainen vieras pääoma
   8. Lyhytaikainen vieras pääoma
   9. Rahoitusvälineet
  8. Vakuudet, vastuusitoumkset ja taseen ulkopuoliset järjestelyt
   1. Annetut vakuudet
   2. Vastuusitoumukset ja muut vastuut
   3. Yhtiömiehiä koskevat saamiset, velat ja vastuut
  9. Lähipiiriliiketoimet
   1. Kirjanpitoasetuksen vaatimat lähipiiritoimet
   2. AKL:n vaatimat lähipiiriliitetiedot
  10. Konserniin kuuluvaa kirjanpitovelvollista koskevat liitetiedot
  11. Taseen ulkopuoliset varat
  12. Ympäristöasioita koskevat liitetiedot
  13. Rahoituslaskelmaa koskevat liitetiedot
 5. Pien- ja mikroyhtiön tilinpäätös
  1. Johdanto
  2. Esittämistapa
  3. Pienyhtiön tuloslaskelma
   1. Pienyhtiön tuloslaskelman esittäminen
   2. Lyhennetty bruttotuloslaskelma
  4. Pienyhtiön tase
   1. Pienyhtiön taseen esittäminen
   2. Vähimmäisvaatimukset täyttävä pienyrityksen tase
  5. Pienyhtiön liitetiedot
   1. Pienyrityksestä PMA 1 luvun mukaan esitettävät litetiedot
   2. Pienyrityksestä PMA 3 luvun mukaan esitettävät litetiedot
  6. Mikroyrityksen tuloslaskelma ja tase sekä liitetiedot
   1. Mikroyrityksen tuloslaskelma
   2. Mikroyrityksen tase
   3. Mikroyrityksen liitetiedot
  7. Pien-ja mikroyrityksen toimintakertomus
 6. Konsernitilinpäätös
  1. Johdanto
  2. Konsernin kululajikohtainen tuloslaskelma
  3. Konsernin kululajikohtainen tase
  4. Konsernin rahoituslaskelma
  5. Konsernin liitetiedot
   1. Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet
   2. Tytär- ja osakkuusyrityksistä annettavat tiedot
   3. Muut konsernia koskevat liitetiedot
   4. Avoimesta ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain vaikutukset konsernin liitietoihin
 7. Tase-erittelyt, liitetietotositteet ja luettelo kirjanpitokirjoista ja aineistoista
  1. Tase-erittelyt
   1. Kirjanpitoasetuksen määräykset
   2. Vaihto-omaisuuden tase-erittelyt ja inventaarilistat
  2. Liitetietotositteet
  3. Luettelo kirjanpidoista ja aineistoista
 8. Henkilöyhtiöiden verotus ja verotuksen vaikutus tilinpäätökseen
  1. Yksityisotot ja -sijoitukset
  2. Henkilöyhtiö on itsenäinen laskentayksikkö
  3. Tulolähteet
  4. Tulolajit: pääomatulo ja ansiotulo
  5. Nettovarallisuus määrää pääomatulon määrän
  6. Verotettavan tulon laskeminen
  7. Yhtiömiehen voitto-osuus ja verotettava tulo-osuus
  8. Henkilöyhtiön tilinpäätöksen vapaaehtoiset varausmahdollisuudet
 9. Toimintakertomus
  1. Johdanto
  2. Toimintakertomusta koskevat säännökset
  3. Pienet kirjanpitovelvolliset
  4. Toimintakertomuksessa esitettävät tiedot
   1. Toiminnan kehittyminen ja tuloksellisuus sekä taloudellinen tilanne
   2. Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät
   3. Taloudelliset tunnusluvut
   4. Muut kuin taloudelliset tunnusluvut henkilöstöstä
   5. Muut kuin taloudelliset tunnusluvut ympäristövaikutuksista
   6. Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen
   7. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä
   8. Selvitys tutkimus- ja kehitystoiminnan laajuudesta
   9. Ulkomaiset sivuliikkeet
   10. Käypään arvoon arvostetut rahoitusvälineet
 10. Kirjanpitolautakunnan uudet yleisohjeet, lausunnot ja poikkeusluvat
 11. Kirjanpitolautakunnan uudet yleisohjeet 1.10.2019-30.9.2020
 12. Kirjanpitolautakunnan uudet lausunnot ja poikkeusluvat 1.10.2019-30.9.2020 (tiivistelmät)

Kirjoittajat

Joonas Pekkinen 

KHT, Manager
Grant Thornton

Asiakaspalvelumme apunasi

Asiakaspalvelu

Ota yhteyttä meihin!

p. 09 7552 2010 (ark. klo 9–11 ja 13–15)
aspa@stakatemia.fi
Yhteydenottolomake

 • Autamme palveluihin ja tuotteisiin liittyvissä kysymyksissä
 • Palvelemme myös Suomen Tilintarkastajat ry:n jäsenasioissa