Kansainvälisen kaupan arvonlisäverotus | Onlinejulkaisu I PÄIVITYS TULOSSA

Päivitetty 3/2021 – Seuraava päivitys 11-12/2022
Matti Mattsson, Sanna Svensberg, Pekka Hyttinen

0 (+ alv 10 %)

Jatkuva tilaus, laskutuskausi 12 kk (ks. tilausehdot)

Tuotetunnus (SKU): 340346 Osastot: , Avainsanat tuotteelle , ,

Kuvaus

Kansainvälisen kaupan arvonlisäverotus -onlinejulkaisu sisältää runsain esimerkein havainnollistettuna tavara- ja palvelukaupan arvonlisäverosäännökset sekä tyypillisimmät tilanteet, joita suomalaiset yritykset rutiinitoiminnassaankin kohtaavat. Saat julkaisustamme käytännön tietoa mm. seuraavista teemoista: tavaroiden EU-kauppa, EU:n ulkopuolinen tavarakauppa, tavaroiden varastointimenettelyt sekä palveluiden ulkomaankauppa.

Kansainvälinen arvonlisäverotus koskee varsinaista kansainvälistä kauppaa käyvien yritysten lisäksi myös niitä yrityksiä, jotka vain ostavat tavaroita tai palveluja ulkomailta. Kansainvälisen arvonlisäverotuksen säännökset on otettava huomioon yritysten liiketoimissa, sopimuksissa, raportointijärjestelmissä ja laskutuksessa.

Julkaisumme antaa sinulle erinomaiset valmiudet jokapäiväisten arvonlisäverokysymysten ratkaisemiseen rajat ylittävissä kaupankäyntitilanteissa. Tavara- ja palvelukaupan arvonlisäverotusta käsitellään myös Suomeen asettautuneen ulkomaisen toimijan näkökulmasta sekä ulkomailla toimivan suomalaisyrityksen kannalta.

Löydät julkaisustamme käytännön ohjeistusta seuraaviin aiheisiin:

 • kansainvälisen kaupan arvonlisäverotuksen periaatteet
 • tavaroiden EU-kauppa
 • EU:n ulkopuolinen tavarakauppa
 • tavaroiden varastointimenettelyt
 • palveluiden ulkomaankauppa
 • Ahvenanmaan asema arvonlisäverotuksessa
 • myynti diplomaateille ja kansainvälisille järjestöille
 • ulkomaalaisen toiminta ja arvonlisäverovelvoitteet Suomessa
 • verotusmenettelyä koskevat säännökset.

Teoksen viimeisimmässä päivityksessä on huomioitu arvonlisäverolakiin vuoden 2020 loppuun mennessä tehdyt muutokset ja kommentoitu myös kirjan aihepiiriä käsittelevin osin 1.1.2021 voimaan tulleita lakimuutoksia. Oikeus- ja verotuskäytäntöä on seurattu 31.12.2020 asti.

Päivityksessä lisätty mm. seuraavat oikeustapaukset:

 • EUT C-276/18 (KrakVet Marek Batko)
 • EUT C-547/18 (Dong Yang Electronics)
 • KHO:2020:110
 • KHO 20.4.2020 T 1727

Lisäksi päivityksessä on huomioitu myös seuraavat asiat:

 • Ns. Etämyyntidirektiivi. Uudet etämyyntisäännökset tulevat voimaan 1.7.2021 lähtien.
 • Erityisjärjestelmän laajentuminen Ahvenanmaan kauppaan 1.7.2021 lukien.
 • EU:n sisäisestä tavaroiden etämyynnin jäsenvaltiokohtaisesta vuotuisesta raja-arvosta luovutaan 1.7.2021 lukien.

Kansainvälisen kaupan arvonlisäverotus -onlinejulkaisu on käytettävissäsi ST-Onlinessa. Onlinepalvelumme käyttäjänä

 • käytössäsi on aina tuorein julkaisuversio
 • teet haut samalla kertaa kaikista julkaisuista, ei enää erillisten kirjojen selailua
 • hyödynnät muistiinpano-, kopiointi- ja tulostusmahdollisuudet.

Tilaa onlinejulkaisumme, ja pystyt ennakoimaan sekä optimoimaan alv-seuraamuksia.

Lisätiedot

ISBN 978-952-218-335-4
YKL 33.25

 1. Kansainvälisen kaupan arvonlisäverotuksen periaatteet
  1. Jako tavara- ja palvelukauppaan
  2. EU:n arvonlisäveroalue
  3. Jako EU-kauppaan ja kauppaan EU:n ulkopuolelle
   1. Tavarakauppa EU:ssa
   2. Tavarakauppa EU:n ulkopuolelle
  4. Kansainvälinen palvelukauppa
   1. Verotusoikeuden jako valtioiden kesken
   2. Veronmaksuvelvollisuus ja käännetty verovelvollisuus
  5. Arvonlisäverolainsäädäntö Suomessa
 2. Tavaroiden EU-kauppa
  1. Verotusoikeuden jako EU-maiden kesken
  2. Tavaran myynti EU-maassa sijaitsevalle elinkeinonharjoittajalle
   1. EU-tavarakaupan verottomuus
   2. Toimitus rahtityöntekijän kautta toiseen EU-maahan
   3. EU-tavaramyynnin arvo
   4. EU-tavaramyynnin ajallinen kohdistaminen
   5. EU-tavaramyynnin raportointi
  3. Erityistilanteet EU-tavaramyynneissä
   1. Käytetyt tavarat
   2. Uudet kuljetusvälineet
   3. Valmisteveron alaiset tuotteet
   4. Sähkön ja verkon kautta toimitettavan kaasun tai lämpö- ja jäähdytysenergian myynti
   5. Myynnit EU-maiden väliseen matkustajaliikenteeseen
  4. Tavaroiden myynti ei-verovelvolliselle toiseen EU-maahan
   1. Alkuperämaaperiaate
   2. Kaukomyynti
   3. Poikkeukset myynneissä ei-verovelvollisille toisiin EU-maihin
  5. Verovelvollisen tavaraostot toisista EU-maista
   1. Määritelmä
   2. Verollinen EU-tavaraosto
   3. Verovelvollinen EU-tavaraostosta
   4. Veron laskeminen – veron peruste ja verokanta
   5. Ajallinen kohdistaminen
   6. EU-tavaraoston veron vähentäminen
   7. EU-tavaraoston raportointi
  6. Erityistilanteet EU-tavaraostoissa
   1. Uudet kuljetusvälineet
   2. Valmisteveron alaiset tuotteet
   3. Tavaroiden ostot, joita ei käsitellä EU-tavaraostona
   4. Verottomat EU-tavaraostot
   5. Ulkomaalainen EU-tavaraoston tekijänä Suomessa
   6. EU-tavaraosto ja ostaja eri EU-maassa
   7. Tuonti EU:n ulkopuolelta toisen EU-maan kautta Suomeen
  7. Ei-verovelvollisen tavaraostot toisista EU-maista
   1. Alkuperämaaperiaate
   2. Kaukomyynti Suomeen
  8. Ketjukauppatilanteet
   1. Kolmikantakauppa
   2. Muita ketjukauppatilanteita
  9. Vastikkeettomat siirrot EU-maasta toiseen
   1. Siirto Suomesta toiseen EU-maahan
   2. Siirto toisesta EU-maasta Suomeen
   3. Poikkeukset tavarasiirtojen ilmoittamisessa
  10. Tavaroiden myynti asennettuna EU:ssa
   1. Käsite
   2. Verotusoikeuden jakautuminen EU-maiden kesken
   3. Verovelvollinen asennusvaltiossa – suomalainen myyjä
   4. Verovelvollinen asennusvaltiossa – asennus Suomessa
 3. EU:n ulkopuolinen tavarakauppa
  1. Tavaran myynti EU:n ulkopuolelle
   1. Viennin käsite
   2. Myynti Suomessa
   3. Viennin verottomuus
   4. Tositemerkinnät
   5. Viejän oikeus palautukseen
   6. Viennin perustilanne
   7. Itsenäinen kuljetusliike kuljettaa ostajan toimeksiannosta
   8. Ex works -ehdoin tapahtuva myynti
   9. Myynti rahtityöliikkeen kautta
  2. Vientiin rinnastettavat tilanteet
   1. Ulkomaiset takuuhyvitykset
   2. Myynti lentoyhtiöille tai vesialuksille
   3. Myynti kansainvälisessä liikenteessä olevalle alukselle
  3. Tavaran myynti asennettuna EU:n ulkopuolelle
   1. Verotusoikeuden määräytyminen valtioiden kesken
   2. Raportointi Suomessa
   3. Verotus määränpäämaassa
  4. Matkailijamyynti
   1. Tax-free myynti
   2. Myynti lentoaseman tulli- ja verovarastosta
  5. Tavaran osto EU:n ulkopuolelta
   1. Tuonnin käsite
   2. Toimivaltainen viranomainen
   3. Tullausprosessi maahantuonnissa
   4. Maahantuonnin veron ilmoittaminen Verohallinnolle
   5. Erityistilanteet
  6. Verottomat maahantuonnit
   1. Kotimaan myynnissä verottomien tavaroiden tuonti
   2. Muut tuonnin verottomuudet
  7. Matkustajan tuomiset EU:n ulkopuolelta
   1. Suomeen saapuva matkustaja
   2. Kulkuneuvon henkilökunta
  8. Taloudellisesti vaikuttavat tullimenettelyt ja arvonlisäverotus
   1. Sisäinen jalostus
   2. Väliaikainen maahantuonti
   3. Ulkoinen passitus
 4. Tavaroiden varastointimenettelyt
  1. Tullioikeudelliset varastot
   1. Tullivarasto
   2. Väliaikainen varastointi
   3. Varastointi vapaa-aluemenettelyssä
  2. Varastointimenettelyihin liittyvät arvonlisäverottomuudet
   1. Myynnin verottomuus tullivarastointimenettelyssä
   2. Verottomat varastot eli verovarastot
   3. Tavaran siirto varastosta
   4. Muut EU-varastot
 5. Palveluiden ulkomaankauppa
  1. Palvelukaupan myyntimaasääntöjen muutokset
   1. Palvelun käsite arvonlisäverotuksessa
  2. Elinkeinonharjoittajien välinen palvelukauppa
   1. Elinkeinonharjoittajan käsite palvelukaupassa
   2. Myyntimaan pääsääntö
   3. Poikkeussäännöt
  3. Palvelun myynti muille kuin elinkeinonharjoittajille
   1. Ostajana muu kuin elinkeinonharjoittaja
   2. Kuluttajakaupan pääsääntö
   3. Kuluttajakaupan poikkeussäännökset
  4. Kansainväliseen palvelukauppaan liittyvät verottomuudet
   1. Tavaran kuljetukset Suomen ja EU:n ulkopuolisten maiden välillä
   2. EU:n ulkopuolelle kuljetettava tavara ja alihankintakuljetus Suomessa
   3. Ulkoisessa passitusmenettelyssä olevat tavarat
   4. Sisäisessä passitusmenettelyssä olevat tavarat
   5. Maahantuontikuljetuspalvelun myynti
   6. Kuljetusten välityspalvelut
   7. Kuljetusten liitännäispalvelut
   8. Tullivarastoissa olevat tavarat
   9. Vesi- tai ilma-aluksen tai sen lastin välittömiä tarpeita varten tapahtuva palvelun myynti
   10. Palvelun myynti vesi- tai ilma-aluksella
   11. Kansainvälisessä lentoliikenteessä olevalle ilma-alukselle tapahtuva palvelun myynti
   12. Työsuorituksen myynti EU:n ulkopuolelle menevään tavaraan
   13. Kansainvälistä postiliikennettä koskeva kuljetuspalvelu
   14. EU:n ulkopuolella toteutuvan matkatoimistopalvelun myynti
   15. Azoreihin tai Madeiraan liittyvän tavarakuljetuspalvelun myynti kuluttajalle
   16. Suoraan ulkomaille tai ulkomailta tapahtuvan henkilökuljetuspalvelun myynti
   17. Eräiden verotta myytävien tavaroiden ja palveluiden välitys
  5. Matkatoimistopalvelut
   1. Matkatoimistopalvelun käsite
   2. Marginaaliverotuksen toteuttaminen
   3. Matkatoimistopalvelun verotusmaa
   4. Matka EU:n ulkopuolelle
 6. Ahvenanmaan asema arvonlisäverotuksessa
  1. Ahvenanmaan maakunnan poikkeuksellinen asema
  2. Manner-Suomen ja Ahvenanmaan välinen kauppa
   1. Tavarakauppa ja omien tavaroiden siirrot
   2. Palvelujen myynnit Manner-Suomen ja Ahvenanmaan välillä
   3. Marginaaliverotusmenettelyt
   4. Ahvenanmaan erityisaseman vaikutus vähennysoikeuteen
  3. Ahvenanmaan ja muiden maiden väliset liiketoimet pl. Manner-Suomi
   1. Tavarakauppa Ahvenanmaalta ja Ahvenanmaalle
   2. Palvelumyynti elinkeinonharjoittajien välillä
   3. Palvelumyynti Ahvenanmaalta kuluttajille
 7. Myynti diplomaateille ja kansainvälisille järjestöille
  1.  Diplomaattimyynti
   1. Myynti Suomessa toimiville diplomaateille
   2. Myynti toisessa EU-maassa toimiville diplomaateille
   3. Myynti EU:n ulkopuolella sijaitseville diplomaattisille edustustoille
  2. Myynti muissa EU-maissa sijaitseville kansainvälisille järjestöille
  3. Myynti Euroopan unionin toimielimille
   1. Myynti Suomessa sijaitseville EU:n toimielimille
   2. Myynti toiseen EU-maahan
  4. Moottoriajoneuvojen veroton myynti
  5. Myynti Nato-joukoille
 8. Ulkomaalaisen toiminta ja arvonlisäverovelvoitteet Suomessa
  1. Ulkomaalainen ja kiinteä toimipaikka Suomessa
   1. Kiinteän toimipaikan muodostuminen Suomeen
   2. Ulkomaalaisen rekisteröityminen arvonlisäverovelvolliseksi kiinteän toimipaikan liiketoiminnasta
  2. Käännetty verovelvollisuus ja ulkomaalaisen asema
   1. Käännetyn verovelvollisuuden soveltuminen ulkomaalaisen myynteihin
   2. Ulkomaalaisen rekisteröintivelvoite, kun käännetty verovelvollisuus ei sovellu
  3. Muut erityiset arvonlisäverorekisteröitymisen tilanteet
   1. Ulkomaalainen EU-tavaramyynnin tai EU-tavaraoston harjoittajana Suomessa
   2. Muuta nollaverokannan alaista myyntiä harjoittavat ulkomaalaiset
   3. Verovelvolliseksi vapaaehtoisesti hakeutuva ulkomaalainen
   4. Tavaroiden etämyyntiä harjoittava ulkomaalainen
  4. Toimiminen verovelvollisena
  5. Rekisteröinnin lopettaminen
  6. Ulkomaalaisen oikeus arvonlisäveron palautukseen
 9. Verotusmenettelyä koskevat säännökset
  1. Arvonlisäveron ilmoittaminen ja maksaminen OmaVero-järjestelmässä
  2. Arvonlisäveron raportointimenettely
   1. Arvonlisäveroilmoitus
   2. Yhteenvetoilmoitus
   3. Luettelonpitovelvollisuus
   4. Intrastat

Liite 1: EU-oikeus
Liite 2: Veroilmoitus oma-aloitteisista veroista
Liite 3: Yhteenvetoilmoitus
Liite 4: Call off -varastoon siirto

Kirjoittajat

Pekka Hyttinen

Associate Partner

EY

Sanna Svensberg

Tax Manager

PwC

Asiakaspalvelumme apunasi

Asiakaspalvelu

Ota yhteyttä meihin!

Asiakaspalvelu on suljettuna keskiviikkona 7.12.2022

p. 09 7552 2010 (ark. klo 9–11 ja 13–15)
aspa@stakatemia.fi
Yhteydenottolomake

 • Autamme palveluihin ja tuotteisiin liittyvissä kysymyksissä
 • Palvelemme myös Suomen Tilintarkastajat ry:n jäsenasioissa