Säätiön toiminta ja talous – säätiölaki käytännössä | Onlinejulkaisu

Päivitetty 11/2018
Samuli Perälä ja Juha Vierros

0 (+ alv 10 %)

Jatkuva tilaus, laskutuskausi 12 kk (ks. tilausehdot)

Kuvaus

Säätiön toiminta ja talous -onlinejulkaisu avaa säätiölakia käytännönläheisesti säätiöiden asiamiehille, säätiöiden hallinnosta vastaaville sekä säätiöiden taloudesta vastaaville.

Nykyinen säätiölaki on huomattavasti aiempaa yksityiskohtaisempi. Se mm. täsmentää säätiötoiminnan hyödyllisen tarkoituksen merkitystä, selkeyttää säätiöi­den hallintorakenteita sekä lisää tilinpäätösraportoinnin vaatimuksia. Siinä on myös yksityiskohtaisemmat säännökset säätiöiden liiketoiminnan ja sijoitustoiminnan osalta. Eräs merkittävimmistä uudistuksista on erittäin laaja lähipiirin käsite.

Teosta on päivitetty erityisesti lähipiirisäännösten, toimintakertomusraportoinnin ja säätiön toimintaan liittyvien kysymysten osalta. Päivityksessä on huomioitu lain voimassaolon aikana muodostunut säätiökäytäntö. Myös käytännön esimerkkejä on lisätty.

Kirjoittajat ovat pitkän linjan säätiöammattilaisia, joilla on kokemusta säätiöiden raportoinnista ja tilintarkastuksesta, säätiöiden lainsäädännöstä ja valvonnasta kuin myös säätiöiden hallinnollisesta puolesta.

Säätiön toiminta ja talous -onlinejulkaisu on käytettävissäsi ST-Onlinessa. Onlinepalvelumme käyttäjänä

 • käytössäsi on aina tuorein julkaisuversio
 • teet haut samalla kertaa kaikista julkaisuista, ei enää erillisten kirjojen selailua
 • hyödynnät monipuoliset muistiinpano-, kopiointi- ja tulostusmahdollisuudet.

 

Lisätiedot

ISBN 978-952-218-285-2
YKL 33.364

ESIPUHE

 1. MIKÄ SÄÄTIÖ ON
  1. Säätiön tarkoitus
  2. Lähipiiri ja taloudellisten edun kielto
  3. Liiketoiminta
  4. Säätiön perustajan asema
  5. Säätiön hallitus
  6. Säätiötyypit
  7. Tukisäätiö ja sukusäätiö
   1. Tukisäätiö
   2. Sukusäätiö
  8. Rahastot ja epäitsenäiset säätiöt
  9. Säätiön nimi ja sen muuttaminen sekä aputoiminimi
 2. SÄÄTIÖN PERUSTAMINEN
  1. Määräaikainen ja tiettyä tehtävää varten perustettu säätiö
   1. Määräaikainen säätiö
   2. Tiettyä tehtävää varten perustettu säätiö
   3. Säätiöt, joiden tarkoitusta voidaan muuttaa
  2. Perustamistoimenpiteet
   1. Säätiön perustaminen perustamiskirjalla
   2. Säätiön perustaminen testamentilla
   3. Peruspääoma
   4. Toimintasuunnitelma, talousarvio ja rahoitussuunnitelma
  3. Säätiön säännöt
  4. Säätiön rekisteröiminen
   1. Rekisteröimisen oikeusvaikutukset
 3. SÄÄTIÖN TOIMINTA JA TARKOITUKSEN TOTEUTTAMINEN
  1. Hyödyllinen tarkoitus ja sen toteuttaminen
  2. Varsinainen toiminta
  3. Varainhoito
  4. Säätiön toiminnan käytössä olevien varojen hoito
  5. Liiketoiminta
  6. Sijoitustoiminta
 4. SÄÄTIÖN HALLINTO JA JOHTO
  1. Yleistä hallinnon sekä johdon asemasta ja tehtävistä
   1. Säätiön johto
   2. Säätiön hallinnon ja johdon toimivaltajaon pääperiaatteet
   3. Säätiölain määräykset toimivaltajaosta päätöksenteossa
  2. Lähipiiriin liittyvät toimenpiteet
   1. Lähipiirin määritelmä
   2. Lähipiiritapahtumien seuranta
   3. Lähipiiritapahtumiin liittyvä päätöksenteko
  3. Hallitus
   1. Hallituksen asema säätiössä
   2. Hallituksen lakiin perustuvat tehtävät
   3. Hallituksen jäsenyys
   4. Hallituksen päätöksenteko ja kokoukset
  4. Toimitusjohtaja
   1. Toimitusjohtajan asema säätiössä
   2. Toimitusjohtajan tehtävät
   3. Asiamies
  5. Hallintoneuvosto
   1. Hallintoneuvoston asemasta säätiössä
   2. Hallintoneuvoston tehtävät
   3. Hallintoneuvoston jäsenyys
   4. Hallintoneuvoston päätöksenteko ja kokoukset
  6. Valtuuskunta, edustajisto, neuvottelukunta ja muut vastaavat toimielimet
  7. Toimikunta, valiokunta, työryhmä ja muut vastaavat elimet
  8. Säätiön edustaminen
  9. Säätiön sisäinen valvonta
  10. Säätiön johdon palkkiot
  11. Säätiön johdon vastuu
   1. Luottamusvastuu
   2. Vahingonkorvausvastuu
   3. Rikosvastuu
  12. Moiteoikeus ja muutoksenhakuoikeus
   1. Moiteoikeus
   2. Mitätön päätös
 5. SÄÄTIÖN TALOUSHALLINTO JA TILINPÄÄTÖS
  1. Vastuu kirjanpidon järjestämisestä ja tilinpäätöksen laadinnasta
  2. Kirjanpitovelvollisuus ja hyvä kirjanpitotapa
  3. Tilinpäätös
   1. Tilinpäätöksen sisältö
   2. Oikeat ja riittävät tiedot
   3. Pien- ja mikroyritysasetus
   4. Tuloslaskelma
   5. Tase
    1. Pysyvät vastaavat (varat)
    2. Vaihtuvat vastaavat (varat)
    3. Vieras pääoma
    4. Pakolliset varaukset
    5. Oma pääoma
   6. Liitetiedot
   7. Tase-erittelyt
   8. Rahoituslaskelma
   9. Konsernitilinpäätös
    1. Konsernin muodostuminen
    2. Konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuus
    3. Konsernitilinpäätöksen laadinta
  4. Toimintakertomus
   1. Kirjanpitolain vaatimukset
   2. Säätiölain vaatimukset
    1. Tarkoituksen toteuttaminen
    2. Lähipiiristä annettavat tiedot
    3. Muut säätiölain edellyttämät tiedot
  5. Vuosikertomus
 6. TILINTARKASTUS SÄÄTIÖISSÄ
  1. Tilintarkastusvelvollisuus ja kelpoisuusvaatimukset
   1. Tilintarkastusvelvollisuus
   2. Kelpoisuus
   3. Varatilintarkastaja
   4. Yhteisö
   5. Tilintarkastajien lukumäärä
   6. Riippumattomuus
  2. Tilintarkastajan valinta, toimikausi ja erottaminen
  3. Tilintarkastuksen suorittaminen ja sisältö
   1. Tilintarkastuksen kohde
   2. Tilintarkastuslaki ja hyvä tilintarkastustapa
   3. Säätiölain tilintarkastusta koskevat vaatimukset
    1. Toimielinten palkkiot
    2. Toimintakertomus
    3. Sijoitustoiminta
    4. Liiketoiminta
    5. Konsernitilinpäätös
    6. Hallinnon tarkastuksen erityispiirteet
  4. Tilintarkastajan raportointi
   1. Tilintarkastuskertomus
   2. Tilintarkastuspöytäkirja
   3. Muu raportointi
   4. Salassapitovelvollisuus
  5. Säätiölain mukaiset muut tilintarkastajan tehtävät
 7. TOIMINNAN MUUTOKSET, RAKENNEJÄRJESTELYT JA PURKAMINEN
  1. Säätiön tarkoituksen ja sääntöjen muuttaminen
   1. Tarkoituksen muuttaminen
   2. Muu sääntömuutos
  2. Rakennejärjestelyt ja toimintojen uudelleenorganisointi
   1. Säätiöiden välinen sulautuminen
   2. Tytäryhtiön sulautuminen emosäätiöön
   3. Säätiön jakautuminen ja säätiön osien luovuttaminen
   4. Liike- ja sijoitustoiminnan yhtiöittäminen
   5. Säätiö yrityssaneerausmenettelyssä
  3. Säätiön purkaminen
   1. Purkamisen edellytykset
   2. Selvitystila
    1. Selvitystilaan asettaminen
    2. Selvitystilan rekisteröinti
    3. Selvitysmiesten tehtävät
    4. Selvitystilaan määrääminen
    5. Muiden vireillepano-oikeus
   3. Selvitysmiesten tehtävät
   4. Selvitystilan jatkaminen ja lopettaminen
    1. Negatiivinen oma pääoma
    2. Säätiön konkurssi
 8. SÄÄTIÖVALVONTA
  1. Säätiölaki, säännöt ja säätiön tarkoitus valvonnan perustana
  2. Valvonta-asian vireilletulo ja asian käsittelyn päättäminen
  3. Säätiövalvonnan keinot
   1. Tietojen saantioikeus
   2. Tietojen saanti säätiöltä
   3. Tietojen saanti ”muilta henkilöiltä”
   4. Tietojen saanti tilintarkastajalta
   5. Tietojen saanti viranomaisilta
  4. Säätiövalvonnan toimenpiteet
   1. Vuosiselvitykset valvonnan perustana
   2. Selvityspyyntö
   3. Erityistarkastus
   4. Määräys oikaisun aikaansaamiseksi ja toimeenpanokielto
   5. Ilmoituksen tekeminen esitutkintaviranomaiselle tai syyttäjälle
  5. Hallintoneuvoston ja hallituksen erottaminen
  6. Säätiön lakkauttaminen

ASIAHAKEMISTO

Kirjoittajat

Samuli Perälä

Partner
PwC

Juha Vierros


Asiakaspalvelumme apunasi

Asiakaspalvelu

Ota yhteyttä meihin!

Asiakaspalvelu on suljettuna keskiviikkona 7.12.2022

p. 09 7552 2010 (ark. klo 9–11 ja 13–15)
aspa@stakatemia.fi
Yhteydenottolomake

 • Autamme palveluihin ja tuotteisiin liittyvissä kysymyksissä
 • Palvelemme myös Suomen Tilintarkastajat ry:n jäsenasioissa