Aggressiivinen verosuunnittelu muutoksien kourissa

Markku Järvenoja: Aggressiivinen verosuunnittelu on ollut verokeskustelun kuuma termi viimeisten vuosien aikana. Termin sisällöstäkin on

  

Markku Järvenoja, Executive Director, Ernst & Young Oy

Aggressiivinen verosuunnittelu on ollut verokeskustelun kuuma termi viimeisten vuosien aikana. Termin sisällöstäkin on erimielisyytensä.

G20-valtiot, OECD ja EU:n komissio ovat touhukkaasti häärineet asian ympärillä. Tulostakin on syntynyt:

  • OECD on julkaissut 15 ehdotusta oikeudenmukaisen kansainvälisen verotuksen aikaansaamiseksi BEPS-hankkeessa.
  • EU:n komissio laati ja sai hyväksytyksi pikavauhtia veronkiertämisdirektiivin, jolla pyritään saamaan jäsenvaltiot suhtautumaan yhdenmukaisesti tiettyihin BEPS-ehdotuksiin ja pariin muuhunkin komission ikuisuusprojektiin.
  • Komissio on lisäksi ollut aktiivinen monikansallisten yhtiöiden verokohtelun kanssa (Apple, Starbucks jne.) ja määrännyt suuria veroja maksettavaksi kiellettyinä valtiontukina.

Verotus kiristyy ja muutoksiin on syytä reagoida ennalta

Verolainsäädäntöämme on muokattava direktiivin yleistä veron kiertämistä, korkojen vähennysoikeutta ja väliyhteisöjä koskevien säännösten osalta. Lakiimme on lisäksi lisättävä maastapoistumista (exit tax) ja hybriditilanteita koskevat sääntelyt.

“Muutokset voivat olla varsin merkittäviä ja laajoja, ja jokaisen on osattava reagoida niihin.”

Direktiivimääräykset kiristävät verotustamme, joten jokaisen on syytä tietää, mitä muutoksia on tulossa. Muutokset voivat olla varsin merkittäviä ja laajoja, ja jokaisen on osattava reagoida niihin.

Aggressiivinen verosuunnittelu laitetaan kuriin

Direktiivi sekä siirtohinnoittelusäännösten ja verosopimusmääräysten muutokset pyrkivät muokkaamaan kansainvälistä verotusta nykyiseen globaaliin liiketoimintaan sopivaksi.

Kun muutetaan paljon nopealla aikataululla, on aina riski, että siirrytään eri valtioiden veroeroja hyödyntävän verosuunnittelun mahdollisesti tuottamasta verottomuudesta (double non-taxation) monenkertaiseen verotukseen. Verovelvollinen toivoo tällöin, että valtioiden väliset riidat hoidettaisiin nopeasti ja tehokkaasti. Lisäksi riitaan olisi pakko saada ratkaisu, jotta kärsijänä ei olisi liiketoimintaa harjoittava verovelvollinen.

Lisää samasta aiheesta

Blogit

Arvonmääritys ei ole enää mutua

Lisää si Arvonmääritysten merkitys yritystoiminnassa tuntuu vain jatkavan kasvuaan. Omassa työssäni PwC:llä tarve määrittää arvo […]
Lue lisää
Blogit

Verotuksen ja kirjanpidon väliset erot haasteena veroilmoituksen laadinnassa

Timo Partanen: Vaikka osakeyhtiön veroilmoitus perustuukin pitkälti yhtiön tilinpäätökseen, on verotuksen ja kirjanpidon välillä lukuisia […]
Lue lisää
Blogit

Mikä siinä tilintarkastuksessa oikein maksaa?

Riitta Laine: Mitkä tekijät kasvattavat tilintarkastukseen kuluvaa aikaa? Tilintarkastukseen käytetty aika vaikuttaa hintaan.
Lue lisää

Lisää samasta aiheesta

Poimintoja ST-Akatemian tuotteista ja palveluista

Scroll to Top