IFRS 16 Vuokrasopimukset tuo vuokrat taseisiin

Pasi Pekkarinen: Pitkään valmisteltu vuokrasopimuksia koskeva standardimuutos on viimein vahvistettu ja astuu voimaan 2019. Uuden

 

Pasi Pekkarinen, Senior Manager, KHT, IFRS Desk leader, Ernst & Young Oy

Pitkään valmisteltu vuokrasopimuksia koskeva standardimuutos on viimein vahvistettu ja astuu voimaan 2019.

Uuden standardin myötä lähes kaikki vuokravelvoitteet siirtyvät vuokralaisen taseeseen. Muutos vaikuttaa vääjäämättä vuokralaisen liiketoimintapäätöksiin. Itse asiassa uusi standardi vaikuttaa jo nyt esimerkiksi tilanteissa, joissa tehdään viiden vuoden vuokrasopimuksia.

Uuteen standardiin valmistautuminen kannattaakin aloittaa jo välittömästi.

Vuokrat tulevat taseeseen veloiksi

Uudistuksessa on ajateltu, että jos vuokria ei kirjata taseeseen, se ei anna oikeaa kuvaa vuokralaisen taloudellisesta asemasta. Jatkossa siis lähes kaikkia vuokravelvoitteita kohdellaan taseissa samaan tapaan kuin pankkilainoja. Tällä parannetaan vuokralaisen taloudellisten velvoitteiden läpinäkyvyyttä.

Uusi standardi vaikuttaa myös vuokranantajan liiketoimintaan.

“Jo nyt monet rahoittajat, analyytikot ja luottoluokittajat siirtävät kaikki vuokravelvoitteet itse taseeseen analysoidessaan jonkin yhtiön tasetta.”

Vuokranantajan ja vuokralaisen välisten neuvottelujen dynamiikka muuttuu. Jos esimerkiksi vuokralainen haluaa pienentää velkojen määrää taseessa, tavoittelee hän lyhyempää vuokrasopimusta. Toisaalta vuokranantaja saattaa suosia pitkiä vuokrasopimuksia varmistaakseen useamman vuoden kassavirran.

Yksiselitteisesti parasta standardia ei ole

Nykytilanne on ollut hieman sekava siksi, että osa vuokrasopimuksista on viety vuokralaisen taseeseen ja osa taas ei. Raja näiden kahden välillä on voinut olla hiuksenhieno. Kyse on laskentasääntöjen tulkinnasta.

Uuden standardin tekeminen kesti pitkään, koska vuokraustoiminnassa on kyseessä isot taloudelliset intressit. Esimerkiksi jotkut vähittäiskauppiaat ovat olleet sitä mieltä, että suhteellisen lyhytaikaisten vuokrasopimusten tekemisessä ei ole kyse rahoituksesta vaan oikeastaan palvelun ostamisesta. Standardin laatija (IASB) on kuitenkin vakuuttunut, että uusi standardi antaa parempaa taloudellista tietoa. Jo nyt monet rahoittajat, analyytikot ja luottoluokittajat siirtävät kaikki vuokravelvoitteet itse taseeseen analysoidessaan jonkin yhtiön tasetta.

On mahdotonta antaa yksiselitteistä vastausta siihen, mikä olisi paras mahdollinen vuokrasopimusstandardi kaikille yhtiölle ja toimialoille. IASB pystyy vain pohtimaan eri kirjanpitokäsittelyjen hyviä ja huonoja puolia ja valitsemaan lopulta mielestään parhaan vaihtoehdon.

Lisää samasta aiheesta

Blogit

Suosittu ESG-R yritysvalmennus starttaa jälleen syksyllä!

Suosittu ESG-R yritysvalmennus on tullut tämän kevään osalta päätökseen. Tiukan lopputentin jälkeen kouraansa sai ESG-R-asiantuntijan […]
Lue lisää
Blogit

Tilintarkastusasiakkaan raportointiin vaikuttavien tietovirtojen tunteminen ja riskien arviointi

ISA 315 -standardin mukaan tilintarkastajan on riskienarviointitoimenpiteitä suorittamalla muodostettava käsitys tarkastettavan yhteisön tilinpäätöksen laatimisen kannalta […]
Lue lisää
Blogit

Kirjanpito on täynnä haastavia kysymyksiä!

Kirjanpitoon ja tilinpäätökseen liittyy lukuisia erityiskysymyksiä, joita tulee käytännössä ratkaista tapauskohtaisesti. Viime vuosien aikana on […]
Lue lisää

Lisää samasta aiheesta

Poimintoja ST-Akatemian tuotteista ja palveluista

Scroll to Top