Kirjanpitolautakunta julkaissut lausunnon johdannaisten käsittelystä

Tuomas Honkamäki: Kirjanpitolautakunta on juuri julkaissut lausunnon 1963/2016. Lausunto muuttaa useiden yhtiöiden johdannaisten kirjanpitokäsittelyä kotimaisessa

 

Tuomas Honkamäki, KHT, PwC

Kirjanpitolautakunta on juuri julkaissut lausunnon 1963/2016. Lausunto muuttaa useiden yhtiöiden johdannaisten kirjanpitokäsittelyä kotimaisessa kirjanpidossa.

Mitä vaikutuksia?

Aiemmin taseen ulkopuolisina vastuina esitetyt johdannaiset tulevat usein esitettäväksi jo tuloslaskelmassa ja taseessa. Lisäksi kirjanpitolautakunta antaa uutta ohjeistusta suojauslaskennasta. Muutokset vaikuttavat lähtökohtaisesti jo vuodesta 2016 laadittavaan tilinpäätökseen.

Lausunnossa todetaan, että suojauslaskentaan pyrkivän yhtiön tulee käsitellä johdannaisia täysin IFRS-säännösten mukaisesti suojausdokumentaation vaatimuksesta alkaen kirjanpidolliseen käsittelyyn saakka.

Säännös on riippumaton siitä, soveltaako kirjanpitovelvollinen rahoitusinstrumenttien kirjaamista käypään arvoon (KPL 5:2a §) vai vaihtoehtoista alimman arvon periaatetta (KPL 5:2 §). Jos kirjanpitovelvollinen ei sovella suojauslaskentaa ja jos ns. ei-suojauslaskentaa olevan johdannaisen arvo on negatiivinen, tulee johdannainen kirjata pakollisen varauksen tavoin kuluksi (KPL 5:14 §). Johdannaisen negatiivinen arvo tulee tavalla tai toisella kirjattavaksi kirjanpitoon.

Kirjanpitovelvollinen, huomioi nämä

Vaikutuksia kirjanpitovelvollisille:

  • Yhtiön oma pääoma saattaa muodostua negatiiviseksi. Tästä johtuen yhtiölle tulee velvoite rekisteröidä negatiivinen oma pääoma kaupparekisteriin tai oma pääoma tulee saattaa jollakin tavalla positiiviseksi.
  • Ei-suojaava johdannainen vaikuttaa suoraan tilikauden tulokseen ja vähentää näin ollen jakokelpoisia varoja. Jos suojauslaskennassa oleva erä on negatiivinen ja se kirjataan omaan pääomaan käyvän arvon rahastoon, se vähentää yhtiön jakokelpoisia varoja.

Kirjanpitolautakunta tulkitsee hyvää kirjanpitotapaa

Myös muut tavat saattavat olla hyvän kirjanpitotavan mukaisia. Huomioi, että kirjanpitovelvollisella on käännetty todistustaakka siitä, että myös muu valittu kirjanpitokäsittely olisi hyvän kirjanpitotavan mukaista.

Kirjoitus on julkaistu alun perin PwC:n blogissa, ja sitä on muokattu Talouden ammattilaiset -blogiin.

Lisää samasta aiheesta

Blogit

Tilintarkastusasiakkaan raportointiin vaikuttavien tietovirtojen tunteminen ja riskien arviointi

ISA 315 -standardin mukaan tilintarkastajan on riskienarviointitoimenpiteitä suorittamalla muodostettava käsitys tarkastettavan yhteisön tilinpäätöksen laatimisen kannalta […]
Lue lisää
Blogit

Kirjanpito on täynnä haastavia kysymyksiä!

Kirjanpitoon ja tilinpäätökseen liittyy lukuisia erityiskysymyksiä, joita tulee käytännössä ratkaista tapauskohtaisesti. Viime vuosien aikana on […]
Lue lisää
Blogit

ESG-koulutukset: missä järjestyksessä ne suoritetaan Rajaton-koulutuspalvelussa?

Miten ja mitkä ESG-koulutukset kannattaa käydä läpi Rajattomassa? Kestävyysraportoinnin aloittaminen on monissa yrityksissä ajankohtaista ja […]
Lue lisää

Lisää samasta aiheesta

Poimintoja ST-Akatemian tuotteista ja palveluista

Scroll to Top